#cynhwysiant

Addysgeg Drawsnewidiol ar gyfer Cyfiawnder Hiliol

“Mae ceisio datgymalu anghydbwysedd pŵer sy’n cyfreithloni gweithredoedd trais hiliol, heb fynd i’r afael â’r arferion ystafell ddosbarth hynny a’r hierarchaethau hiliol yn ein cwricwla, yn parhau hiliaeth systemig. Dim ond addysgeg drawsnewidiol, wedi'i seilio ar gyfiawnder hiliol, fydd yn caniatáu inni wireddu ein delfrydau o amrywiaeth a chynwysoldeb. " - Tauheedah Baker

Addysgeg Drawsnewidiol ar gyfer Cyfiawnder Hiliol Darllen Mwy »

Clwb Llyfrau Amrywiaeth - Yn archwilio “Blindspot: Rhagfarnau Cudd Pobl Dda”

Mae'r addysgwr heddwch Susan Gelber Cannon yn cynnal Clwb Llyfrau Amrywiaeth rhithwir ar ei blog lle mae'n crynhoi llyfrau ac yn darparu cymwysiadau ac adnoddau ystafell ddosbarth ar gyfer athrawon sydd â diddordeb mewn adeiladu amgylcheddau croesawgar a chynhwysol yn eu hystafelloedd dosbarth a'u hysgolion. Mae'r sesiwn benodol hon yn archwilio Blindspot: Hidden Biases of Good People, llyfr sy'n arbennig o berthnasol i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a galwad y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch am addysgu campws ar drais ar sail hunaniaeth.

Clwb Llyfrau Amrywiaeth - Yn archwilio “Blindspot: Rhagfarnau Cudd Pobl Dda” Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig