#diwylliant

Rhaglen Gymrodoriaeth Cynghrair Genedlaethol Gwareiddiadau Cenedlaethol: Galwad am Geisiadau

Prif amcan Rhaglen Gymrodoriaeth UNAOC yw herio stereoteipiau diwylliannol a datblygu partneriaethau trawsddiwylliannol rhwng pobl o wahanol gredoau a diwylliannau. Yn ystod pythefnos, bydd carfan Ewrop a Gogledd America (EUNA) a charfan y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica (MENA) yn ymweld â rhanbarth ei gilydd ac yn rhyngweithio ag ystod eang o actorion a phartneriaid lleol. Yn 2016, bydd y Rhaglen Gymrodoriaeth hefyd yn canolbwyntio ar Addysg fel offeryn i atal radicaleiddio a senoffobia. Ceisiadau 2016 i fod i ddod ar Fehefin 26.

Rhaglen Gymrodoriaeth Cynghrair Genedlaethol Gwareiddiadau Cenedlaethol: Galwad am Geisiadau Darllen Mwy »

Addysgu uMunthu ar gyfer heddwch byd-eang (Malawi)

Yn yr erthygl hon o 2010, mae Steve Sharra yn rhannu mewnwelediadau o ystafelloedd dosbarth ysgolion cynradd y wlad ar sut i ddiffinio a deall heddwch o safbwynt Malawia. “Gan fy mod yn dechrau ar gyfnod o saith mis yn 2004 yn astudio rhagolygon ar gyfer addysg heddwch yn ystafelloedd dosbarth Malawia, roedd ffrind i mi i’w weld yn synnu’n fawr at bwnc fy astudiaeth. Pam addysg heddwch? Gofynnodd hi. A yw Malawi wedi bod yn rhyfela yn ddiweddar? Nid wyf yn cofio’n union sut yr ymatebais, ond mae’r cwestiwn o addysg heddwch yn system ysgolion Malawia yn ymddangos i mi i fod yr un mor berthnasol heddiw ag yr oedd chwe blynedd yn ôl. Ac fel mae'n debyg ers i ni ddatblygu ein system addysg ein hunain ar annibyniaeth yn 1964. Medi 21 yw Diwrnod Rhyngwladol Heddwch, a'r thema ar gyfer eleni (2010) yw 'Ieuenctid dros Heddwch a Datblygiad'. Mae arsylwi ar y diwrnod hwn yn fy ysgogi i fyfyrio ar yr hyn a ddysgais y chwe mis hynny a dreuliais yn 2004 yn ymweld ag ystafelloedd dosbarth Malawia a siarad ag athrawon a disgyblion ysgolion cynradd Malawia am sut y gallwn ddiffinio a deall heddwch o safbwynt Malawia.

Addysgu uMunthu ar gyfer heddwch byd-eang (Malawi) Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig