addysg #history

Gwrthrychau, Cof, ac Adeiladu Heddwch

Nid oes yr un gwir am y gorffennol. Fodd bynnag, fel y mae ysgolhaig Sefydliad Rei, Dody Wibowo, yn dadlau, rydym weithiau'n agored i, a gofynnir i ni gredu mewn un fersiwn ddiffiniol o hanes. Gan ddefnyddio lens addysg heddwch, mae'n gofyn inni ystyried cymhellion a strategaethau amgueddfeydd sy'n cael eu rhedeg gan y llywodraeth, ac mae'n awgrymu ffordd ymlaen trwy arferion amgueddfeydd sy'n cyfrannu at adeiladu heddwch.

Gwrthrychau, Cof, ac Adeiladu Heddwch Darllen Mwy »

Arferion affeithiol, hanesion anodd ac addysg heddwch: Dadansoddiad o gyfyng-gyngor affeithiol athrawon yng Nghyprus wedi'i rannu'n ethnig

Mae'r papur hwn yn archwilio arferion affeithiol athrawon sy'n ymwneud ag addysg heddwch mewn cymdeithas yr effeithir arni gan wrthdaro, gan ganolbwyntio ar gyfyng-gyngor affeithiol athrawon wrth wynebu hanesion anodd.

Arferion affeithiol, hanesion anodd ac addysg heddwch: Dadansoddiad o gyfyng-gyngor affeithiol athrawon yng Nghyprus wedi'i rannu'n ethnig Darllen Mwy »

Cwricwlwm Prosiect 1619: Herio naratif hanesyddol caethwasiaeth yr UD

Mae Prosiect 1619, a gychwynnwyd gyda rhifyn arbennig o The New York Times Magazine, yn ein herio i ail-lunio hanes yr UD trwy nodi'r flwyddyn pan gyrhaeddodd yr Affricaniaid caethion cyntaf bridd Virginia fel dyddiad sefydlu ein cenedl. Mae Canolfan Pulitzer ar Adrodd ar Argyfwng wedi datblygu canllaw adnoddau cwricwla i ddod â Phrosiect 1619 i'ch ystafell ddosbarth. 

Cwricwlwm Prosiect 1619: Herio naratif hanesyddol caethwasiaeth yr UD Darllen Mwy »

Meithrin Heddwch trwy Addysgu Hanes yn Ysgolion Uwchradd Rwanda: Cyfleoedd a Heriau

Yn Rwanda, daeth addysg ffurfiol cyn 1994 yn offeryn ar gyfer annog trais. Yn y 23 mlynedd ers yr hil-laddiad, mae llywodraeth Rwanda wedi lluosogi addysg sy'n hyrwyddo undod cenedlaethol ac yn lleihau rhaniad ymhlith myfyrwyr. Mae cwricwlwm cenedlaethol 2015 sy'n seiliedig ar gymhwysedd sy'n ymgorffori Addysg ar gyfer Diwylliant Heddwch, yn un enghraifft berthnasol.

Meithrin Heddwch trwy Addysgu Hanes yn Ysgolion Uwchradd Rwanda: Cyfleoedd a Heriau Darllen Mwy »

Dyfernir Gwobr Heddwch Seán MacBride 2018 i Gymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil a Chartref ar gyfer Cydweithrediad

Mae'r AHDR yn eiddigeddu cymdeithas lle mae deialog ar faterion hanes, hanesyddiaeth, addysgu hanes a dysgu hanes yn cael ei groesawu fel rhan annatod o ddemocratiaeth ac yn cael ei ystyried yn fodd i hyrwyddo dealltwriaeth hanesyddol a meddwl yn feirniadol.

Dyfernir Gwobr Heddwch Seán MacBride 2018 i Gymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil a Chartref ar gyfer Cydweithrediad Darllen Mwy »

Mae'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol yn ceisio Intern Addysg Heddwch (Cyprus)

Mae'r Gymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil yn chwilio am un intern sy'n siarad Groeg ac un intern sy'n siarad Twrceg sydd â diddordeb mewn addysg hanes ac addysg heddwch am y cyfnod Medi 2018-Chwefror 2019 i ymuno â'u swyddfa yn y Cartref ar gyfer Cydweithrediad, yn y calon Nicosia.

Mae'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol yn ceisio Intern Addysg Heddwch (Cyprus) Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr - I'r Bobl: Hanes Dogfennol o'r Brwydr dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr Unol Daleithiau

Mae “For the People: A Documentary History of the Struggle for Peace and Justice in the United States,” a olygwyd gan Charles F. Howlettt a Robbie Lieberman, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Kazuyo Yamane, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad Llyfr - I'r Bobl: Hanes Dogfennol o'r Brwydr dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr Unol Daleithiau Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig