#Covid19

Cysylltiadau Dynol Wedi'u Ffurfio Mewn Dioddefaint Dynol

Elfen sy’n cael ei hanwybyddu ym mhrofiad COVID yw sut y gall ein harwain at fyfyrdodau ar y cysylltiadau dynol sy’n ein cario drwy’r dioddefaint, gan roi ymdeimlad corfforol gwirioneddol inni o fod yn aelodau o un teulu dynol, sy’n gallu gofalu am ein gilydd, fel y mae’n rhaid inni ei wneud. os yw'r teulu i oroesi. Mae'r swydd hon yn enghraifft fywiog o brofiad o'r fath.

Cysylltiadau Dynol Wedi'u Ffurfio Mewn Dioddefaint Dynol Darllen Mwy »

Darlith Flynyddol Nelson Mandela 2020 Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres XNUMX

Darllenwch drawsgrifiad llawn araith Darlith Flynyddol 2020 Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, Nelson Mandela XNUMX “Mynd i’r Afael â’r Pandemig Anghydraddoldeb,” lle mae’n amlinellu gweledigaeth o gontract cymdeithasol newydd a Bargen Newydd Fyd-eang.

Darlith Flynyddol Nelson Mandela 2020 Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres XNUMX Darllen Mwy »

Argyfyngau Cyfansawdd: Corona mewn Parthau Gwrthdaro

Mae erthyglau blaenorol yn ein cyfres Corona Connections wedi canolbwyntio'n bennaf ar anghyfiawnderau a chamweithrediad strwythurau byd-eang sydd wedi'u gwneud yn ddiymwad yn amlwg gan y pandemig. Yn yr erthygl hon, rydym yn galw sylw addysgwyr heddwch at y ffaith bod COVID wedi gwneud llawer o'r anghyfiawnderau hynny yn fwy difrifol.

Argyfyngau Cyfansawdd: Corona mewn Parthau Gwrthdaro Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig