#education

Mae heddwch yn ymwneud ag addysg yn gyntaf! (Gwirfoddolwyr y Cenhedloedd Unedig)

Mae Irene Bronzini yn Wirfoddolwr Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig a ariennir yn llawn gan Wlad Belg, a neilltuwyd ym Mali yn 2015 gydag adran gwyddorau cymdeithasol UNESCO. Mae Irene, sydd o darddiad Eidalaidd, yn cefnogi'r adran i gyd-redeg rhaglenni addysg ieuenctid a heddwch UNESCO.

Mae heddwch yn ymwneud ag addysg yn gyntaf! (Gwirfoddolwyr y Cenhedloedd Unedig) Darllen Mwy »

Buddsoddwch mewn addysg er mwyn heddwch, sefydlogrwydd - First Lady (Kenya)

Mae Arglwyddes Gyntaf Kenya, Margaret Kenyatta, yn nodi mai addysg yw'r allwedd i heddwch, sefydlogrwydd a chydlyniant cymdeithasol. “Ni all unrhyw genedl sy’n caniatáu i’w phlant gwywo yng nghysgod esgeulustod fyth obeithio sicrhau heddwch a ffyniant economaidd,” meddai’r wythnos diwethaf.

Buddsoddwch mewn addysg er mwyn heddwch, sefydlogrwydd - First Lady (Kenya) Darllen Mwy »

Coleg Vassar: Ceisio Athro Cynorthwyol mewn Addysg-Mathemateg / Addysgeg Wyddoniaeth gyda phwyslais ar gyfiawnder cymdeithasol

Mae'r Adran Addysg yng Ngholeg Vassar yn gwahodd ceisiadau am swydd trac deiliadaeth fel Athro Cynorthwyol sydd ag arbenigedd mewn Mathemateg a / neu Addysgeg Wyddoniaeth i ddechrau yn Fall 2017. Maent yn chwilio am unigolyn sydd ag ymrwymiad cryf i hyrwyddo cymdeithasol gyfiawn, teg, amgylcheddau dysgu cynhwysol a thrawsnewidiol.

Coleg Vassar: Ceisio Athro Cynorthwyol mewn Addysg-Mathemateg / Addysgeg Wyddoniaeth gyda phwyslais ar gyfiawnder cymdeithasol Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig