#culture o heddwch

Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia

Rhwng Ebrill 24 a 26, roedd yn anrhydedd mawr i Fundación Escuelas de Paz a Sefydliad Manigua Rosa gymryd rhan yn y XXXIV CYNHADLEDD RYNGWLADOL AR DDIWYLLIANT A HEDDWCH YN GERNIKA. Cyflwynwyd y prosiect Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Heddwch dwfn yng Ngholombia.

Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia Darllen Mwy »

Mae Mayors for Peace yn cynnal gweminar addysg heddwch: Recordio nawr ar gael ar-lein

Gan anelu at ysgogi gweithgareddau heddwch dan arweiniad ieuenctid mewn aelod-ddinasoedd, cynhaliodd Mayors for Peace weminar addysg heddwch i roi cyfle i arweinwyr ifanc sy'n ymwneud â gweithgareddau heddwch rannu gwybodaeth am eu gweithgareddau a chymryd rhan mewn deialog.

Mae Mayors for Peace yn cynnal gweminar addysg heddwch: Recordio nawr ar gael ar-lein Darllen Mwy »

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia

La mesa técnica de construcción de paz a convivencia escolar es un esfuerzo de un trabajo en equipo liderado por docentes orientadores de la ciudad de Ibagué, Colombia, mediante propuestas de proyectos en beneficio de las instituciones educativas del la la ciudad de la ciudad de Ibagué, Colombia, canolrif ar gyfer sefydliadau addysgiadol cymdeithasol. La mesa ha realizado en estos de funcionamiento una cartografía social , estado del art , applicativo web para los docentes escióndo guías didácticas en sus asignaturas , a documento lineamientos de política publica and la recolección of the history of the history of Wales en las instituciones educativas de la ciudad.

(Tabl Technegol: Taith Gwaith Tîm dros Heddwch yn Ninas Ibague, Colombia) Mae'r tabl technegol ar gyfer adeiladu heddwch a chydfodolaeth ysgolion yn ymdrech tîm a arweinir gan athrawon arweiniol o ddinas Ibagué, Colombia, trwy gynigion prosiect er budd sefydliadau addysgol yn canolbwyntio ar gryfhau cyfalaf cymdeithasol y ddinas. Yn y blynyddoedd hyn o weithredu, mae'r tabl wedi cynnal cartograffeg gymdeithasol, o'r radd flaenaf, cymhwysiad gwe i athrawon weithredu canllawiau addysgu yn eu pynciau, dogfen o ganllawiau polisi cyhoeddus a chasgliad o straeon bywyd am ystumiau heddwch sy'n digwydd yn sefydliadau addysgol y ddinas.

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia Darllen Mwy »

Fforwm Heddwch Paris yn methu â mynd i'r afael ag addysg heddwch (adroddiad / barn)

Ni roddodd Fforwm Heddwch Paris eleni, a gynhaliwyd ar Dachwedd 10-11, sylw i addysg heddwch, gan fethu ag ystyried sut mae cystadleuaeth a chystadleuaeth yn cael eu meithrin mewn systemau addysg a hyfforddiant yn absenoldeb cymwyseddau a hyrwyddir gan Addysg Heddwch.

Fforwm Heddwch Paris yn methu â mynd i'r afael ag addysg heddwch (adroddiad / barn) Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig