Newyddion ac Uchafbwyntiau

Materion Theatr Ddu

Ychydig o gynulleidfaoedd sy'n gyfarwydd â thrysorfa theatr gynnar Du, sydd wedi'i hepgor i raddau helaeth o'n hetifeddiaeth ddiwylliannol genedlaethol. Dylai astudiaethau heddwch ac addysg heddwch herio'r hepgoriad hwn fel y mae'n gwneud anghyfiawnderau eraill. [parhewch i ddarllen…]

Barn

Gwreiddiau Dwfn America y Saethiadau Atlanta

Mae'r OpEd hwn o'r New York Times yn dangos mai cydgyfeiriant gormesau a ddioddefir gan y rhai sy'n dwyn beichiau mwyaf trais systemig a strwythurol yw'r rhai mwyaf agored i drais corfforol lluosog, gan gynnwys llofruddiaeth. Mae'n galw addysgwyr heddwch i ymwybyddiaeth o'r cydgyfeiriant fel sylfaen ar gyfer ymchwiliad i'r her o ddyfeisio profiadau dysgu i oleuo'r agweddau niweidiol a'r gwerthoedd gwahaniaethol sy'n hwyluso trais ymddygiadol a chynnal y strwythurau. [parhewch i ddarllen…]

Mae Nukes, Newid Hinsawdd, a Bywydau Du yn Bwysig: Beth yw'r Cysylltiad?

Mae gweithrediaeth dros ddiarfogi niwclear, cyfiawnder hinsawdd a chyfiawnder hiliol wedi cael eu hystyried yn ymladd ar wahân ers amser maith, ond mae gan y materion y maen nhw'n ceisio mynd i'r afael â nhw lawer i'w wneud â'i gilydd. Ymunwch â'r Sefydliad Heddwch Oed Niwclear a chyd-noddwyr ar Hydref 20fed 8:00 pm EST, wrth iddynt archwilio'r croestoriadoldeb ymhlith y materion hyn. [parhewch i ddarllen…]