#rhyw

materion rhyw a hawliau menywod

Heddwch mewn Datblygu Cynaliadwy: Cysoni Agenda 2030 â Menywod, Heddwch a Diogelwch (Briff Polisi)

Mae Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn cydnabod heddwch fel rhagamod ar gyfer datblygu cynaliadwy ond nid yw'n cydnabod croestoriad rhyw a heddwch. O'r herwydd, paratôdd Rhwydwaith Byd-eang Merched Adeiladwyr Heddwch y briff polisi hwn i archwilio'r cysylltiadau rhwng Menywod, Heddwch a Diogelwch (WPS) ac Agenda 2030 a darparu argymhellion ymarferol ar gyfer eu gweithredu synergaidd.

Heddwch mewn Datblygu Cynaliadwy: Cysoni Agenda 2030 â Menywod, Heddwch a Diogelwch (Briff Polisi) Darllen Mwy »

Cyhoeddiad newydd - “Engendering Climate Change: Learnings from South Asia”

Wedi'i olygu gan Asha Hans, Nitya Rao, Anjal Prakash, ac Amrita Patel, mae'r llyfr hwn yn canolbwyntio ar brofiadau rhywedd newid amgylcheddol ar draws gwahanol ddaearyddiaethau a chyd-destunau cymdeithasol yn Ne Asia ac ar strategaethau amrywiol o addasu i amrywioldeb hinsawdd. Mynediad agored ar gael nawr!

Cyhoeddiad newydd - “Engendering Climate Change: Learnings from South Asia” Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig