#culture o heddwch

Anogwyd y Cenhedloedd Unedig i Ddatgan Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang

Siaradodd y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury, cyn Is-Ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig a Sylfaenydd y Mudiad Byd-eang ar gyfer Diwylliant Heddwch, yng Nghynhadledd Flynyddol Gyntaf Diwrnod Addysg Heddwch a drefnwyd fwy neu lai gan Sefydliad Unity a Rhwydwaith Addysg Heddwch. Mae trefnwyr y gynhadledd yn cefnogi agenda i greu “Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang.”

Datganiad ar gyfer y Trosglwyddo i Ddiwylliant Heddwch yn y Ganrif XXI

Gan adeiladu ar “Ddatganiad Seville ar Drais” a’r “Datganiad a’r Rhaglen Weithredu ar gyfer Diwylliant Heddwch,” mae cefnogwyr wedi sefydlu rhaglen newydd ar gyfer trosglwyddo o ddiwylliant rhyfel i ddiwylliant heddwch trwy arloesi addysgol a chyfranogiad llywodraethau lleol. Dysgu mwy, llofnodi'r datganiad, a chymryd rhan heddiw!

Gadewch i gadw heddwch fynd law yn llaw ag adeiladu heddwch

Dadleua Mr Edgar K Buryahika y dylem greu sefyllfa lle rydym nid yn unig yn rhoi ein hegni a'n hadnoddau ar gadw heddwch, ond yn hytrach adeiladu heddwch, addysg heddwch, a mecanweithiau cynnal heddwch yn Uganda.

Addysg o safon, diwylliant gofal ysgol, a lles seicogymdeithasol: Lleisiau gan blant Syria mewn ysgol gyhoeddus yn Libanus

Yn ymchwil ddiweddar Hajir mewn ysgol gyhoeddus yn Libanus, mae profiadau plant ar lefel ysgol yn tanlinellu, lle mae ffoaduriaid yn cael eu cynnwys mewn ysgolion cenedlaethol, eu bod yn parhau i deimlo eu bod wedi'u heithrio o rai cyfleoedd a allai wella eu lles seicogymdeithasol. Mae ei hymchwil hefyd yn datgelu bod sefydlu diwylliant gofal ysgol, yn ogystal ag amgylcheddau diogel yn gorfforol ac yn seicolegol, yn hanfodol wrth fynd i'r afael â safbwyntiau myfyrwyr ar 'addysg o safon'.

Sgroliwch i'r brig