#Palesteina

A yw'r Bobl sy'n Tawelu Rhieni mewn Profedigaeth yn Gwybod Ein Poen? (Israel/Palestina)

Yn ôl Cyfeillion America Cylch Rhieni – Fforwm Teuluoedd, “mae llywodraeth Israel wedi cyhoeddi yn ddiweddar ei bwriad i gyfyngu ar weithgareddau cyhoeddus y Cylch Rhieni, gan ddechrau gyda dileu ei rhaglenni Cyfarfod Deialog o ysgolion Israel…yn seiliedig ar honiadau ffug bod y Deialog Mae cyfarfodydd [mae’n aml yn eu cynnal mewn ysgolion] yn difrïo milwyr yr IDF.” Mae'r cyfarfodydd deialog sy'n cael eu herio yn cael eu harwain gan ddau aelod o PCFF, Israeliad a Phalestina, sy'n adrodd eu straeon personol o brofedigaeth ac yn esbonio eu dewis i gymryd rhan mewn deialog yn lle dial.

A yw'r Bobl sy'n Tawelu Rhieni mewn Profedigaeth yn Gwybod Ein Poen? (Israel/Palestina) Darllen Mwy »

dysgu-palestine

Dysgu Palestina

Mae gwefan Teach Palestine Project yn adnodd gan ac ar gyfer athrawon k-12 ac athrawon-addysgwyr sy'n canolbwyntio ar gyflwyno Palestina i'w hystafelloedd dosbarth a'u hysgolion. Ychydig o ysgolion yr UD sy'n dysgu am Balesteina - mae'r prosiect hwn yn ceisio newid hynny.  

Dysgu Palestina Darllen Mwy »

Sut mae miloedd o ferched Palestina ac Israel yn ymladd heddwch

Gorymdeithiodd miloedd o ferched Palestina ac Israel yn Jerwsalem a Jericho y mis hwn gan fynnu heddwch gan eu cymdeithasau. Maent yn gwneud hynny trwy gyrraedd y gorffennol a thrwy ystrydebau a ffiniau artiffisial i ddod o hyd i wir bartneriaid. Ychydig o sylw a roddir, yn aml yn cael ei adrodd a'i ddehongli'n anghywir, gan y cyfryngau safonol. Felly trwy rwydweithiau sefydliadau a mentrau cymdeithas sifil menywod yr ydym yn dysgu amdanynt. Credwn fod cysylltu rhwydweithiau addysgwyr heddwch â rhwydweithiau gweithredwyr cymdeithas sifil yn hanfodol er mwyn i'r maes gael y wybodaeth sy'n angenrheidiol i ymchwilio i'r posibiliadau lluosog ar gyfer gweithredu ymhlith y rhai y maent yn eu haddysgu ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang gyfrifol. Felly rydyn ni'n cynnig yr erthygl hon gan obeithio y bydd yn cael ei haddasu at ddibenion dysgu heddwch.

Sut mae miloedd o ferched Palestina ac Israel yn ymladd heddwch Darllen Mwy »

Cyhoeddodd Athro Heddwch Palestina Un o'r Deg Uchaf yn y Byd

Mae Hanan Al-Hroub, athro dosbarth cynradd a gafodd ei fagu yng ngwersyll ffoaduriaid Deheishe, Bethlehem, ar y rhestr fer i’r 10 athro rhyngwladol gorau a enwebwyd ar gyfer Gwobr Athro Byd-eang 2016 miliwn o ddoleri, a drefnwyd gan Sefydliad Varkey. Roedd yr athro ysbrydoledig yn agored i weithredoedd o drais yn rheolaidd. Aeth i addysg gynradd ar ôl i'w phlant gael eu trawmateiddio'n ddwfn gan ddigwyddiad saethu a welsant ar eu ffordd adref o'r ysgol. Gyda chymaint o blant cythryblus yn y rhanbarth, gall ystafelloedd dosbarth Palestina fod yn amgylcheddau llawn tyndra. Mae Hanan yn cofleidio'r slogan 'Na i Drais' ac yn defnyddio dull arbenigol a ddatblygodd ei hun, y manylir arno yn ei llyfr, 'We Play and Learn'.

Cyhoeddodd Athro Heddwch Palestina Un o'r Deg Uchaf yn y Byd Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig