#peace a datblygiad

Wedi'u gadael ar ôl, ac yn dal i aros

Pan dynnodd yr Unol Daleithiau yn ôl o Afghanistan, gadawyd miloedd o bartneriaid Afghanistan i ddial y Taliban - llawer ohonynt yn athrawon prifysgol ac yn ymchwilwyr. Rydym yn annog gweithredu parhaus gan gymdeithas sifil wrth ofyn am gefnogaeth weinyddol a chyngresol ar gyfer prosesu ceisiadau ysgolheigion sydd mewn perygl am fisas J1 yn deg ac yn gyflym.

Adroddiad gan Gymdeithas Sifil Afghanistan

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Afghans for Tomorrow ddatganiad ar y sefyllfa bresennol o roddwyr yn Afghanistan a'i heffaith ar sefydliadau cymdeithas sifil, addysg a menywod. Ymhlith eu hawgrymiadau i fynd i’r afael â’r argyfwng hwn mae darparu a blaenoriaethu cyfleoedd addysg a chyflogaeth i ferched a menywod.

'Os ydym yn ddifrifol o ran heddwch a datblygiad, mae'n rhaid i ni gymryd menywod o ddifrif'

Heb heddwch, mae datblygiad yn amhosibl, a heb ddatblygiad, nid oes modd cyflawni heddwch, ond heb fenywod, nid yw heddwch na datblygiad yn bosibl, ysgrifennodd y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury, cyn Is-Ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig. Mae'n gychwynnwr cydnabyddedig rhyngwladol UNSCR 1325 fel Llywydd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ym mis Mawrth 2000.

Cadw Addysg yn Ddiogel

I lawer o blant ledled y byd, mae cael lle diogel i ddysgu ymhell o fod wedi'i warantu oherwydd bygythiad gwrthdaro arfog a thargedu ysgolion. Yn y swydd westai hon ar gyfer 'In Focus', mae Peter Klanduch a Margaret Sinclair o raglen eiriolaeth gyfreithiol Addysg Uwchlaw Pawb - Amddiffyn Addysg mewn Ansicrwydd a Gwrthdaro (PEIC) - yn egluro cefndir y broblem fyd-eang hon a phwysigrwydd cadw addysg yn ddiogel i bawb. plant.

Sgroliwch i'r brig