#deialog

Gwybodaeth am fyd cymhleth: Ailfeddwl rolau ymchwil heddwch ac addysg heddwch (fideo)

Cynhaliodd Sefydliad Berghof a’r Sefydliad Ymchwil Heddwch a Pholisi Diogelwch ym Mhrifysgol Hamburg drafodaeth banel Tachwedd 25 ar sut y dylai addysg heddwch ac ymchwil heddwch ymateb i heriau byd-eang cyfredol. Mae fideo o'r digwyddiad ar gael nawr.

Gwybodaeth am fyd cymhleth: Ailfeddwl rolau ymchwil heddwch ac addysg heddwch (fideo) Darllen Mwy »

Briff Polisi: iTalking ar Draws Cenedlaethau ar Addysg yng Ngholombia

Rhwng mis Awst a mis Tachwedd 2021, trefnodd Fundación Escuelas de Paz y Siarad ar Draws Cenedlaethau annibynnol ar America (iTAGe) yng Ngholombia, gan archwilio rôl addysg wrth hyrwyddo cyfranogiad ieuenctid a diwylliant o heddwch, ynghyd â gweithredu Penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. 2250 ar Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch. 

Briff Polisi: iTalking ar Draws Cenedlaethau ar Addysg yng Ngholombia Darllen Mwy »

Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch i drefnu deialog traws-genhedlaeth ar addysg

Yn amlach na pheidio, mae pobl ifanc yn cael eu gwthio i gyrion y broses llunio polisi ym meysydd addysg, heddwch, cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang; nid ydynt yn cael eu hystyried yn randdeiliaid allweddol. Mae'r fenter Siarad ar Draws Cenedlaethau ar Addysg (TAGe) yn ceisio grymuso ieuenctid Nigeria trwy hwyluso deialog ddigyfyngiad rhwng pobl ifanc ag uwch benderfynwyr profiadol a lefel uchel.

Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch i drefnu deialog traws-genhedlaeth ar addysg Darllen Mwy »

Y Tro Deialog: Traethawd Adolygu o “Adeiladu Heddwch Trwy Ddeialog: Addysg, Trawsnewid Dynol, a Datrys Gwrthdaro”

Mae “Peacebuilding Through Dialogue” yn gasgliad gwerthfawr o fyfyrdodau ar ystyr, cymhlethdod a chymhwysiad deialog. Mae'r casgliad yn datblygu ein dealltwriaeth o ddeialog a'i gymhwysedd mewn cyd-destunau lluosog ac amrywiol. Mae'r traethawd adolygu hwn gan Dale Snauwaert yn crynhoi myfyrdodau penodol o ddeialog ym meysydd addysg, ac yna adlewyrchiad o'r tro deialog mewn athroniaeth foesol a gwleidyddol.

Y Tro Deialog: Traethawd Adolygu o “Adeiladu Heddwch Trwy Ddeialog: Addysg, Trawsnewid Dynol, a Datrys Gwrthdaro” Darllen Mwy »

Herio'r Paradigm Pwer Dominant: Dysgu Beirniadol am Feddwl Heddwch Amgen

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn falch o rannu cyfarfyddiad deialog parhaus gyda chi ymhlith yr addysgwyr heddwch Betty Reardon a Dale Snauwaert. Bwriad gwreiddiol y cyfnewid hwn oedd cyflwyno dewisiadau amgen i feddwl safonol ar broblemau byd-eang trwy ganolbwyntio ar waith y rhai sy'n amlygu meddwl o'r fath. Mae'r cyfarfyddiadau hyn hefyd yn fodel o broses dysgu heddwch tuag at newid strwythurol trawsnewidiol i ddatrys problem fyd-eang.

Herio'r Paradigm Pwer Dominant: Dysgu Beirniadol am Feddwl Heddwch Amgen Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig