#di-drais

#NoWar2024 Conference: Resisting the USA’s Military Empire / #NoWar2024 Conferencia: Resistencia Al Imperio Militar De EE.UU

Join World BEYOND War virtually – or in-person in Australia, Germany, Colombia, and the U.S. – for the 3-day #NoWar2024 Conference from September 20-22 to learn about the impact of the USA’s military base empire and how to resist it.

#NoWar2024 Conference: Resisting the USA’s Military Empire / #NoWar2024 Conferencia: Resistencia Al Imperio Militar De EE.UU Darllen Mwy »

Ail-gastio'r naratif o wersylloedd myfyrwyr o blaid Palestina: ymrwymiad i wneud newidiadau di-drais

Nid lleoedd casineb yw gwersylloedd myfyrwyr, maent yn fannau cariad lle mae di-drais yn ennill buddugoliaeth. Mae eu gofynion yn targedu diwedd ar drais, ac mae eu dulliau yn adlewyrchu'r un bwriad. Mae ymroddiad y myfyrwyr i'w hachos trwy brotestio heddychlon yn wir ymrwymiad i weithredu trwy lens addysg heddwch.

Ail-gastio'r naratif o wersylloedd myfyrwyr o blaid Palestina: ymrwymiad i wneud newidiadau di-drais Darllen Mwy »

Straeon Di-drais o'r Cyrion: Profiad Ynysoedd y Philipinau (fideo)

Mae “Straeon Di-drais o'r Cyrion: Profiad Ynysoedd y Philipinau” yn sesiwn adrodd straeon dwyawr swynol a gynhaliwyd ar Ionawr 30, 2024. Mae'r digwyddiad yn taflu goleuni ar brofiadau trawsnewidiol gweithwyr crefyddol a chymunedol sydd wedi defnyddio strategaethau di-drais yn fedrus. i lywio gwrthdaro rhyngbersonol, gwleidyddol, llwythol, a rhyng-grefyddol.

Straeon Di-drais o'r Cyrion: Profiad Ynysoedd y Philipinau (fideo) Darllen Mwy »

Adolygiad Diwedd Blwyddyn LACPSA-Ghana

Cyflwynodd y flwyddyn 2023 heriau i LACPSA-GHANA, gan gynnwys trychinebau cysylltiedig â hinsawdd a gwrthdaro treisgar. Roedd eu hymdrechion yn cynnwys hyrwyddo di-drais, ymgysylltu â'r gymuned, addysgu am newid yn yr hinsawdd, a chydweithio â'r cyfryngau a gwasanaethau brys. Mae eu ffocws yn y dyfodol ar ymgysylltu â sefydliadau addysgol a pharhau i anrhydeddu eu Harloeswyr Heddwch.

Adolygiad Diwedd Blwyddyn LACPSA-Ghana Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig