materion # dyngarol

Cyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar “Y Datblygiadau Diweddar a’r Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan”

“[Yr OIC] Yn annog Awdurdodau Afghanistan de facto i ganiatáu i fenywod a merched arfer eu hawliau a chyfrannu at ddatblygiad cymdeithas Afghanistan yn unol â’r hawliau a’r cyfrifoldebau a warantir iddynt gan Islam a chyfraith hawliau dynol rhyngwladol.” Pwynt 10, Communique gan y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd.

Cyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar “Y Datblygiadau Diweddar a’r Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan” Darllen Mwy »

Afghanistan: Taliban i osod rheolau newydd ar waith cymorth i fenywod, meddai’r Cenhedloedd Unedig

Cawn ein calonogi gan adroddiad taith Martin Griffith, Is-ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig dros Faterion Dyngarol, o amgylch Afghanistan, sy'n tynnu sylw at ryngweithio â'r Taliban sy'n dangos craciau ym monolith yr awdurdod presennol. Mae nifer calonogol o Taliban taleithiol yn ymddangos yn barod i newid.

Afghanistan: Taliban i osod rheolau newydd ar waith cymorth i fenywod, meddai’r Cenhedloedd Unedig Darllen Mwy »

Ni ddylai Hawliau Merched fod yn elfen fargeinio rhwng y Taliban a'r Gymuned Ryngwladol

Wrth i ni barhau â'r gyfres ar waharddiadau'r Taliban ar addysg a chyflogaeth menywod, mae'n hanfodol i'n dealltwriaeth a'n camau gweithredu pellach glywed yn uniongyrchol gan fenywod Afghanistan sy'n gwybod orau am y niwed y mae'r gwaharddiadau hyn yn ei achosi; nid yn unig ar y menywod yr effeithir arnynt a'u teuluoedd, ond ar y genedl gyfan Afghanistan. Mae'r datganiad hwn gan glymblaid o sefydliadau menywod Afghanistan yn disgrifio'r niwed hwn yn llawn.

Ni ddylai Hawliau Merched fod yn elfen fargeinio rhwng y Taliban a'r Gymuned Ryngwladol Darllen Mwy »

Cymryd Gwystl Dyngariaeth – Achos Afghanistan a Sefydliadau Amlochrog

Mae amlochrogiaeth i fod i warantu hawliau dynol ac urddas, i bawb, bob amser. Ond wrth i gyfundrefnau llywodraethol wanhau, felly hefyd endidau amlochrog traddodiadol sy'n ddibynnol iawn ar y llywodraethau hynny. Mae’n bryd cael rhwydweithiau trawswladol cymunedol sy’n seiliedig ar arweinwyr sy’n pontio’r cenedlaethau, yn amlddiwylliannol ac yn sensitif i ryw.

Cymryd Gwystl Dyngariaeth – Achos Afghanistan a Sefydliadau Amlochrog Darllen Mwy »

Mae Academi Ddiplomyddol Emirates yn Emiradau Arabaidd Unedig yn ceisio Athro - Astudiaethau Dyngarol a / neu Ddatblygu

Mae Academi Ddiplomyddol Emirates (EDA) yn bwriadu cyflwyno gradd Meistr mewn Gweithredu a Datblygu Dyngarol ac mae'n recriwtio dwy gyfadran amser llawn newydd i ddylunio a darparu rhai o'r cyrsiau, gwasanaethu fel cynghorwyr i'r myfyrwyr, cyflwyno dosbarthiadau mewn rhaglenni eraill. . Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Rhagfyr 2, 2019.

Mae Academi Ddiplomyddol Emirates yn Emiradau Arabaidd Unedig yn ceisio Athro - Astudiaethau Dyngarol a / neu Ddatblygu Darllen Mwy »

Cyhoeddiad Newydd - Adroddiad Cyfarfod Fforwm Oslo 2016

Wedi'i gyd-gynnal gan y Ganolfan Deialog Ddyngarol (HD) a Gweinyddiaeth Materion Tramor Brenhinol Norwy, mae Fforwm Oslo yn cynnull cyfryngwyr gwrthdaro, gwneuthurwyr heddwch, gwneuthurwyr penderfyniadau lefel uchel ac actorion prosesau heddwch allweddol yn rheolaidd mewn cyfres o encilion anffurfiol a disylw. Thema gyffredinol digwyddiad 2016 oedd 'Addasu i dirwedd gwrthdaro newydd', gan adlewyrchu'r heriau sy'n dod i'r amlwg y mae cyfryngwyr yn eu hwynebu wrth ymateb i wyneb newidiol gwrthdaro.

Cyhoeddiad Newydd - Adroddiad Cyfarfod Fforwm Oslo 2016 Darllen Mwy »

Ymladd terfysgaeth heb freichiau: Gwneuthurwr heddwch 23 oed o Nigeria o barth terfysgaeth

Cynghrair Ieuenctid yn erbyn Terfysgaeth (YOCAT) birthed Imrana Alhaji Buba yn 18 oed. Mae Imrana yn disgrifio YOCAT fel '' sefydliad dan arweiniad gwirfoddolwyr yng ngogledd Nigeria sy'n gweithio i uno ieuenctid yn erbyn eithafiaeth dreisgar trwy raglenni addysg heddwch gwrth-radicaleiddio mewn ysgolion a phentrefi. .

Ymladd terfysgaeth heb freichiau: Gwneuthurwr heddwch 23 oed o Nigeria o barth terfysgaeth Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig