diddymu #nuclear

Mae “Y Cyfnod Niwclear Newydd” yn gyfres wythnos o swyddi (Mehefin 2022) gyda'r bwriad o fod yn gyflwyniad i addysg tuag at ddileu arfau niwclear, ac i ysbrydoli addysgwyr heddwch i fynd i'r afael â'r brys am fudiad cymdeithas sifil o'r newydd ar gyfer y diddymu arfau niwclear. Mae'r gyfres yn coffau ac yn myfyrio ar y 40th pen-blwydd yr amlygiad gwrth-ryfel ac arfau unigol mwyaf yn hanes mudiad heddwch yr 20fed ganrif, yr orymdaith 1 miliwn o bobl dros ddileu arfau niwclear a gynhaliwyd yn Central Park yn Ninas Efrog Newydd ar Fehefin 12, 1982.

Rydym yn argymell adolygu'r swyddi yn eu trefn gan eu bod wedi'u strwythuro fel dilyniant dysgu:

  1. Blwyddyn Arall, Doler Arall: Myfyrdodau Rhagarweiniol ar Fehefin 12fed a Diddymu Niwclear
  2. Yr Oes Niwclear Newydd: Hanfodol Addysg Heddwch ar gyfer Mudiad Cymdeithas Sifil
  3. Mae Arfau Niwclear yn Anghyfreithlon: Cytundeb 2017
  4. Arfau Niwclear a Rhyfel Wcráin: Datganiad o Bryder
  5. Y Realiti Niwclear Newydd”
  6. “Troi Ofn yn Weithred”: Sgwrs gyda Cora Weiss
  7. Coffâd ac Ymrwymiad: Dogfennu Mehefin 12, 1982 fel Gŵyl am Oes

Yn ogystal â'r gyfres “Y Cyfnod Niwclear Newydd”, fe welwch isod hefyd archif estynedig o swyddi ar ddileu niwclear sy'n addas i'w mabwysiadu at ddibenion dysgu heddwch.

Y Nexus Hinsawdd-Niwclear: Ein Hargyfwng Hinsawdd a Rhyfel Niwclear

Mae Gweithwyr Proffesiynol Ifanc mewn Polisi Tramor (YPFP) Tokyo, Meddygon Rhyngwladol er Atal Rhyfel Niwclear (IPPNW), a Diplomyddiaeth Polisi Byd-eang a Chynaliadwyedd (GPODS) yn falch o gyhoeddi ein gweminar byd-eang sydd ar ddod: Navigating the Climate Nuclear Nexus: Our Climate Crisis and Rhyfel Niwclear ar 14eg Ionawr, 10:00 am EST.

Y Nexus Hinsawdd-Niwclear: Ein Hargyfwng Hinsawdd a Rhyfel Niwclear Darllen Mwy »

Sut Dylem Gofio Dyfeisio'r Bom Atomig?

Ailgyflwynodd “Oppenheimer” Christopher Nolan y bom i’r byd, ond ni ddangosodd i ni beth wnaeth i’r bomio. Efallai mai dweud y rhan honno o’r stori yw’r unig beth all ein hachub rhag yr un ffawd greulon. Mae Ms Kyoka Mochida, a’i hathrawes, Ms Fukumoto, o Ysgol Uwchradd Motomachi yn Hiroshima, yn adrodd hanes y prosiect celf sy’n mynd i’r afael â’r bwlch hwn: “Llun o’r Bom Atomig.”

Sut Dylem Gofio Dyfeisio'r Bom Atomig? Darllen Mwy »

'Nid yw dynoliaeth yn ffôl': goroeswr bom A Hiroshima, 92 oed, yn ymladd dros ddileu niwclear gan ddefnyddio addysg heddwch

Ers 1963, mae Hiromu Morishita wedi cynnal arolwg blynyddol o agweddau myfyrwyr ysgol uwchradd tuag at y bomio atomig a chyda chyd-athrawon wedi creu darllenydd atodol ar gyfer addysg heddwch sydd wedi'i ddiweddaru'n rheolaidd.

'Nid yw dynoliaeth yn ffôl': goroeswr bom A Hiroshima, 92 oed, yn ymladd dros ddileu niwclear gan ddefnyddio addysg heddwch Darllen Mwy »

90 eiliad tan hanner nos

Mae'n 90 eiliad tan hanner nos. Rydym yn nes at fin rhyfel niwclear nag ar unrhyw adeg ers y defnydd cyntaf a'r unig ddefnydd o arfau niwclear yn 1945. Er bod y rhan fwyaf o bobl resymol yn deall yr angen i ddileu'r arfau hyn, ychydig o swyddogion sydd wedi bod yn fodlon awgrymu dileu fel cam cyntaf. Yn ffodus, mae yna lais o reswm mewn clymblaid ar lawr gwlad sy'n tyfu: mae'r mudiad Back from the Brink hwn yn cefnogi dileu arfau niwclear trwy broses wedi'i negodi, sy'n gyfyngedig i amser, gyda'r mesurau rhagofalus synnwyr cyffredin sy'n angenrheidiol yn ystod y broses i atal rhyfel niwclear.

90 eiliad tan hanner nos Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig