#Nigeria

Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch i drefnu deialog traws-genhedlaeth ar addysg

Yn amlach na pheidio, mae pobl ifanc yn cael eu gwthio i gyrion y broses llunio polisi ym meysydd addysg, heddwch, cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang; nid ydynt yn cael eu hystyried yn randdeiliaid allweddol. Mae'r fenter Siarad ar Draws Cenedlaethau ar Addysg (TAGe) yn ceisio grymuso ieuenctid Nigeria trwy hwyluso deialog ddigyfyngiad rhwng pobl ifanc ag uwch benderfynwyr profiadol a lefel uchel.

Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch i drefnu deialog traws-genhedlaeth ar addysg Darllen Mwy »

Annog addysg sylfaenol gyffredinol ac addysg heddwch ar gyfer undod yn Nigeria

Mae'r Corfflu Undod a Heddwch Cenedlaethol (NUPC) wedi cychwyn ar fentrau sydd wedi'u hanelu at uno'r bobl a chael cariad parhaus ymysg ei gilydd waeth beth yw crefydd neu amrywiaeth ethnig. Mae'r corff yn cydweithredu â'r addysg sylfaenol gyffredinol i annog diwylliannau undod ymhlith y disgyblion fel ffordd o osod sylfaen dda o'r llawr gwlad ar raglen a dagiwyd, 'dal nhw yn ifanc.'

Annog addysg sylfaenol gyffredinol ac addysg heddwch ar gyfer undod yn Nigeria Darllen Mwy »

Mae'r rhwydwaith yn argymell cynnwys addysg heddwch yng nghwricwlwm ysgolion (Gorllewin Affrica)

Mae Rhwydwaith Adeiladu Heddwch Gorllewin Affrica wedi argymell cynnwys addysg heddwch yng nghwricwlwm ysgolion gyda'r bwriad o atal eithafiaeth dreisgar yn y cyfandir. Yn ddiweddar, lansiodd y rhwydwaith brosiect ar Atal Eithafiaeth Treisgar tuag at sefydlogi addysg nonviolence ac heddwch mewn sefydliadau cynradd, uwchradd a thrydyddol yn Nigeria.

Mae'r rhwydwaith yn argymell cynnwys addysg heddwch yng nghwricwlwm ysgolion (Gorllewin Affrica) Darllen Mwy »

AROS YN BARN EIN IEUENCTID: Datganiad i'r Wasg ar Lladdiadau Difrifol o Ieuenctid Nigeria gan Asiantaethau Diogelwch

Mae’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn sefyll mewn undod gyda’r Mudiad Not Too Young To Run a’r protestwyr, llawer ohonynt yn ieuenctid, a gafodd eu saethu mewn protest heddychlon #EndSARS a gynhaliwyd yn Nhalaith Lagos yn ddiweddar yn galw am roi diwedd ar greulondeb yr heddlu.

AROS YN BARN EIN IEUENCTID: Datganiad i'r Wasg ar Lladdiadau Difrifol o Ieuenctid Nigeria gan Asiantaethau Diogelwch Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig