Deialog #Peace

Arlywydd yr Almaen yn mynegi cefnogaeth i brosiect addysg heddwch 'Dychmygwch' yng Nghyprus

Ymwelodd Llywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier â'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR) fel rhan o'i daith wladwriaethol i Gyprus ar Chwefror 12. Yn ôl datganiad i'r wasg gan yr AHDR, mynegodd Llywydd yr Almaen ei gefnogaeth i'r prosiect 'Dychmygwch' ac amlygodd werth addysg heddwch. Lansiwyd 'Imagine' yn 2017 ac mae wedi bod yn allweddol wrth bontio'r rhaniadau rhwng cymunedau Cyprus.

Arlywydd yr Almaen yn mynegi cefnogaeth i brosiect addysg heddwch 'Dychmygwch' yng Nghyprus Darllen Mwy »

Mae Awstralia yn rhoi cymorth P5-B ar gyfer addysg, heddwch yn Mindanao

Mae llywodraeth Awstralia wedi ymestyn mwy nag AUS $ 130 miliwn ar gyfer datblygu addysgol yn y Rhanbarth Ymreolaethol yn Mindanao Mwslimaidd (ARMM) ac ymdrechion heddwch y wlad yn y Bangsamoro a gyda gwrthryfelwyr comiwnyddol. Datgelwyd hyn gan Weinidog Tramor Awstralia, Julie Bishop, yn ystod lansiad rhaglen flaenllaw Awstralia yn Ynysoedd y Philipinau, “Addysg Llwybrau at Heddwch ym Mindanao (PATHWAYS).”

Mae Awstralia yn rhoi cymorth P5-B ar gyfer addysg, heddwch yn Mindanao Darllen Mwy »

Mudiadau ieuenctid dros adeiladu heddwch yn Ne Affrica

Cyd-westeiwyd 'A Piece by Peace: A Sustainable Peace Dialogue' gan Africa Unite (PA) a'r Grŵp Ieuenctid Heddwch Rhyngwladol ar 23 Chwefror yn Cape Town, De Affrica. Pwnc y fforwm oedd: Sut allwn ni fel ieuenctid, gan weithio gyda'r llywodraeth sicrhau ein bod yn adeiladu cymunedau diogel a heddychlon ac yn creu diwylliant o heddwch sydd wedi'i ymgorffori yn y Datganiad Heddwch a Rhoi'r Gorau i Ryfel.

Mudiadau ieuenctid dros adeiladu heddwch yn Ne Affrica Darllen Mwy »

Awgrymiadau ac Adnoddau ar gyfer Sgyrsiau Diolchgarwch Gwell

Mae'r Glymblaid Genedlaethol ar gyfer Deialog a Deliberation wedi datblygu Chwe Awgrym ar gyfer Sgyrsiau Gwyliau Meddwl. I lawer o bobl, mae'r gwyliau Diolchgarwch yr wythnos hon a'r tymor gwyliau rownd y gornel yn dod â'r tebygolrwydd o sgyrsiau anodd ac ymladd y tu allan i'r dde o amgylch y bwrdd cinio. Gall siarad am wleidyddiaeth a phynciau llosg eraill fod yn anodd llywio gyda theulu a ffrindiau - yn enwedig pan na welwn lygad i lygad - ac mae'n ymddangos y gallai'r tymor etholiad uchel, ymrannol wneud gwrthdaro gwyliau yn anoddach i'w osgoi eleni yn unig.

Awgrymiadau ac Adnoddau ar gyfer Sgyrsiau Diolchgarwch Gwell Darllen Mwy »

Enwyd Cymdeithas NGO ar gyfer Deialog ac Ymchwil Hanesyddol Cyprus yn enillydd Gwobr Max van der Stoel 2016

Cyflwynodd Gweinidog Materion Tramor yr Iseldiroedd, Bert Koenders, Wobr Max van der Stoel 2016 i'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR), sefydliad anllywodraethol wedi'i seilio ar Gyprus, am ei waith ar ddysgu hanes fel offeryn ar gyfer cymodi. yng Nghyprus.

Enwyd Cymdeithas NGO ar gyfer Deialog ac Ymchwil Hanesyddol Cyprus yn enillydd Gwobr Max van der Stoel 2016 Darllen Mwy »

Casglwch Addysgwyr Colegau Cymunedol yn Alexandria, VA i Ddysgu am Wrthdaro Byd-eang ac Adeiladu Heddwch

Cynhaliwyd 4ydd Seminar Adeiladu Heddwch Coleg Cymunedol Cenedlaethol Blynyddol Hydref 21-24 yng Ngholeg Cymunedol Gogledd Virginia yn Alexandria, VA. Dyluniwyd y seminar i adeiladu gallu mewn colegau cymunedol ar gyfer addysgu am adeiladu heddwch, datrys gwrthdaro, materion byd-eang, hawliau dynol a phynciau cysylltiedig. Y seminar hon yw'r unig seminar genedlaethol ar gyfer addysgwyr colegau cymunedol sy'n canolbwyntio ar faterion adeiladu byd-eang ac heddwch.

Casglwch Addysgwyr Colegau Cymunedol yn Alexandria, VA i Ddysgu am Wrthdaro Byd-eang ac Adeiladu Heddwch Darllen Mwy »

Trefnu Cydweithrediad Islamaidd ar Heddwch Trwy Addysg

Ganol mis Hydref, cyfarfu gweinidogion tramor aelod-wledydd y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd yn Tashkent, Uzbekistan i ddod o hyd i ffyrdd newydd o hyrwyddo heddwch a ffyniant, ac ymladd radicaleiddio a theyrnasu mewn eithafiaeth dreisgar. Yn y gred bod addysg yn offeryn pwysig i hyrwyddo heddwch a datblygiad economaidd ac i frwydro yn erbyn ideoleg terfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar, mabwysiadodd yr urddasolion y thema “Addysg a Goleuedigaeth: Y Llwybr at Heddwch a Chreadigrwydd.” Er mwyn hwyluso'r broses o fynd i'r afael ag ideoleg eithaf treisgar ar-lein, lansiodd y Sefydliad y Ganolfan Deialog, Heddwch a Dealltwriaeth hefyd.

Trefnu Cydweithrediad Islamaidd ar Heddwch Trwy Addysg Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig