ymchwil #peace

IPRA-PEC yn 50: Gwneud y Gorau o Aeddfedrwydd

Mae Matt Meyer, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol (IPRA), a Candice Carter, cynullydd y Comisiwn Addysg Heddwch (PEC) o IPRA, yn ymateb i fyfyrdodau Magnus Haavlesrud a Betty Reardon ar 50 mlynedd ers y PEC. Mae Matt yn darparu ymholiadau ychwanegol ar gyfer myfyrio yn y dyfodol ac mae Candice yn rhannu mewnwelediadau ar y rôl arwyddocaol a deinamig y mae'r PEC wedi'i chwarae o fewn IPRA a maes addysg heddwch yn gyffredinol.

IPRA-PEC yn 50: Gwneud y Gorau o Aeddfedrwydd Darllen Mwy »

Cynhadledd Cymdeithas Ryngwladol Ymchwil Heddwch (IPRA) 2023

Mae'r Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol (IPRA) yn eich gwahodd i ymuno â'i 29ain cynhadledd bob dwy flynedd, i'w chynnal yn Trinidad a Tobago, Mai 17-21, 2023. Bydd y gynhadledd, “Dyfodol Gwreiddiedig: Gweledigaethau Heddwch a Chyfiawnder,” yn dod â chymunedau o academyddion, gweithredwyr, ac artistiaid gyda'i gilydd i fyfyrio ar arferion heddwch a chyfiawnder yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Cynhadledd Cymdeithas Ryngwladol Ymchwil Heddwch (IPRA) 2023 Darllen Mwy »

Galwad am Gyfraniadau at Gyfrol sy'n Ailddiffinio Diogelwch, “Safbwyntiau Ffeministiaid ar Ddiogelwch Byd-eang: Mynd i'r Afael ag Argyfyngau Presennol Cydgyfeiriol”

Bydd y casgliad hwn yn archwilio safbwyntiau diogelwch ffeministaidd a strategaethau newid posibl i drawsnewid y system ddiogelwch fyd-eang o wrthdaro / argyfwng endemig i ddiogelwch dynol sefydlog sy'n gyson yn seiliedig ar iechyd ecolegol ac asiantaeth a chyfrifoldeb dynol. Disgwylir cynigion ar 15 Mai.

Galwad am Gyfraniadau at Gyfrol sy'n Ailddiffinio Diogelwch, “Safbwyntiau Ffeministiaid ar Ddiogelwch Byd-eang: Mynd i'r Afael ag Argyfyngau Presennol Cydgyfeiriol” Darllen Mwy »

Gwybodaeth am fyd cymhleth: Ailfeddwl rolau ymchwil heddwch ac addysg heddwch (fideo)

Cynhaliodd Sefydliad Berghof a’r Sefydliad Ymchwil Heddwch a Pholisi Diogelwch ym Mhrifysgol Hamburg drafodaeth banel Tachwedd 25 ar sut y dylai addysg heddwch ac ymchwil heddwch ymateb i heriau byd-eang cyfredol. Mae fideo o'r digwyddiad ar gael nawr.

Gwybodaeth am fyd cymhleth: Ailfeddwl rolau ymchwil heddwch ac addysg heddwch (fideo) Darllen Mwy »

Mae Canolfan Heddwch, Dysgu a Deialog Ikeda yn gwahodd ceisiadau ar gyfer ei Rhaglen Cymrodyr Addysg

Mae Rhaglen Cymrodyr Addysg Canolfan Ikeda yn darparu $ 10,000 y flwyddyn am ddwy flynedd i gefnogi traethodau doethuriaeth ym maes astudiaethau Ikeda / Soka mewn addysg, gan gynnwys ei berthynas ag athroniaeth ac ymarfer addysg yn fwy cyffredinol.

Mae Canolfan Heddwch, Dysgu a Deialog Ikeda yn gwahodd ceisiadau ar gyfer ei Rhaglen Cymrodyr Addysg Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig