datblygiad #program

Cynnig i sefydlu rhaglen addysg heddwch ysgol uwchradd bagloriaeth Los Angeles

Rydym yn rhannu'r cynnig hwn gan Greg Foisie i sefydlu rhaglen addysg heddwch ysgol uwchradd bagloriaeth Los Angeles yn y gobaith y gall ei argyhoeddiad a'i gynlluniau ysbrydoli eraill i gymryd camau tebyg. Mae galwad Greg i sefydlu rhaglen bagloriaeth fwy ffurfiol a chynhwysfawr wedi’i gwreiddio yn y rhesymeg bod angen dull o’r fath i baratoi dysgwyr fel asiantau heddwch ac i gyfrannu at newid strwythurol addysgol hirdymor.

Cynnig i sefydlu rhaglen addysg heddwch ysgol uwchradd bagloriaeth Los Angeles Darllen Mwy »

Galwad am Gyflwyniadau: Ar-lein Sut i Lawlyfr ar gyfer Colegau a Phrifysgolion Datblygu a / neu Wella eu Rhaglenni mewn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro

Gofynnir am gyflwyniadau am 2il Argraffiad o'r Llawlyfr Ar-lein Am Ddim ar gyfer Llawlyfr i Golegau a Phrifysgolion Datblygu a / neu Wella eu Rhaglenni mewn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: Hydref 1.

Galwad am Gyflwyniadau: Ar-lein Sut i Lawlyfr ar gyfer Colegau a Phrifysgolion Datblygu a / neu Wella eu Rhaglenni mewn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro Darllen Mwy »

Galwad am Geisiadau, Uwchgynhadledd Arloesi’r Byd ar gyfer Addysg, Cyflymydd

Mae Cyflymydd WISE yn ymroddedig i gefnogi a datblygu mentrau addysg arloesol sydd â photensial uchel o ran scalability ac effaith gadarnhaol. Mae'r rhaglen yn ymgysylltu â mentoriaid a phartneriaid cymwys â'r arbenigedd penodol i gefnogi a sicrhau datblygiad prosiectau trwy strategaethau concrit effeithiol.

Galwad am Geisiadau, Uwchgynhadledd Arloesi’r Byd ar gyfer Addysg, Cyflymydd Darllen Mwy »

Adolygiad o Weithgareddau Addysg Heddwch ym Mhacistan

Mae'r papur ymchwil hwn gan Rameez Ahmed Sheikh yn canolbwyntio ac yn darlunio natur addysg heddwch ym Mhacistan yng nghyd-destun diwylliant o heddwch. Mae agweddau addysgiadol y papur yn dadansoddi ac yn gwerthuso addysg heddwch ym Mhacistan ac mewn cyd-destun rhyngwladol. Mae'r drafodaeth am addysg heddwch ym Mhacistan angen mwy o sylw gan hyrwyddwyr ynghylch gweithgareddau heddwch. Bu'r papur hefyd yn archwilio egwyddorion, delfrydau ac arfer gwirioneddol y tu ôl i addysg heddwch.

Adolygiad o Weithgareddau Addysg Heddwch ym Mhacistan Darllen Mwy »

Adeiladu Rhaglen Addysg Heddwch: Myfyrdodau Beirniadol ar Brofiad Prifysgol Notre Dame yn Ynysoedd y Philipinau

Mae'r papur hwn yn tynnu ar y mewnwelediadau trwy brofiad a damcaniaethol a gafwyd o 5 mlynedd o ddatblygu rhaglen addysg heddwch ym Mhrifysgol Notre Dame yn Ynysoedd y Philipinau. Mae'r myfyrdodau beirniadol ar y profiad hwnnw'n cwmpasu'r prosesau, y perthnasoedd a'r strwythurau a ymgorfforir yn y rhaglen, a'i chyflawniadau, cyfyngiadau, anawsterau a rhagolygon ar gyfer y dyfodol. Y gobaith yw y gall astudiaeth achos o addysg heddwch yng nghyd-destun Philippine, sy'n cael ei faich gan argyfyngau mor ddwfn o wrthdaro, trais a dioddefaint dynol, esgor ar atebion a chwestiynau ystyrlon ar gyfer gwella'r grefft a'r frwydr o addysgu dros heddwch, cyfiawnder, a thosturi.

Adeiladu Rhaglen Addysg Heddwch: Myfyrdodau Beirniadol ar Brofiad Prifysgol Notre Dame yn Ynysoedd y Philipinau Darllen Mwy »

Gwneud Heddwch: Sut y gall Ysgolion Faethu Byd mwy Heddychlon

Mae ymchwil Silvia Diazgranados Ferráns, hyfforddwr ac ymgeisydd doethuriaeth yn Ysgol Addysg i Raddedigion Harvard, yn datgelu addysg heddwch fel maes cymhleth sy'n ceisio helpu ysgolion i adeiladu cymunedau sy'n meithrin heddwch a dinasyddiaeth - i annog myfyrwyr i ddod yn empathetig, cynhwysol, beirniadol. meddylwyr sydd â'r sgiliau i fyw bywydau heddychlon.

Gwneud Heddwch: Sut y gall Ysgolion Faethu Byd mwy Heddychlon Darllen Mwy »

Fforwm Addysg Heddwch Byd-eang 2015, “Sut y gallai Addysgwyr, Entrepreneuriaid ac Awdurdodau Cyhoeddus feithrin synergeddau ar gyfer trawsnewid ysgolion?”

Cydweithrediad Trawsadrannol - Yr Allwedd i Ymdrechion Cyfunol i Feithrin Ieuenctid Cyfannol (Erthygl wreiddiol: Archana Divi Chandra Mohan Pillai, Sefydliad Heddwch Byd-eang Malaysia, 11-6-15) Gyda phryder cynyddol am genhedlaeth y dyfodol,

Fforwm Addysg Heddwch Byd-eang 2015, “Sut y gallai Addysgwyr, Entrepreneuriaid ac Awdurdodau Cyhoeddus feithrin synergeddau ar gyfer trawsnewid ysgolion?” Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig