#hibakusha

Sut Dylem Gofio Dyfeisio'r Bom Atomig?

Ailgyflwynodd “Oppenheimer” Christopher Nolan y bom i’r byd, ond ni ddangosodd i ni beth wnaeth i’r bomio. Efallai mai dweud y rhan honno o’r stori yw’r unig beth all ein hachub rhag yr un ffawd greulon. Mae Ms Kyoka Mochida, a’i hathrawes, Ms Fukumoto, o Ysgol Uwchradd Motomachi yn Hiroshima, yn adrodd hanes y prosiect celf sy’n mynd i’r afael â’r bwlch hwn: “Llun o’r Bom Atomig.”

Sut Dylem Gofio Dyfeisio'r Bom Atomig? Darllen Mwy »

Canwr-gyfansoddwr arobryn ac artist eiriol cyntaf erioed Japan yn lansio prosiect addysg heddwch

Mewn cydweithrediad â Phwyllgor Japan ar gyfer UNICEF, mae’r gantores-gyfansoddwr arobryn Japan, Ai, a’r Lasting Peace Project, ar fin lansio prosiect addysg heddwch “Lasting Peace for Every Child” i gyd-fynd ag Uwchgynhadledd G7 yn Hiroshima, Japan. . Bydd perfformiad byw arbennig yn cael ei gynnal ar 21 Mai.

Canwr-gyfansoddwr arobryn ac artist eiriol cyntaf erioed Japan yn lansio prosiect addysg heddwch Darllen Mwy »

Diarfogi Calonnau a Meddyliau

Mae George E. Griener, Pierre Thompson ac Elizabeth Weinberg yn archwilio rôl ddeuol hibakusha, gyda rhai yn eiriol dros ddileu arfau niwclear yn llwyr, tra bod eraill wedi cysegru eu bywydau i'r ymdrech lawer llai gweladwy o drawsnewid y calonnau a'r meddyliau. Felly, gellir gwerthfawrogi etifeddiaeth yr hibakusha yn llawn trwy archwilio'r ddau amlygiad o'u harweinyddiaeth yn yr oes niwclear.

Diarfogi Calonnau a Meddyliau Darllen Mwy »

“Dechrau Ein Diwedd”: Ar 75 mlwyddiant, mae Hiroshima Survivor yn Rhybuddio Yn Erbyn Arfau Niwclear

Ar 75 mlwyddiant bomio atomig Hiroshima, Democratiaeth Nawr! siaradodd â Hideko Tamura Snider, a oedd yn 10 oed pan oroesodd yr ymosodiad. Hideko yw sylfaenydd One Sunny Day Initiatives, sefydliad addysg heddwch sy'n addysgu am ganlyniadau defnyddio arfau niwclear.

“Dechrau Ein Diwedd”: Ar 75 mlwyddiant, mae Hiroshima Survivor yn Rhybuddio Yn Erbyn Arfau Niwclear Darllen Mwy »

Addysg yn hanfodol i gynnal yr ymgyrch i ddileu arfau niwclear (Japan)

Mae dwy ddinas bomio atomig Japan yn frwd dros addysg heddwch. Mae gan ddinas Hiroshima raglen addysg heddwch 12 mlynedd o hyd sy'n ymdrin â myfyrwyr ysgol elfennol i ysgolion uwchradd. Lansiodd dinas Nagasaki ddosbarthiadau eleni sy'n canolbwyntio ar ddeialog rhwng hibakusha a myfyrwyr, nid dim ond ar wrando ar straeon goroeswyr.

Addysg yn hanfodol i gynnal yr ymgyrch i ddileu arfau niwclear (Japan) Darllen Mwy »

Pobl ifanc yn dod o hyd i ffyrdd o gadw atgofion hibakusha yn fyw (Japan)

Fel yr unig wlad sydd erioed wedi dioddef ymosodiadau niwclear mewn rhyfel, mae gan Japan gyfrifoldeb i sicrhau y bydd atgofion o'r hyn yr aeth Hiroshima a Nagasaki drwyddo yn cael eu trosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol fel rhan o'i hymdrechion i hyrwyddo'r symudiad tuag at fyd heb arfau niwclear . Yr her sy'n wynebu Japan yw sut i gyflawni'r genhadaeth hon yn wyneb difaterwch cynyddol a diffyg dealltwriaeth ymhlith y cyhoedd yn ogystal ag effeithiau gwywo pwysau yn erbyn eu hymdrechion.

Pobl ifanc yn dod o hyd i ffyrdd o gadw atgofion hibakusha yn fyw (Japan) Darllen Mwy »

Os ydych chi'n Caru'r Blaned hon: Galwad angerddol goroeswr Hiroshima Setsuko Thurlow i weithredu

Fel merch ysgol 13 oed, goroesodd Setsuko Thurlow fomio atomig Hiroshima. Dyma'r araith hynod a draddododd yn y Cenhedloedd Unedig ar Orffennaf 7, 2017 - y diwrnod pan fabwysiadwyd y Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear yn y Cenhedloedd Unedig.  

Os ydych chi'n Caru'r Blaned hon: Galwad angerddol goroeswr Hiroshima Setsuko Thurlow i weithredu Darllen Mwy »

Mae sneakers 'hibakusha' ar thema Nagasaki yn cefnogi addysg heddwch

Dewiswyd Sumiteru Taniguchi, goroeswr bom atomig adnabyddus, gan Hummel International i gynrychioli ei linell esgidiau sy'n canolbwyntio ar heddwch o dan brosiect o'r enw “Gweddïwch gyda Hibakusha.” Bydd elw o werthiant yr esgidiau heddwch yn cael ei roi i hyrwyddo addysg heddwch y tu allan i Nagasaki.

Mae sneakers 'hibakusha' ar thema Nagasaki yn cefnogi addysg heddwch Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig