Barn

Diddymu Nukes Nawr!

Mae drygau cymdeithasol yn galw am ymateb cymdeithasol. I'r gymuned addysg heddwch, mae hyn yn golygu nid yn unig ymgymryd ag ymchwiliad myfyriol i'r materion moesegol a godir gan arfau niwclear, ond hefyd rhoi sylw cyfartal i gyfrifoldebau moesegol dinasyddion i weithredu i'w diddymu. [parhewch i ddarllen…]

Cyhoeddiadau

Diarfogi Calonnau a Meddyliau

Mae George E. Griener, Pierre Thompson ac Elizabeth Weinberg yn archwilio rôl ddeuol hibakusha, gyda rhai yn eiriol dros ddileu arfau niwclear yn llwyr, tra bod eraill wedi cysegru eu bywydau i'r ymdrech lawer llai gweladwy o drawsnewid y calonnau a'r meddyliau. Felly, gellir gwerthfawrogi etifeddiaeth yr hibakusha yn llawn trwy archwilio'r ddau amlygiad o'u harweinyddiaeth yn yr oes niwclear. [parhewch i ddarllen…]