#cof

Cyfraith nid rhyfel: Myfyrdod ar fywyd a gwaith Benjamin B. Ferencz, 1920-2023

Nid teimlad o undod a chydgefnogaeth yn unig yw undod. Mae hefyd yn gamau gweithredu i ddatblygu'r strwythurau sydd eu hangen ar gymuned ddynol ar gyfer eu hurddas a rennir a'u cydgefnogaeth. Mae hwn yn gofnod o sut y defnyddiodd un person, Benjamin B. Ferencz, ei brofiad, ei ddoniau, a'i sgiliau i ddatblygu a hyrwyddo'r fframwaith cyfreithiol rhyngwladol sydd ei angen i gefnogi undod byd-eang ar gyfer urddas dynol ac i atal troseddau yn erbyn dynoliaeth.

Cyfraith nid rhyfel: Myfyrdod ar fywyd a gwaith Benjamin B. Ferencz, 1920-2023 Darllen Mwy »

Er cof: Walid Slaïby, cyd-sylfaenydd y Coleg Prifysgol Academaidd ar gyfer Di-drais a Hawliau Dynol (Lebanon)

Bydd etifeddiaeth Walid Slaïby yn cael ei chysylltu am byth ag actifiaeth tuag at ddileu'r gosb eithaf, y frwydr dros hawliau sifil, a chyd-sefydlu'r Coleg Prifysgol Academaidd ar gyfer Di-drais a Hawliau Dynol yn Libanus.

Er cof: Walid Slaïby, cyd-sylfaenydd y Coleg Prifysgol Academaidd ar gyfer Di-drais a Hawliau Dynol (Lebanon) Darllen Mwy »

Mae Ben Ferencz, erlynydd Nuremberg olaf y Natsïaid yn fyw, wedi marw yn 103

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang a'i chyfranogwyr a oedd yn ei adnabod, yn galaru marwolaeth Ben Ferencz ar Ebrill 7. Daeth â'i brofiad fel erlynydd yn nhreialon Nuremberg i ymrwymiad gweithredol gydol oes i heddwch ac roedd yn gefnogwr pybyr i addysg heddwch. Bydd teyrnged fanylach yn cael ei phostio yn y dyfodol agos.

Mae Ben Ferencz, erlynydd Nuremberg olaf y Natsïaid yn fyw, wedi marw yn 103 Darllen Mwy »

Herman Daly er cof: Economegydd Na Fydd Economegwyr y Dyfodol - a Chymdeithasau - yn Meiddio Anwybyddu

Dylai marwolaeth Herman Daly gael ei galaru gan bawb sy'n ceisio lliniaru'r argyfwng hinsawdd. Rhybuddiodd am ganlyniadau ecsbloetio parhaus y blaned i ddarparu bywydau mwy breintiedig byth i'r cyfoethog, mwy o amddifadedd y tlawd a dirywiad y blaned hon. Gallai addysgwyr heddwch sy'n ceisio helpu myfyrwyr i ddatblygu gallu dirnadaeth rannu gwaith Daly.

Herman Daly er cof: Economegydd Na Fydd Economegwyr y Dyfodol - a Chymdeithasau - yn Meiddio Anwybyddu Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig