Newyddion ac Uchafbwyntiau

Darllen Angenrheidiol ar gyfer Dinasyddion Byd-eang: Wedi'i aseinio i bob Heddwchwr ar Ragfyr 10, 1948

Mae Diwrnod Hawliau Dynol yn cael ei arsylwi bob blwyddyn ar 10 Rhagfyr - y diwrnod y mabwysiadodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, ym 1948, y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol. Mae thema eleni yn ymwneud â 'Cydraddoldeb' ac Erthygl 1 o'r UDHR - “Mae pob bod dynol yn cael ei eni'n rhydd ac yn gyfartal o ran urddas a hawliau." [parhewch i ddarllen…]