# adeiladu heddwch ar ôl gwrthdaro

Mae llwyddiant astudiaethau heddwch ar ôl gwrthdaro yn gorwedd gydag athrawon dysgu

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn arfer cyffredin mewn gwledydd ôl-wrthdaro i gyflwyno cyrsiau addysg heddwch neu hawliau dynol i gwricwla'r ysgol. Yn anffodus gall athrawon mewn sefyllfaoedd ar ôl gwrthdaro gario creithiau a rhagfarnau seicolegol dwfn. Oni bai eu bod yn cael y gefnogaeth angenrheidiol i ddelio â'r materion hyn, maent yn annhebygol o fod yn effeithiol wrth weithredu cwrs addysg heddwch.

Mae llwyddiant astudiaethau heddwch ar ôl gwrthdaro yn gorwedd gydag athrawon dysgu Darllen Mwy »

A fydd heddwch yng Ngholombia yn golygu cynnydd i brifysgolion?

Mae ystod o raglenni diweddar wedi ceisio gwneud Colombia yn fwy cystadleuol yn fyd-eang mewn addysg uwch. Ymhlith y rhaglenni hyn mae ysgolion haf rhyngwladol newydd sy'n dwyn ynghyd tua 300 o academyddion Colombia a myfyrwyr ag arbenigwyr rhyngwladol, gan gynnwys enillwyr gwobrau Nobel, i fynd i'r afael ag un o'r tair “colofn” allweddol - ecwiti, addysg a heddwch - a nodwyd yng Nghynllun Datblygu Cenedlaethol yr arlywydd. .

Mae dyfodiad heddwch yn cael ei groesawu’n naturiol, ond mae prifysgolion yn ymddangos yn wyliadwrus yn eu optimistiaeth ynghylch yr hyn y mae’n debygol o’i olygu iddyn nhw. Mae Roa Universidad del Norte yn disgwyl “buddsoddiadau economaidd gwych ar gyfer y trawsnewidiad ar ôl gwrthdaro” ond nid yw’n gweld unrhyw dystiolaeth y bydd mwy o arian yn cael ei gyfeirio tuag at addysg uwch.

A fydd heddwch yng Ngholombia yn golygu cynnydd i brifysgolion? Darllen Mwy »

Galwad am Bapurau: Rhifyn Arbennig o In Factis Pax ar Adeiladu Heddwch mewn Cyd-destunau Ôl-wrthdaro

Yn Factis mae Pax yn gwahodd papurau i'w cyflwyno ar Rifyn Arbennig ar Adeiladu Heddwch mewn Cyd-destunau Ôl-wrthdaro a ysbrydolwyd gan y datblygiadau arloesol yng Ngholombia i ddod â'r rhyfel hanner can mlynedd i ben, ac ymdrechion y gymdeithas sifil ym maes addysg heddwch ac adeiladu heddwch tuag at drawsnewid cymdeithas. a diwylliant.

Galwad am Bapurau: Rhifyn Arbennig o In Factis Pax ar Adeiladu Heddwch mewn Cyd-destunau Ôl-wrthdaro Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig