Gwrthdaro #Israel / Palestina

Mordwyo'r Rhyfel ar Gaza

Mae’r papur briffio hwn, a baratowyd gan ein partneriaid yn y Fenter Atal Rhyfel, wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n ceisio eiriol dros ateb heddychlon ac an-filwrol i’r rhyfel yn Gaza. Mae'r papur briffio hefyd yn arbennig o berthnasol i addysgwyr heddwch gan ei fod yn sefydlu sawl ymholiad, wedi'u fframio fel “problemau,” y gellir adeiladu dysgu beirniadol trwyddynt i archwilio'r drafodaeth gyfredol ar y rhyfel.

Mordwyo'r Rhyfel ar Gaza Darllen Mwy »

Sefwch gyda'r Cylch Rhieni – Fforwm Teuluoedd (PCFF): llofnodi'r ddeiseb

Mae PCFF, sefydliad Israel-Palestina ar y cyd o dros 600 o deuluoedd sydd wedi colli aelod o'r teulu agos i'r gwrthdaro parhaus, wedi cynnal cyfarfodydd deialog ers blynyddoedd ar gyfer ieuenctid ac oedolion mewn ysgolion. Arweinir y deialogau gan ddau aelod o PCFF, Israeliad a Phalestina, sy'n adrodd eu straeon personol o brofedigaeth ac yn egluro eu dewis i gymryd rhan mewn deialog yn lle dial. Yn ddiweddar fe wnaeth Gweinyddiaeth Addysg Israel wrthod cais y Cylch Rhieni i barhau i weithio mewn ysgolion. Os gwelwch yn dda, ystyriwch lofnodi eu deiseb yn gofyn i'r Gweinidog wrthdroi eu penderfyniad.

Sefwch gyda'r Cylch Rhieni – Fforwm Teuluoedd (PCFF): llofnodi'r ddeiseb Darllen Mwy »

Addysg Diogelu Heddwch

Ymunwch â Chyfeillion America Cylch Rhieni - Fforwm Teuluoedd, gyda gwestai arbennig, Randi Weingarten, Llywydd Ffederasiwn Athrawon America, ar gyfer gweminar ar statws y bygythiadau i'w rhaglen addysg heddwch yn ysgolion Israel (Chwefror 27).

Addysg Diogelu Heddwch Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig