#militariaeth

Torri allan o resymeg rhyfel: a oes persbectif heddwch i'r rhyfel Rwsia-Wcreineg?

Mae'r addysgwr heddwch Werner Wintersteiner yn dod â phersbectif ymchwil heddwch i ddeall deinameg rhyfel Rwsia-Wcráin ac yn archwilio'r posibiliadau ar gyfer heddwch. Gall ei chwe sylw fod yn gyfres o ymholiadau i gefnogi deialog feirniadol ar y sefyllfa a’i photensial i’w datrys a/neu drawsnewid.

Torri allan o resymeg rhyfel: a oes persbectif heddwch i'r rhyfel Rwsia-Wcreineg? Darllen Mwy »

Byrddau Cegin Heb Wn: herio arfau sifil yn Israel

Mae'r cynnydd mewn trais yn erbyn menywod yn rhyng-gysylltiedig â phresenoldeb a chynnydd awdurdodaeth a militariaeth. Mae Gun Free Kitchen Tables, mudiad ffeministaidd Israelaidd i wrthsefyll trais domestig a gyflawnir gan arfau milwrol, yn edrych ar y trais domestig a phersonol sy'n rhan annatod o filitariaeth batriarchaidd a'i effeithiau ar fenywod.

Byrddau Cegin Heb Wn: herio arfau sifil yn Israel Darllen Mwy »

Heddwch Trwy Gorchfygiad y Drygioni Cyfunol Dripledi

Er mwyn sicrhau “chwyldro gwerthoedd” y galwodd Dr. King amdano, rhaid ymgorffori cyfiawnder a chydraddoldeb o dan systemau gwrth-hiliaeth newydd. Mae hyn yn gofyn am ymarfer ein dychymyg, buddsoddi mewn addysg heddwch, ac ailfeddwl am systemau economaidd a diogelwch byd-eang. Dim ond wedyn y byddwn yn trechu’r tripledi drwg, yn “symud o gymdeithas sy’n canolbwyntio ar bethau i fod yn gymdeithas sy’n canolbwyntio ar y person,” ac yn meithrin heddwch cadarnhaol, cynaliadwy.

Heddwch Trwy Gorchfygiad y Drygioni Cyfunol Dripledi Darllen Mwy »

Mae Adeiladwyr Heddwch Angen Cysyniad “y Symbiosis Militaristaidd-Rhywiaethol” i Newid y System Ddiogelwch Filwrol

Mae'r traethawd hwn gan Yuuka Kageyama yn archwilio cysyniadoli Betty Reardon o'r system ryfel fel y'i cadarnhawyd gan berthynas symbiotig rhwng militariaeth a rhywiaeth. Mae arwyddocâd a pherthnasedd y symbiosis hwn wrth wynebu problem heddwch heddiw yn ei ddull systematig o ddadansoddi cydgysylltiad achosion a phrosesau gwahanol fathau o drais yn y system ryfel yn ei chyfanrwydd.

Mae Adeiladwyr Heddwch Angen Cysyniad “y Symbiosis Militaristaidd-Rhywiaethol” i Newid y System Ddiogelwch Filwrol Darllen Mwy »

COVID-19 Yr Arferol Newydd: Militaroli ac Agenda Newydd i Fenywod yn India

Yn y Cysylltiad Corona hwn, mae Asha Hans yn myfyrio ar yr ymateb militaraidd i COVID-19 yn India, gan ddangos y gydberthynas ymhlith yr anghyfiawnderau “normal” lluosog y mae’r pandemig hwn wedi’u gosod yn foel, gan ddangos sut y maent yn amlygiadau o system ddiogelwch hynod filitaraidd. Mae hi hefyd yn gwahodd addysgwyr i ddechrau dychmygu a strwythuro pedagogaidd y dyfodol a ffefrir.

COVID-19 Yr Arferol Newydd: Militaroli ac Agenda Newydd i Fenywod yn India Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig