Dad-wneud: Defnyddio Covid-19 i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn addysg hawliau dynol

Bydd yr Athro Felisa Tibbitts, Cadeirydd Addysg Hawliau Dynol yn SIM, Prifysgol Utrecht, yn cynnal y weminar “UnMASKing: Using Covid-19 i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn addysg hawliau dynol” ddydd Mercher, Tachwedd 11. Bydd yr Athro Tibbitts yn siarad am bwysigrwydd cysylltu hawliau dynol â materion cyfredol a thrafod y ddau gwricwla Addysg Hawliau Dynol ar gyfer myfyrwyr lefel uwchradd a ddatblygodd. [parhewch i ddarllen…]