#moeseg

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 3 o 3)

Dyma’r drydedd mewn deialog cyfres tair rhan rhwng Betty Reardon a Dale Snauwaert ar “Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder.” Mae'r awduron yn gwahodd addysgwyr heddwch ym mhobman i adolygu ac asesu eu deialog a'r heriau a amlinellwyd, ac i gymryd rhan mewn deialogau a cholledion tebyg gyda chydweithwyr sy'n rhannu'r nod cyffredin o wneud addysg yn offeryn heddwch effeithiol.

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 3 o 3) Darllen Mwy »

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 2 o 3)

Dyma’r ail mewn deialog cyfres tair rhan rhwng Betty Reardon a Dale Snauwaert ar “Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder.” Mae'r awduron yn gwahodd addysgwyr heddwch ym mhobman i adolygu ac asesu eu deialog a'r heriau a amlinellwyd, ac i gymryd rhan mewn deialogau a cholledion tebyg gyda chydweithwyr sy'n rhannu'r nod cyffredin o wneud addysg yn offeryn heddwch effeithiol.

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 2 o 3) Darllen Mwy »

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 1 o 3)

Dyma’r gyntaf mewn deialog cyfres tair rhan rhwng Betty Reardon a Dale Snauwaert ar “Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder.” Mae'r awduron yn gwahodd addysgwyr heddwch ym mhobman i adolygu ac asesu eu deialog a'r heriau a amlinellwyd, ac i gymryd rhan mewn deialogau a cholledion tebyg gyda chydweithwyr sy'n rhannu'r nod cyffredin o wneud addysg yn offeryn heddwch effeithiol.

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 1 o 3) Darllen Mwy »

Cyfle grant ar gyfer prosiectau a arweinir gan blant. Gwnewch gais erbyn 31 Mawrth, 2022

Nod y Labordy Atebion Plant (CLS) yw cefnogi pobl ifanc i gymryd camau i fynd i'r afael â thlodi sy'n effeithio ar blant yn eu cymunedau trwy atebion sy'n seiliedig ar addysg ac addysg heddwch. Gyda chefnogaeth oedolion, gwahoddir grwpiau o blant i gyflwyno eu syniadau a gwneud cais am un o’n micro-grantiau (yn amrywio o 500 USD i 2000 USD) i weithredu prosiect a arweinir gan blant. Dyddiad Cau Cais: Mawrth 31.

Cyfle grant ar gyfer prosiectau a arweinir gan blant. Gwnewch gais erbyn 31 Mawrth, 2022 Darllen Mwy »

Prifysgol Emory yn lansio rhaglen Dysgu Cymdeithasol, Emosiynol a Moesegol fyd-eang

Bydd Prifysgol Emory, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Dalai Lama a Sefydliad Vana India, yn cynnal lansiad rhaglen Ryngwladol Dysgu SEE (Dysgu Cymdeithasol, Emosiynol a Moesegol) Emory yn New Delhi, India, Ebrill 4-6. Mae SEE Learning yn darparu fframwaith cynhwysfawr i addysgwyr ar gyfer meithrin cymwyseddau cymdeithasol, emosiynol a moesegol y gellir eu defnyddio mewn addysg K-12 yn ogystal ag addysg uwch ac addysg broffesiynol.

Prifysgol Emory yn lansio rhaglen Dysgu Cymdeithasol, Emosiynol a Moesegol fyd-eang Darllen Mwy »

Adeiladu heddwch gyda Gofal a Thosturi

Rydym yn byw mewn byd lle mae militariaeth yn dominyddu ymatebion gwleidyddol i wrthdaro gan arweinwyr y byd. Mae Nel Noddings yn archwilio sut mae'r sefyllfa hon yn gynrychioliadol o'r codau moesol sy'n gwrthdaro sydd wedi gweithredu yn ystod rhyfel a heddwch a sut a pham mae'r sefyllfa'n drech ac yn treiddio meddwl a gweithredu gwleidyddol ac yn ymdreiddio i'n rhaglenni addysgol. Mae'n datgelu ein moesoldeb mwdlyd nid yn unig ar lefel wleidyddol, ond o fewn agweddau cymunedol tuag at ryfel a sut yr ydym i weithio i greu heddwch yn ein bywydau bob dydd. Mae'r erthygl wreiddiol hon gan Ann Mason yn gwahodd archwilio ymchwil ac ysgrifau Nel Noddings i ddatblygiad addysg heddwch ac yn trafod sut mae ei syniadau'n adleisio'r teimladau a fynegwyd gan leisiau arwyddocaol eraill dros heddwch.

Adeiladu heddwch gyda Gofal a Thosturi Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig