addysg #emergency

Mae'r Rhwydwaith Rhyngasiantaethol ar gyfer Addysg mewn Argyfyngau yn chwilio am Gydlynydd ar gyfer Adeiladu Gallu

Bydd y swydd hon yn canolbwyntio'n bennaf ar Flaenoriaeth Strategaeth II INEE, gyda'r nod o gryfhau galluoedd i ddarparu addysg o ansawdd, diogel, perthnasol a chynhwysol yn benodol i bawb. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Chwefror 28, 2019.

Mae'r Rhwydwaith Rhyngasiantaethol ar gyfer Addysg mewn Argyfyngau yn chwilio am Gydlynydd ar gyfer Adeiladu Gallu Darllen Mwy »

Mae INEE yn ceisio ymgynghorydd: Addysg Amgen i Bobl Ifanc ac Ieuenctid mewn Cyd-destunau Argyfwng ac Effeithiau Gwrthdaro

Mae'r Rhwydwaith Rhyngasiantaethol ar gyfer Addysg mewn Argyfyngau (INEE) yn recriwtio ymgynghorydd i ddatblygu papur cefndir a nodyn polisi ar addysg amgen ar gyfer pobl ifanc ac ieuenctid (10-24 oed) mewn cyd-destunau argyfwng ac sy'n cael eu heffeithio gan wrthdaro.

Mae INEE yn ceisio ymgynghorydd: Addysg Amgen i Bobl Ifanc ac Ieuenctid mewn Cyd-destunau Argyfwng ac Effeithiau Gwrthdaro Darllen Mwy »

Adv. Addysg mewn Argyfyngau a Chyd-destunau Bregus - World Vision International

Bydd y swydd hon yn darparu cyfeiriad strategol ar gyfer Addysg mewn Argyfyngau (EiE) World Vision a rhaglennu cyd-destun dyngarol sy'n ymdrin â chyd-destunau gwrthdaro, trychinebau naturiol ac argyfyngau iechyd. Bydd yn arwain datblygiad rhaglen EiE ar gyfer y bartneriaeth trwy adeiladu a sbarduno partneriaethau, codi arian, creu lle ar gyfer arloesi mewn rhaglennu ac offer, ac eirioli dros amddiffyn plant a lleihau trais yn erbyn plant (Ymgyrch Fyd-eang VAC) ac mewn ffurfiol ac anffurfiol. lleoliadau addysg mewn ymatebion dyngarol.

Adv. Addysg mewn Argyfyngau a Chyd-destunau Bregus - World Vision International Darllen Mwy »

Pam fod yn rhaid i addysg mewn argyfyngau fod yn flaenoriaeth i arweinwyr y byd

Er bod llawer ohonom yn dymuno y gallai pethau gael eu gwella ar gyfer y mwy na 2.8 miliwn o blant o Syria sydd allan o'r ysgol ar hyn o bryd, rydym yn aml yn methu â chydnabod bod y nifer hwn yn ddim ond ffracsiwn o blant sy'n cael eu difetha mewn addysg mewn argyfyngau ledled y byd. Er bod gwrthdaro yn bryder difrifol i addysg, nid dyna'r unig fygythiad - mae ychydig llai na chwarter yr holl argyfyngau yn rhai cymhleth ag achosion lluosog, mae bron i un rhan o bump yn drychinebau naturiol ac mae'r gweddill yn argyfyngau iechyd cyhoeddus. Yn y byd sydd ohoni, er mwyn goroesi mae angen rheidrwydd sylfaenol addysg ar bob plentyn. Addysg yw'r cyfrwng sy'n caniatáu i blant ddeall eu hunain a chysylltu â'r byd o'u cwmpas trwy ryngweithio ag ef mewn lleoliadau diogel.

Pam fod yn rhaid i addysg mewn argyfyngau fod yn flaenoriaeth i arweinwyr y byd Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig