#Dale Snauwaert

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 3 o 3)

Dyma’r drydedd mewn deialog cyfres tair rhan rhwng Betty Reardon a Dale Snauwaert ar “Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder.” Mae'r awduron yn gwahodd addysgwyr heddwch ym mhobman i adolygu ac asesu eu deialog a'r heriau a amlinellwyd, ac i gymryd rhan mewn deialogau a cholledion tebyg gyda chydweithwyr sy'n rhannu'r nod cyffredin o wneud addysg yn offeryn heddwch effeithiol.

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 3 o 3) Darllen Mwy »

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 2 o 3)

Dyma’r ail mewn deialog cyfres tair rhan rhwng Betty Reardon a Dale Snauwaert ar “Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder.” Mae'r awduron yn gwahodd addysgwyr heddwch ym mhobman i adolygu ac asesu eu deialog a'r heriau a amlinellwyd, ac i gymryd rhan mewn deialogau a cholledion tebyg gyda chydweithwyr sy'n rhannu'r nod cyffredin o wneud addysg yn offeryn heddwch effeithiol.

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 2 o 3) Darllen Mwy »

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 1 o 3)

Dyma’r gyntaf mewn deialog cyfres tair rhan rhwng Betty Reardon a Dale Snauwaert ar “Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder.” Mae'r awduron yn gwahodd addysgwyr heddwch ym mhobman i adolygu ac asesu eu deialog a'r heriau a amlinellwyd, ac i gymryd rhan mewn deialogau a cholledion tebyg gyda chydweithwyr sy'n rhannu'r nod cyffredin o wneud addysg yn offeryn heddwch effeithiol.

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 1 o 3) Darllen Mwy »

“Wedi clymu mewn dilledyn sengl o dynged:” Persbectifau Ethno-Ganolog a Chanolog y Byd ar y Pandemig Covid-19

Dadleua Dale Snauwaert fod angen trawsnewidiad dwys mewn ffyrdd o feddwl a deall er mwyn delio â'r argyfwng yn effeithiol ac yn drugarog. Mae symud o safbwynt ethno-ganolog i safbwynt byd-ganolog yn fan cychwyn hanfodol. 

“Wedi clymu mewn dilledyn sengl o dynged:” Persbectifau Ethno-Ganolog a Chanolog y Byd ar y Pandemig Covid-19 Darllen Mwy »

Herio'r Paradigm Pwer Dominant: Dysgu Beirniadol am Feddwl Heddwch Amgen

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn falch o rannu cyfarfyddiad deialog parhaus gyda chi ymhlith yr addysgwyr heddwch Betty Reardon a Dale Snauwaert. Bwriad gwreiddiol y cyfnewid hwn oedd cyflwyno dewisiadau amgen i feddwl safonol ar broblemau byd-eang trwy ganolbwyntio ar waith y rhai sy'n amlygu meddwl o'r fath. Mae'r cyfarfyddiadau hyn hefyd yn fodel o broses dysgu heddwch tuag at newid strwythurol trawsnewidiol i ddatrys problem fyd-eang.

Herio'r Paradigm Pwer Dominant: Dysgu Beirniadol am Feddwl Heddwch Amgen Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig