troseddau #hate

Mae Grwpiau Ffydd yn Galw Moeseg Seciwlar i Alw am Weithredu Ddinesig yn erbyn Trais a Achosir gan Gasineb

Mae datganiadau Canolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd a Bend the Arc, dau brif grŵp ffydd, mewn ymateb i gyflafan trosedd casineb hiliol Buffalo a gymerodd fywydau deg ac a anafwyd tri arall, pob un ond un o Americanwyr Affricanaidd, yn gadael ymateb crefyddol “meddyliau a gweddïau” i eraill, wrth iddyn nhw, fel dinasyddion, leisio galwadau moesegol ac ymarferol iawn i weithredu, sydd oll yn parchu’n llawn yr egwyddor o “wahanu eglwys a gwladwriaeth.” Mae'r ddau ddatganiad yn gwneud pwyntiau o bryder sylfaenol i bob dinesydd, a thrwy hynny, i addysg heddwch fel modd o ddysgu tuag at gymryd rhan mewn gweithredoedd o gyfrifoldeb dinesig.

Sgroliwch i'r brig