gweithredu #enamgylcheddol

Hyfforddiant Meithrin Heddwch Blynyddol MPI 2023 | Ffurfio'r Llwybr Tuag at Heddwch: Mae'r Daith yn Parhau

Mae’n bleser gan MPI gyhoeddi agoriad yr alwad am geisiadau ar gyfer ein Hyfforddiant Adeiladu Heddwch Blynyddol 2023 gyda’r thema: “Ar y Ffordd i Heddwch: Mae’r Daith yn Parhau.” Cynhelir yr hyfforddiant rhwng Mai 15 a Mehefin 2, 2023, yn Mergrande Ocean Resort, Davao City, Philippines.

Hyfforddiant Meithrin Heddwch Blynyddol MPI 2023 | Ffurfio'r Llwybr Tuag at Heddwch: Mae'r Daith yn Parhau Darllen Mwy »

“Earthaluliah”: Gadewch inni Benderfynu i Achub y Ddaear

Un o brif addewidion yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ar gyfer y Flwyddyn Newydd yw canolbwyntio meddwl, gweithredu ac ysbryd (y mae pob un ohonom yn defnyddio egni mewnol wrth weithredu i wireddu gwerthoedd dynol sylfaenol) ar achub ein planed. Er mwyn cyflawni’r penderfyniad hwnnw rydym ni, fel addysgwyr heddwch, yn haeru bod yn rhaid inni ddysgu meddwl ac ymddwyn mewn ffyrdd cwbl newydd.

“Earthaluliah”: Gadewch inni Benderfynu i Achub y Ddaear Darllen Mwy »

[Weminar Diwrnod y Ddaear HREA] Arferion Hinsawdd: Myfyrdod ar Weithrediaeth Ieuenctid er Cyfiawnder Amgylcheddol

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Ddaear a'r Fam Ddaear yn ein galw i weithredu! Er mwyn cadw at y diwrnod hwn, mae HREA yn cynnal gweminar “Ymarferion Hinsawdd: Myfyrdod ar Weithrediaeth Ieuenctid er Cyfiawnder Amgylcheddol” ddydd Gwener, Ebrill 29.

[Weminar Diwrnod y Ddaear HREA] Arferion Hinsawdd: Myfyrdod ar Weithrediaeth Ieuenctid er Cyfiawnder Amgylcheddol Darllen Mwy »

“Yr Ariannin: Athrawon yn arwain strategaeth genedlaethol ar gyfer Addysg Amgylcheddol Cynhwysfawr.”

Mae athrawon yn yr Ariannin yn cyfrannu at addysg amgylcheddol gynhwysfawr trwy ymyriadau mewn dyluniadau cwricwlaidd a phrosiectau a rhaglenni sydd â'r nod o ymgorffori'r dimensiwn amgylcheddol ar gyfer datblygu cynaliadwy fel rhan o gynigion dysgu-addysgu.

“Yr Ariannin: Athrawon yn arwain strategaeth genedlaethol ar gyfer Addysg Amgylcheddol Cynhwysfawr.” Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig