#ecological diogelwch

Lleoli Hinsawdd, Heddwch a Diogelwch: Canllaw Cam-wrth-Gam Ymarferol ar gyfer Adeiladwyr Heddwch Lleol

Mae lleoli asesiadau risg diogelwch hinsawdd yn lleol yn cynnig llwybr i fynd i’r afael â risgiau diogelwch sy’n gysylltiedig â’r hinsawdd ac o bosibl atal y risgiau hynny rhag dod i’r amlwg neu gynyddu. Mae'r Canllaw Cam-wrth-Gam ymarferol newydd hwn, a gynhyrchwyd gan GPPAC, yn adnodd ar sut i ddogfennu, asesu a mynd i'r afael â heriau diogelwch hinsawdd ar lefel leol.

Lleoli Hinsawdd, Heddwch a Diogelwch: Canllaw Cam-wrth-Gam Ymarferol ar gyfer Adeiladwyr Heddwch Lleol Darllen Mwy »

Dysgu o Wahaniaethau: Newid Hinsawdd a COVID-19

Mae'r gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng problemau COVID-19 a newid yn yr hinsawdd a oleuir yn yr erthygl hon gan Úrsula Oswald Spring yn awgrymu golwg fyd-eang gyfannol, blanedol ac ecolegol a allai fod yn sylfaen ar gyfer dysgu ar gyfer byd adnewyddedig sydd wedi'i wreiddio mewn urddas dynol a'i wireddu trwy gymdeithasol a chyfiawnder amgylcheddol. 

Dysgu o Wahaniaethau: Newid Hinsawdd a COVID-19 Darllen Mwy »

“Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol”

Wrth sôn am ei chyhoeddiad ym 1975, “A Social Education for Human Survival: A Synthesis of Practices in International Education and Peace Studies,” mae Betty Reardon yn honni y dylid darparu’r rhesymeg i athrawon sy’n sail i’r cwricwla y gofynnir iddynt ei ddysgu, ac yn annog sylw at “y rheidrwydd ecolegol,” yr angen i addysg heddwch wynebu cyfrifoldeb dynol am oroesiad y blaned.

“Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol” Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig