# dysgu ar-lein

Bellach mae 1.37 biliwn o fyfyrwyr gartref wrth i gau ysgolion COVID-19 ehangu

Wrth i gau ysgolion effeithio ar bron i 80% o boblogaeth myfyrwyr y byd, cynullodd UNESCO gyfarfod ar-lein o weinidogion addysg a rannodd wybodaeth am fesurau a ddefnyddir i gefnogi athrawon, rhieni a myfyrwyr i ymdopi â dysgu gartref. Fe wnaethant hefyd dynnu sylw at heriau sy'n dod i'r amlwg sy'n gofyn am gydweithrediad byd-eang. 

Bellach mae 1.37 biliwn o fyfyrwyr gartref wrth i gau ysgolion COVID-19 ehangu Darllen Mwy »

Ysgol Ymwrthedd

Daeth grŵp Aa o fyfyrwyr graddedig blaengar yn Harvard ynghyd mewn ymateb i ethol Donald Trump, gyda’r awydd i helpu i drawsnewid ein gwlad i adlewyrchu eu cyd-werthoedd yn well. Fe wnaethant gynnig Ysgol Resistance: rhaglen hyfforddi ymarferol pedair wythnos ar-lein am ddim a fydd yn miniogi'r offer sydd eu hangen i ymladd yn ôl ar y lefelau ffederal, gwladwriaethol a lleol.

Ysgol Ymwrthedd Darllen Mwy »

Yr Amledd Heddwch: Cyfweliad â Nadeem Ghazi ar Addysg Heddwch ym Mhacistan

Podlediad wythnosol o Gampws Byd-eang USIP yw'r Amledd Heddwch. Mae'r bennod hon yn cynnwys Nadeem Ghazi, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Ysgol a Sefydliad Gramadeg Dysgu'r Byd ym Mhacistan. Mae gan Nadeem brofiad helaeth o addysg heddwch ar ôl gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys Peaceful Schools International, Sefydliad Heddwch yr Unol Daleithiau, Peace Direct-UK, a Chyngor Chwaraeon Heddwch Prydain.

Yr Amledd Heddwch: Cyfweliad â Nadeem Ghazi ar Addysg Heddwch ym Mhacistan Darllen Mwy »

Cwrs ar-lein am ddim - Living at the Nuclear Brink: Ddoe a Heddiw

Cynigir y cwrs ar-lein rhad ac am ddim hwn gan Brifysgol Stanford mewn partneriaeth â The William J Perry Project, menter a grëwyd gan y cyn Ysgrifennydd Amddiffyn i weithio tuag at fyd lle na ddefnyddir arfau niwclear byth eto. Nodau allweddol y cwrs hwn yw eich rhybuddio am y peryglon rydych chi'n eu hwynebu a rhoi cipolwg i chi ar yr hyn y gellid ei wneud i osgoi'r peryglon hynny. Mae'r cwrs yn wahanol i lawer o rai eraill mewn ffordd sylfaenol: nid darparu ffeithiau ar gyfer eich addysg yn unig yw ein nod, ond eich ysbrydoli i weithredu.

Cwrs ar-lein am ddim - Living at the Nuclear Brink: Ddoe a Heddiw Darllen Mwy »

Galwad am Gyflwyniadau: Ar-lein Sut i Lawlyfr ar gyfer Colegau a Phrifysgolion Datblygu a / neu Wella eu Rhaglenni mewn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro

Gofynnir am gyflwyniadau am 2il Argraffiad o'r Llawlyfr Ar-lein Am Ddim ar gyfer Llawlyfr i Golegau a Phrifysgolion Datblygu a / neu Wella eu Rhaglenni mewn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: Hydref 1.

Galwad am Gyflwyniadau: Ar-lein Sut i Lawlyfr ar gyfer Colegau a Phrifysgolion Datblygu a / neu Wella eu Rhaglenni mewn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro Darllen Mwy »

Sefydliad Cymdeithas Agored: Swyddog Rhaglen - Rhaglen Gymorth Addysg Uwch

Mae Rhaglen Cymorth Addysg Uwch Sefydliad y Gymdeithas Agored yn chwilio am Swyddog Rhaglen sydd ag arbenigedd a phrofiad o ddatblygu rhaglenni addysg ddigidol. Mae'r swydd wedi'i bwriadu ar gyfer gweithiwr proffesiynol canol gyrfa sydd wedi ymrwymo i rôl addysg uwch wrth greu a gwarchod cymdeithasau agored, yn benodol trwy ddefnydd arloesol o dechnolegau digidol. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Medi 29.

Sefydliad Cymdeithas Agored: Swyddog Rhaglen - Rhaglen Gymorth Addysg Uwch Darllen Mwy »

Llyfrnodau - Llawlyfr ar gyfer brwydro yn erbyn lleferydd casineb ar-lein trwy addysg hawliau dynol

Mae lleferydd casineb yn un o'r mathau mwyaf pryderus o hiliaeth a gwahaniaethu sy'n bodoli ledled Ewrop ac wedi'i ymhelaethu gan y Rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol. Lleferydd casineb ar-lein yw blaen gweladwy mynydd iâ anoddefgarwch ac ethnocentriaeth. Cyhoeddir “Bookmarks” i gefnogi ymgyrch ieuenctid No Hate Speech Movement Cyngor Ewrop dros hawliau dynol ar-lein. Mae “Llyfrnodau” yn ddefnyddiol i addysgwyr sydd am fynd i’r afael â lleferydd casineb ar-lein o safbwynt hawliau dynol, y tu mewn a’r tu allan i’r system addysg ffurfiol. Mae'r llawlyfr wedi'i gynllunio ar gyfer gweithio gyda dysgwyr rhwng 13 a 18 oed ond gellir addasu'r gweithgareddau i ystodau oedran eraill.

Llyfrnodau - Llawlyfr ar gyfer brwydro yn erbyn lleferydd casineb ar-lein trwy addysg hawliau dynol Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig