addysg #global

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael)

Ar Fai 20, 2024, cyd-gynhaliwyd gweminar rhithwir ar “Drawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti” gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a NISSEM. Aeth y gweminar i’r afael â’r potensial ar gyfer gweithredu Argymhelliad arloesol 2023 ar Addysg dros Heddwch, Hawliau Dynol a Datblygu Cynaliadwy a fabwysiadwyd gan holl Aelod-wladwriaethau UNESCO ym mis Tachwedd 2023.

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael) Darllen Mwy »

Gwnewch gais am Raglen Athrawon Fulbright ar gyfer Ystafelloedd Dosbarth Byd-eang

Mae Rhaglen Athrawon Byd-eang Fulbright ar gyfer Ystafelloedd Dosbarth Byd-eang yn gyfle dysgu proffesiynol blwyddyn ac yn gyfnewid tymor byr i athrawon o'r Unol Daleithiau. Mae'r rhaglen yn arfogi addysgwyr i ddod â phersbectif rhyngwladol i'w hysgolion trwy brofiad dramor a chydweithio byd-eang.

Gwnewch gais am Raglen Athrawon Fulbright ar gyfer Ystafelloedd Dosbarth Byd-eang Darllen Mwy »

Mae Global Kids yn ceisio Cyfarwyddwr Rhaglenni

Mae Global Kids, Inc. yn chwilio am Gyfarwyddwr Rhaglenni cymwys a phrofiadol iawn. Mae'r Cyfarwyddwr Rhaglenni yn gweithio law yn llaw â'r Cyfarwyddwr Gweithredol i ddatblygu, cefnogi a goruchwylio rhaglenni helaeth ysgolion a chanolfannau GK yn Ninas Efrog Newydd a Washington, DC, yn ogystal â mentrau domestig a rhyngwladol arbennig. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Ionawr 13, 2017.

Mae Global Kids yn ceisio Cyfarwyddwr Rhaglenni Darllen Mwy »

Mwy o Heddwch os gwelwch yn dda: Ieuenctid Brasil yn creu posteri ar gyfer ymgyrch foeseg ysgol gyfan

Mae ABA Global School yn Ysgol y Byd IB yn Recife, Brasil sy'n cynnig rhaglen ddwyieithog i blant rhwng 2 a 10 oed. Mae'r myfyrwyr 5 mlynedd yn cymryd rhan mewn ymgyrch foeseg ysgol gyfan a oedd yn dwyn y teitl “Mwy o Heddwch os gwelwch yn dda.” Maent wedi bod yn dysgu hanfodion Cyfathrebu Di-drais (NVC) ac yn gwneud eu gorau i greu cynlluniau gweithredu pro-heddwch wedi'u personoli ar gyfer pob un o wyth carfan yr ysgol.

Mwy o Heddwch os gwelwch yn dda: Ieuenctid Brasil yn creu posteri ar gyfer ymgyrch foeseg ysgol gyfan Darllen Mwy »

Ysgolhaig Byd-eang Echidna: Sefydliad Brookings

Mae'r Ganolfan Addysg Gyffredinol yn Sefydliad Brookings yn ceisio adeiladu'r sylfaen dystiolaeth ar bolisïau a rhaglenni addysg merched mewn gwledydd sy'n datblygu. Dyluniwyd rhaglen ysgolheigion Echidna i gynnig cyfle i ysgolheigion gwadd o wledydd sy'n datblygu ddilyn eu hymchwil annibynnol eu hunain ar faterion addysg fyd-eang gyda ffocws penodol ar addysg merched. Bydd ysgolheigion hefyd yn cael eu cefnogi i ddatblygu neu weithredu prosiect lle mae canfyddiadau o'r ymchwil yn cael eu treialu. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hydref 31.

Ysgolhaig Byd-eang Echidna: Sefydliad Brookings Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig