# Ikeda

Rhaglen Cymrodyr Addysg Canolfan Ikeda: Galwad Am Gynigion

Wedi'i sefydlu yn 2007, mae'r Rhaglen Cymrodyr Addysg yn anrhydeddu etifeddiaeth addysgol yr adeiladwr heddwch byd-eang Daisaku Ikeda, a'i nod yw datblygu ymchwil ac ysgolheictod ar faes astudiaethau Ikeda / Soka mewn addysg sy'n tyfu'n rhyngwladol. Bydd cymrodyr yn gymwys am ddwy flynedd o gyllid ar $10,000 y flwyddyn i gefnogi traethodau hir doethuriaeth yn y maes hwn, gan gynnwys ei berthynas ag athroniaeth ac ymarfer addysg yn fwy cyffredinol. Gwnewch gais erbyn Medi 1, 2022.

Tuag at Ddiddymu Niwclear

Mae myfyrwyr-arweinwyr cyfres seminarau Canolfan Ikeda 2017-2018 sy'n ymroi i ddileu niwclear wedi bod yn gofyn y mathau o gwestiynau a fydd yn codi ymwybyddiaeth o faterion niwclear ymhlith dinasyddion rheolaidd ac yn cynyddu eu cymhelliant i weithredu tuag at nod eithaf byd sy'n rhydd o arfau niwclear. Ar Ebrill 21, fe wnaethant adrodd ar eu gweithgareddau yn neialog heddwch cyhoeddus cyntaf erioed Canolfan Ikeda dan arweiniad myfyrwyr, o’r enw “Diddymu Niwclear: Hawlio Eich Hawl i Fyw.”

Ymwybyddiaeth Newydd, Ymarferoldeb Gweledigaethol a Diddymu Arfau Niwclear

Fe wnaeth seminar myfyrwyr Canolfan Ikeda ym mis Chwefror 2018 ar bwnc diddymu arfau niwclear, dan arweiniad Betty Reardon a Zeena Zakharia, ennyn argraffiadau myfyrwyr o'r rhwystrau mawr i ddileu arfau niwclear a'u helpu i ddelweddu cyfres glir o gamau gweithredu a fydd yn arwain yn y pen draw at arwain. dod i rym Cytundeb 2017 ar Wahardd Arfau Niwclear.

Sgroliwch i'r brig