#deialog

Hyrwyddo dinasyddiaeth fyd-eang trwy ddysgu a deialog

Mae Simon Kuany (De Swdan) yn Wirfoddolwr y Cenhedloedd Unedig gyda Sefydliad Addysg Heddwch a Datblygu Cynaliadwy UNESCO Mahatma Gandhi (MGIEP), yn New Delhi, India. Wedi'i ariannu'n hael gan Lywodraeth India, ffurfiwyd MGIEP yn 2012 ac ers hynny mae wedi cyfrannu at drawsnewid addysg ar gyfer dynoliaeth. Mae'n rhan annatod o UNESCO, a sefydliad arbenigol y sefydliad ar addysg ar gyfer heddwch a datblygu cynaliadwy i feithrin dinasyddiaeth fyd-eang.

Hyrwyddo dinasyddiaeth fyd-eang trwy ddysgu a deialog Darllen Mwy »

Pwy ydyn nhw, Beth bynnag? O'r diwedd cwrdd â'r dieithriaid yn ein gwlad ein hunain

Mae Libby a Len Traubman, sylfaenwyr Mudiad Tu Hwnt i'r Rhyfel yn yr 1980au, yn gwahodd pobl o'u cymuned i gymryd rhan mewn proses agored o gyfathrebu parchus, gan ddechrau gydag ansawdd newydd o wrando ar ei gilydd, i bawb. “Rydyn ni'n hyderus y bydd y weithred gyhoeddus leol hon i adnabod yr 'arall' yn rhoi lleisiau i'r rhai anhysbys ac yn urddas pawb, yn enwedig y gwrandawyr."

Pwy ydyn nhw, Beth bynnag? O'r diwedd cwrdd â'r dieithriaid yn ein gwlad ein hunain Darllen Mwy »

Ysgolion Law yn Llaw Hyrwyddo Cydfodolaeth Iddewig-Arabaidd yn Israel

Mae Mohamad Marzouk wedi canolbwyntio llawer o'i waith ar hyrwyddo cymdeithas sifil mewn cymunedau Arabaidd yn Israel, yn ogystal ag ar addysg heddwch rhwng Israeliaid Iddewig ac Arabaidd. Pan oedd yr hynaf o'i dri phlentyn yn barod i fynd i ysgolion meithrin yn 2000, roedd Marzouk yn cymryd rhan mewn grŵp yn hyrwyddo deialog Iddewig-Arabaidd. Penderfynodd yr aelodau mai'r ffordd orau o adeiladu perthnasoedd parhaol rhwng Israeliaid Arabaidd ac Iddewig oedd creu ysgol a fynychwyd gan y ddau grŵp. Ar ôl clywed am Ganolfan Law yn Llaw ar gyfer Addysg Iddewig-Arabaidd yn Israel, sefydliad a oedd wedi dechrau dwy ysgol ddwyieithog (Hebraeg ac Arabeg) ar gyfer plant Iddewig ac Arabaidd Israel, sefydlodd grŵp Marzouk drydedd gangen o Law yn Llaw yn Wadi Ara. Anfonodd ei dri phlentyn yno.

Ysgolion Law yn Llaw Hyrwyddo Cydfodolaeth Iddewig-Arabaidd yn Israel Darllen Mwy »

Effaith Trump: Effaith Ymgyrch yr Arlywyddiaeth ar Ysgolion Ein Cenedl

Rhwng Mawrth 23 ac Ebrill 2, 2016, cynhaliodd Teaching Tolerance arolwg o oddeutu 2,000 o athrawon, gan ofyn iddynt sut roedd yr ymgyrch arlywyddol yn effeithio ar eu myfyrwyr a'u haddysgu. Mae synthesis o ganlyniadau ein harolwg yn cynnwys yr adroddiad hwn: “Effaith Trump: Effaith Ymgyrch yr Arlywydd ar Ysgolion Ein Cenedl.” Roedd y canlyniadau'n dangos bod yr ymgyrch yn cael effaith negyddol aruthrol ar blant ysgol ledled y wlad, gan gynhyrchu lefel frawychus o ofn a phryder ymysg plant o liw a thensiynau tensiwn hiliol ac ethnig yn yr ystafell ddosbarth. Mae llawer o fyfyrwyr yn poeni am gael eu halltudio. Mae llawer o addysgwyr yn ofni dysgu am yr etholiad o gwbl. Nododd athrawon hefyd gynnydd ym mwlio, aflonyddu a bygwth myfyrwyr y mae eu hiliau, eu crefyddau neu eu cenedligrwydd wedi bod yn dargedau geiriol ymgeiswyr.

Effaith Trump: Effaith Ymgyrch yr Arlywyddiaeth ar Ysgolion Ein Cenedl Darllen Mwy »

Nawr Yn Derbyn Ceisiadau am Gymrodoriaeth Heddwch Rotari

Mae'r Rotary Foundation bellach yn derbyn ceisiadau am y Gymrodoriaeth Heddwch Rotari a ariennir yn llawn. Mae'r gymrodoriaeth yn darparu hyfforddiant academaidd ac ymarferol i baratoi ysgolheigion ar gyfer rolau arwain wrth ddatrys heriau byd-eang heddiw. Dewisir hyd at 100 o gymrodyr yn fyd-eang bob blwyddyn i ennill naill ai gradd meistr neu dystysgrif datblygiad proffesiynol mewn astudiaethau heddwch a gwrthdaro yn un o chwe Chanolfan Heddwch Rotari mewn prifysgolion blaenllaw yn Awstralia, Lloegr, Japan, yr Unol Daleithiau, Sweden a Gwlad Thai.

Nawr Yn Derbyn Ceisiadau am Gymrodoriaeth Heddwch Rotari Darllen Mwy »

Cyn-benderfynu ynghylch Trais

Mae Elizabeth a Lionel Traubman (2015) yn dadlau mai cyn-benderfynu am drais, dechrau gartref ac yna mynd i'r afael yn fyd-eang, yw angen mwyaf brys ein hamser. Ein gobaith gorau yn yr oes hon o arfau atomig, biolegol a chemegol eang pan all hyd yn oed ychydig o bobl wneud llawer o niwed. Boed gyda chosb gorfforol neu ryfel all-allan, paradocs syfrdanol ein hamser yw mai gwrthod trais ac urddas ein gwrthwynebwr - nid bychanu, niweidio, neu eithrio - yw'r ymateb sy'n cael y canlyniadau gorau.

Cyn-benderfynu ynghylch Trais Darllen Mwy »

Cyflwyniad i Arddulliau Gwrthdaro

Mae'r adnodd rhad ac am ddim hwn ar gyfer athrawon a hyfforddwyr arddulliau gwrthdaro yn darparu cyflwyniad gweledol 3 munud i gysyniadau sy'n sail i arddulliau gwrthdaro. Fe'i defnyddir yn aml mewn gweithdy 1-2 awr wedi'i neilltuo ar gyfer arddulliau gwrthdaro ond gellir ei ddefnyddio hefyd i roi gor-olwg cyflym o beth yw arddull gwrthdaro.

Cyflwyniad i Arddulliau Gwrthdaro Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig