ymchwil #peace

Mae Canolfan Heddwch, Dysgu a Deialog Ikeda yn gwahodd ceisiadau ar gyfer ei Rhaglen Cymrodyr Addysg

Mae Rhaglen Cymrodyr Addysg Canolfan Ikeda yn darparu $ 10,000 y flwyddyn am ddwy flynedd i gefnogi traethodau doethuriaeth ym maes astudiaethau Ikeda / Soka mewn addysg, gan gynnwys ei berthynas ag athroniaeth ac ymarfer addysg yn fwy cyffredinol.

Mae Canolfan Heddwch, Dysgu a Deialog Ikeda yn gwahodd ceisiadau ar gyfer ei Rhaglen Cymrodyr Addysg Darllen Mwy »

Nodi Beth Sy'n Gwneud Heddwch yn Gynaliadwy: Holi ac Ateb gyda'r tîm AC4 ym Mhrifysgol Columbia

Yn 2014 cychwynnodd y Consortiwm Uwch ar Gydweithrediad, Gwrthdaro a Chymhlethdod (AC4) ym Mhrifysgol Columbia ymchwil i ddadorchuddio'r priodoleddau, y prosesau a'r mecanweithiau sy'n galluogi cymdeithasau i adeiladu a chynnal heddwch. Mae addysg yn chwarae rhan hanfodol.

Nodi Beth Sy'n Gwneud Heddwch yn Gynaliadwy: Holi ac Ateb gyda'r tîm AC4 ym Mhrifysgol Columbia Darllen Mwy »

Cefnogaeth Barhaus gan Brifysgolion Ewropeaidd i Addysg Heddwch yng Ngholombia: Adroddiad gan yr Uned Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro ym Mhrifysgol Innsbruck (Awstria)

Wrth i'r mentrau heddwch yng Ngholombia barhau i ffynnu yn ystod cam heriol gweithredu'r cytundebau heddwch rhwng y llywodraeth a'r FARC-EP, mae sawl prifysgol o Ewrop yn ymweld â'r wlad, yn dysgu oddi wrth ac yn rhoi benthyg cefnogaeth i ddulliau lleol o adeiladu heddwch a gwrthdaro. trawsnewid.

Cefnogaeth Barhaus gan Brifysgolion Ewropeaidd i Addysg Heddwch yng Ngholombia: Adroddiad gan yr Uned Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro ym Mhrifysgol Innsbruck (Awstria) Darllen Mwy »

Cynhadledd Derfynol 'Datblygu diwylliant o gydweithio wrth addysgu a dysgu hanes' a gynhaliwyd yng Nghyprus

Trefnodd y Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR), mewn cydweithrediad â Chyngor Ewrop (CoE), gynhadledd olaf 'Datblygu diwylliant o gydweithio wrth addysgu a dysgu hanes' ar y 10fed a'r 11eg o Fawrth 2017 yn y Cartref Cydweithrediad.

Cynhadledd Derfynol 'Datblygu diwylliant o gydweithio wrth addysgu a dysgu hanes' a gynhaliwyd yng Nghyprus Darllen Mwy »

Rheolwr Rhaglen, Rhaglen Plant ar ôl Ysgol (GOFYNNWCH) - Canolfan Ymchwil, Addysgu a Gwasanaeth Cyfiawnder Cymdeithasol (Prifysgol Georgetown)

Mae'r Rhaglen Plant ar ôl Ysgol (GOFYNNWCH), rhaglen lofnod Canolfan Ymchwil, Addysgu a Gwasanaeth Cyfiawnder Cymdeithasol Prifysgol Georgetown, yn ceisio grymuso ieuenctid a ddyfarnwyd yn Ardal Columbia i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau trwy eu herio gyda chyfleoedd dysgu newydd a dysgu'r sgiliau angenrheidiol i gwrdd â'r heriau hynny. Mae Rheolwr Rhaglen y Rhaglen GOFYNNWCH yn gyfrifol am gydlynu a pharatoi safleoedd rhaglen rhaglen diwtora a mentora ar gyfer ieuenctid sy'n ymwneud â'r llys sy'n cyflogi hyd at 150 o weithwyr myfyrwyr gwirfoddol rhan-amser a gwirfoddolwyr sy'n gwasanaethu 200 o bobl ifanc sy'n byw yn Washington. , DC bob blwyddyn.

Rheolwr Rhaglen, Rhaglen Plant ar ôl Ysgol (GOFYNNWCH) - Canolfan Ymchwil, Addysgu a Gwasanaeth Cyfiawnder Cymdeithasol (Prifysgol Georgetown) Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr - Ymchwil astudiaethau heddwch a gwrthdaro: persbectif ansoddol

Mae “ymchwil astudiaethau heddwch a gwrthdaro: persbectif ansoddol,” wedi'i olygu gan Robin Cooper a Laura Finley, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Mike Klein, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad Llyfr - Ymchwil astudiaethau heddwch a gwrthdaro: persbectif ansoddol Darllen Mwy »

Enwyd Cymdeithas NGO ar gyfer Deialog ac Ymchwil Hanesyddol Cyprus yn enillydd Gwobr Max van der Stoel 2016

Cyflwynodd Gweinidog Materion Tramor yr Iseldiroedd, Bert Koenders, Wobr Max van der Stoel 2016 i'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR), sefydliad anllywodraethol wedi'i seilio ar Gyprus, am ei waith ar ddysgu hanes fel offeryn ar gyfer cymodi. yng Nghyprus.

Enwyd Cymdeithas NGO ar gyfer Deialog ac Ymchwil Hanesyddol Cyprus yn enillydd Gwobr Max van der Stoel 2016 Darllen Mwy »

Elise Boulding: Arloeswr mewn Ymchwil Heddwch, Gwneud Heddwch, Ffeministiaeth a'r Teulu

Mae Springer Publishing wedi rhyddhau pedair cyfrol olygedig ar waith bywyd Elise Boulding. Wedi eu golygu gan ei mab, J. Russell Boulding, mae'r cyfrolau hyn yn anrhydeddu cyflawniad oes yr actifydd a'r ysgolhaig o fri ar achlysur beth fyddai ei phen-blwydd yn 96 oed (1920-2010). Yn cael ei hadnabod fel “matriarch” mudiad ymchwil heddwch yr ugeinfed ganrif, gwnaeth gyfraniadau sylweddol ym meysydd addysg heddwch, astudiaethau yn y dyfodol, ffeministiaeth, a chymdeithaseg y teulu, ynghyd â gwasanaethu fel arweinydd amlwg yn y mudiad heddwch a'r Cymdeithas y Cyfeillion.

Elise Boulding: Arloeswr mewn Ymchwil Heddwch, Gwneud Heddwch, Ffeministiaeth a'r Teulu Darllen Mwy »

Mynd i'r afael â Breuder - Agenda Ddysgu Newydd

Mae'r Grŵp Astudio Fragility yn ymdrech annibynnol, amhleidiol, Gwaddol Carnegie dros Heddwch Rhyngwladol, y Ganolfan Diogelwch Americanaidd Newydd a Sefydliad Heddwch yr Unol Daleithiau. Nod y brîff hwn yw disgrifio'r hyn sydd ei angen i ddatblygu a gweithredu agenda ddysgu fwy cadarn ac effeithiol sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â breuder sy'n llywio penderfyniadau polisi yn effeithiol.

Mynd i'r afael â Breuder - Agenda Ddysgu Newydd Darllen Mwy »

Lansiad prosiect peilot “Columba-Hypatia: Astronomy for Peace”

Llwyddodd y Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR) a'r Cartref ar gyfer Cydweithrediad (H4C) mewn cydweithrediad â'r fenter addysg wyddoniaeth GalileoMobile i lansio'r prosiect “Columba-Hypatia: Astronomy for Peace” yr wythnos diwethaf yn y 'Cartref ar gyfer Cydweithrediad'. Nod y prosiect yw ysbrydoli diddordeb mewn gwyddoniaeth a'r cosmos, a hefyd hyrwyddo rhyngweithio, dealltwriaeth ac yn y pen draw Diwylliant Heddwch. Mae deall lle ein planed yn y bydysawd ehangach trwy lens astroffiseg fodern yn rhoi golwg fyd-eang inni lle gallwn werthfawrogi ein tebygrwydd yn hytrach na chanolbwyntio ar ein gwahaniaethau. Felly, llwyddodd y gweithgareddau a'r gweithdai seryddiaeth hwyliog ac addysgol i alluogi'r cyfranogwyr i ddod i gyd-ddealltwriaeth o'r syniadau hyn.

Lansiad prosiect peilot “Columba-Hypatia: Astronomy for Peace” Darllen Mwy »

Cysylltu ymchwil heddwch, gweithredu ac addysg yng Ngholombia

O Fedi 7-9, 2016, cynhaliodd Arsyllfa Prifysgol Cartagena ar gyfer Astudio Dadleoli, Gwrthdaro ac Adeiladu Heddwch y Fforwm Rhyngwladol blynyddol cyntaf ar Astudiaethau Heddwch. Roedd y gynhadledd yn cynnig cyfle heb ei ail i ddadansoddi beirniadol a myfyrio ar y cyd ar oblygiadau'r cytundeb heddwch a gyhoeddwyd yn ddiweddar rhwng llywodraeth Colombia a Lluoedd Arfog Chwyldroadol Colombia (FARC), sy'n nodi diwedd gwleidyddol i bron i 60 mlynedd o wrthdaro arfog mewnol. Ar gyfer y cyfranogwyr a gasglodd, cynigiodd y gynhadledd le i nodi nid yn unig y gofynion cyfredol y mae'r foment hanesyddol hon yn eu cyflwyno ar gyfer maes astudiaethau heddwch, ond hefyd ofod i gydnabod yr effaith y mae cymdeithas sifil wedi'i chael yn eu gwaith degawdau o hyd. heddwch a wnaeth y cytundeb hwn yn bosibl.

Cysylltu ymchwil heddwch, gweithredu ac addysg yng Ngholombia Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig