saethu # ysgol

Parkland: Galwad am Urddas

Trwy fynnu diogelwch gynnau, mae myfyrwyr Parkland yn adennill eu hurddas. Maent yn cyhoeddi eu bod yn effro i’r cywilydd o sylweddoli nad yw “America Fawr” yn amddiffyn eu bywydau yn yr hyn a ddylai fod yn un o’r lleoliadau mwyaf diogel: ein hysgolion. Maent yn effro i anwiredd byw mewn cymdeithas sy'n caniatáu i grwpiau buddiant pwerus wehyddu gweoedd gludiog o drin sy'n rhwystro deddfwriaeth diogelwch gynnau. Ar ben hynny, mae'r myfyrwyr hyn yn dod yn effro i'r systemau cywilyddio cywrain a gydlynir gan heddluoedd cyhoeddus a phreifat sy'n golchi dwylo eu cyfrifoldeb wrth iddynt ledaenu efengyl broffidiol o'r hawl i gario arfau ymladd.

Parkland: Galwad am Urddas Darllen Mwy »

Galwad am Weithredu i Atal Trais Gwn yn Unol Daleithiau America

Mae ymchwilwyr o'r Grŵp Rhyngddisgyblaethol ar Atal Trais Ysgol a Chymuned yn amlinellu cynllun i sefydlu dull iechyd cyhoeddus cynhwysfawr o drais gynnau sy'n seiliedig ar dystiolaeth wyddonol ac yn rhydd o wleidyddiaeth bleidiol. Mae dull iechyd cyhoeddus o amddiffyn plant yn ogystal ag oedolion rhag trais gynnau yn cynnwys tair lefel o atal: (1) dulliau cyffredinol sy'n hyrwyddo diogelwch a lles i bawb; (2) arferion ar gyfer lleihau risg a hyrwyddo ffactorau amddiffynnol ar gyfer personau sy'n profi anawsterau; a (3) ymyriadau ar gyfer unigolion lle mae trais yn bresennol neu'n ymddangos ar fin digwydd.

Galwad am Weithredu i Atal Trais Gwn yn Unol Daleithiau America Darllen Mwy »

Cyn y Gyflafan yn yr Ysgol a Enwyd Er Anrhydedd iddi, roedd Marjory Stoneman Douglas yno pan lofnodwyd y bil Brady

Enwyd yr ysgol yn Florida lle llofruddiodd myfyriwr a ddiarddelwyd 17 o bobl gyda reiffl ymosod ar Ddydd San Ffolant ar ôl hyrwyddwr amgylcheddaeth, pleidlais menywod a hawliau sifil a dderbyniodd Fedal Rhyddid Arlywyddol pan oedd yn 103. Yr un diwrnod ym 1993 pan ddaeth Marjory Stoneman Derbyniodd Douglas y fedal gan yr Arlywydd Bill Clinton yn y Tŷ Gwyn, fe’i gwahoddwyd i fod yn dyst i arwyddo Mesur Brady, a sefydlodd wiriad cefndir ffederal i’r rhai sy’n ceisio prynu drylliau tanio.

Cyn y Gyflafan yn yr Ysgol a Enwyd Er Anrhydedd iddi, roedd Marjory Stoneman Douglas yno pan lofnodwyd y bil Brady Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig