#music

Fundación Escuelas de Paz: Darlunio Celf Heddwch (Colombia)

Mae Fundación Escuelas de Paz yn chwarae rhan hanfodol yn y dulliau aml-lefel ac aml-ddimensiwn sy'n dod i'r amlwg o wneud heddwch yng Ngholombia trwy hyrwyddo rhaglenni sy'n addysgu ieuenctid ar adeiladu heddwch trwy lu o brosiectau. Un o’u prosiectau cyfredol yw “Cerddoriaeth, Celf, a Chof: Ieuenctid Meta yn Trawsnewid y Ffabrig Cymdeithasol.”

Fundación Escuelas de Paz: Darlunio Celf Heddwch (Colombia) Darllen Mwy »

Gweriniaeth Ddominicaidd: Mae integreiddio pynciau celf mewn canolfannau yn helpu i greu diwylliant o heddwch

Mae'r anthropolegydd Tahira Vargas yn ystyried nad yw diarddel myfyrwyr o ganolfannau addysgol oherwydd ymddygiad gwael yn datrys y broblem, ond mae'n ei waethygu. Am y rheswm hwn mae'n awgrymu gweithio gyda'r myfyrwyr hyn trwy theatr, dawns a cherddoriaeth, er mwyn adeiladu diwylliant o heddwch. .

Gweriniaeth Ddominicaidd: Mae integreiddio pynciau celf mewn canolfannau yn helpu i greu diwylliant o heddwch Darllen Mwy »

Addysgu Gyda Cherddoriaeth Brotest

Gall astudio cerddoriaeth brotest y gorffennol neu’r presennol fod yn arf addysgu pwerus a deniadol i fyfyrwyr, boed y nod yw deall cyfnod hanesyddol yn well, dadansoddi pŵer geiriau a barddoniaeth, deall grymoedd newid cymdeithasol neu ymateb i faterion cyfoes. . Yn y wers hon, mae’r NY Times yn darparu syniadau addysgu o The Times ac o gwmpas y we ar gyfer ymgorffori cerddoriaeth brotest, o’r mudiad hawliau sifil i Black Lives Matter, yn eich astudiaethau cymdeithasol neu gwricwlwm celfyddydau iaith. Fodd bynnag, dim ond man cychwyn ydyw: Gobeithiwn y byddwch yn awgrymu caneuon, artistiaid ac erthyglau ychwanegol yn y sylwadau.

Addysgu Gyda Cherddoriaeth Brotest Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig