#patriarchaeth

Byrddau Cegin Heb Wn: herio arfau sifil yn Israel

Mae'r cynnydd mewn trais yn erbyn menywod yn rhyng-gysylltiedig â phresenoldeb a chynnydd awdurdodaeth a militariaeth. Mae Gun Free Kitchen Tables, mudiad ffeministaidd Israelaidd i wrthsefyll trais domestig a gyflawnir gan arfau milwrol, yn edrych ar y trais domestig a phersonol sy'n rhan annatod o filitariaeth batriarchaidd a'i effeithiau ar fenywod.

Byrddau Cegin Heb Wn: herio arfau sifil yn Israel Darllen Mwy »

Darlith Flynyddol Nelson Mandela 2020 Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres XNUMX

Darllenwch drawsgrifiad llawn araith Darlith Flynyddol 2020 Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, Nelson Mandela XNUMX “Mynd i’r Afael â’r Pandemig Anghydraddoldeb,” lle mae’n amlinellu gweledigaeth o gontract cymdeithasol newydd a Bargen Newydd Fyd-eang.

Darlith Flynyddol Nelson Mandela 2020 Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres XNUMX Darllen Mwy »

COVID-19 Yr Arferol Newydd: Militaroli ac Agenda Newydd i Fenywod yn India

Yn y Cysylltiad Corona hwn, mae Asha Hans yn myfyrio ar yr ymateb militaraidd i COVID-19 yn India, gan ddangos y gydberthynas ymhlith yr anghyfiawnderau “normal” lluosog y mae’r pandemig hwn wedi’u gosod yn foel, gan ddangos sut y maent yn amlygiadau o system ddiogelwch hynod filitaraidd. Mae hi hefyd yn gwahodd addysgwyr i ddechrau dychmygu a strwythuro pedagogaidd y dyfodol a ffefrir.

COVID-19 Yr Arferol Newydd: Militaroli ac Agenda Newydd i Fenywod yn India Darllen Mwy »

Y Broblem Ewinedd: Patriarchaeth a Pandemig

Mae llawer o fudiadau heddwch a chyfiawnder wedi galw am ddefnyddio'r amser tyngedfennol hwn i adlewyrchu, cynllunio a dysgu ein ffordd i ddyfodol mwy cadarnhaol. Un cyfraniad y gallem ni, addysgwyr heddwch ei wneud i'r broses hon yw myfyrio ar y posibiliadau ar gyfer iaith a throsiadau amgen y mae ieithyddion heddwch a ffeministiaid wedi ceisio ein perswadio i ganolbwyntio ein sylw ers amser maith.

Y Broblem Ewinedd: Patriarchaeth a Pandemig Darllen Mwy »

dysgu diarfogi

Dysgu Diarfogi

Dyma bost olaf y gyfres ôl-weithredol sy'n ailedrych ar chwe degawd o gyhoeddiadau mewn addysg heddwch gan Betty Reardon. Mae “Dysgu Diarfogi” yn grynodeb o rai o'r cysyniadau craidd cyson ac argyhoeddiadau normadol sydd wedi trwytho ei gwaith am y pedwar degawd diwethaf ac yn alwad i ystyried addysg heddwch fel strategaeth hanfodol ar gyfer gweithredu cynigion a gwleidyddiaeth heddwch. .

Dysgu Diarfogi Darllen Mwy »

Addysgu tuag at Ddiddymu Niwclear: Wythnos Ddiarfogi 2018

Galwyd amdano gyntaf ym 1978 yn Nogfen Derfynol Sesiwn Arbennig gyntaf y Cenhedloedd Unedig ar Ddiarfogi, mae Wythnos diarfogi yn dechrau ar ben-blwydd sefydlu'r Cenhedloedd Unedig. Mae'n amser i addysgwyr heddwch fynd i'r afael â'r problemau a'r posibiliadau sy'n codi wrth ymdrechu tuag at yr hyn y cyfeiriodd Elise Boulding ato fel “byd heb arfau.” Fel cyfraniad yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch at nodau’r wythnos, rydym yn cynnig deunyddiau i gychwyn trafodaeth ar ddileu arfau niwclear, ac ystyried ysgrifennu “hanes newydd.”

Addysgu tuag at Ddiddymu Niwclear: Wythnos Ddiarfogi 2018 Darllen Mwy »

Ar Fframweithiau a Dibenion: Ymateb i Adolygiad Dale Snauwaert o “Oes Datblygu Cynaliadwy” Jeffrey Sachs

Mae'r ymateb hwn gan Betty Reardon yn rhan o gyfarfyddiad deialog parhaus ymhlith addysgwyr heddwch. Bwriad gwreiddiol y cyfnewid hwn oedd cyflwyno dewisiadau amgen i feddwl safonol ar broblemau byd-eang trwy ganolbwyntio ar waith y rhai sy'n amlygu meddwl o'r fath. Yn y traethawd hwn, mae Reardon yn adeiladu ar adolygiad a fframwaith cyfannol “system ryfel” Dale Snauwaert gan ychwanegu beirniadaeth o strwythur pŵer patriarchaidd.

Ar Fframweithiau a Dibenion: Ymateb i Adolygiad Dale Snauwaert o “Oes Datblygu Cynaliadwy” Jeffrey Sachs Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig