#Colombia

A fydd heddwch yng Ngholombia yn golygu cynnydd i brifysgolion?

Mae ystod o raglenni diweddar wedi ceisio gwneud Colombia yn fwy cystadleuol yn fyd-eang mewn addysg uwch. Ymhlith y rhaglenni hyn mae ysgolion haf rhyngwladol newydd sy'n dwyn ynghyd tua 300 o academyddion Colombia a myfyrwyr ag arbenigwyr rhyngwladol, gan gynnwys enillwyr gwobrau Nobel, i fynd i'r afael ag un o'r tair “colofn” allweddol - ecwiti, addysg a heddwch - a nodwyd yng Nghynllun Datblygu Cenedlaethol yr arlywydd. .

Mae dyfodiad heddwch yn cael ei groesawu’n naturiol, ond mae prifysgolion yn ymddangos yn wyliadwrus yn eu optimistiaeth ynghylch yr hyn y mae’n debygol o’i olygu iddyn nhw. Mae Roa Universidad del Norte yn disgwyl “buddsoddiadau economaidd gwych ar gyfer y trawsnewidiad ar ôl gwrthdaro” ond nid yw’n gweld unrhyw dystiolaeth y bydd mwy o arian yn cael ei gyfeirio tuag at addysg uwch.

A fydd heddwch yng Ngholombia yn golygu cynnydd i brifysgolion? Darllen Mwy »

Galwad am Bapurau: Rhifyn Arbennig o In Factis Pax ar Adeiladu Heddwch mewn Cyd-destunau Ôl-wrthdaro

Yn Factis mae Pax yn gwahodd papurau i'w cyflwyno ar Rifyn Arbennig ar Adeiladu Heddwch mewn Cyd-destunau Ôl-wrthdaro a ysbrydolwyd gan y datblygiadau arloesol yng Ngholombia i ddod â'r rhyfel hanner can mlynedd i ben, ac ymdrechion y gymdeithas sifil ym maes addysg heddwch ac adeiladu heddwch tuag at drawsnewid cymdeithas. a diwylliant.

Galwad am Bapurau: Rhifyn Arbennig o In Factis Pax ar Adeiladu Heddwch mewn Cyd-destunau Ôl-wrthdaro Darllen Mwy »

Adroddiad y Gweithdy Ieuenctid: 16eg Uwchgynhadledd y Byd o Enillwyr Gwobr Heddwch Nobel yng Ngholombia

Cynhaliwyd digwyddiad arbennig ar gyfer cyfranogiad ieuenctid yn 16eg Uwchgynhadledd y Byd o Enillwyr Gwobr Heddwch Nobel yng Ngholombia ar Chwefror 2, 2017. Trefnwyd y gweithdy, “Gymkana of Young People for the Consolidation of Peace,” gan Fundación Escuelas de Paz a’r Swyddfa Heddwch Rhyngwladol.

Adroddiad y Gweithdy Ieuenctid: 16eg Uwchgynhadledd y Byd o Enillwyr Gwobr Heddwch Nobel yng Ngholombia Darllen Mwy »

Colombia: Mae addysg yn allweddol i ddod â'r trais i ben

Am fwy na phum degawd, mae'r gwrthdaro arfog yng Ngholombia wedi atal ieuenctid y wlad rhag adeiladu dyfodol. Nawr, efallai y byddan nhw'n cael sedd yn yr ystafell ddosbarth cyn bo hir. Yn ardaloedd gwledig Colombia, mae’r gwrthdaro arfog wedi atal plant ac ieuenctid rhag mynychu ysgol, yn ôl adroddiad newydd gan Ganolfan Datrys Gwrthdaro Norwy (NOREF) a Chyngor Ffoaduriaid Norwy (NRC).
“Bydd cael y plant hyn yn ôl i’r ysgol yn allweddol i sicrhau heddwch a sefydlogi yng Ngholombia,” meddai cyfarwyddwr gwlad NRC yng Ngholombia, Christian Visnes.

Colombia: Mae addysg yn allweddol i ddod â'r trais i ben Darllen Mwy »

MANIFFESTO “COLECTIVO EDUCACCIÓN PARA LA PAZ”: Ffarwel i ryfel! Rhesymau dros Addysgeg dros Heddwch

Mae'r maniffesto hwn, a gyhoeddwyd gan 'El Colectivo Educación para la Paz' o Colombia yn amlinellu ymrwymiad ar y cyd i, a gweledigaeth ar gyfer, addysg heddwch trwy werthoedd ac egwyddorion clir ar gyfer addysg heddwch ac addysgeg heddwch.

Mae 'El Colectivo Educación para la Paz' (The Peace Education Collective) yn ymdrech gan nifer o brifysgolion, canolfannau ymchwil a sefydliadau anllywodraethol yn y drefn genedlaethol a rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i ddylunio, rheoli a gweithredu cynlluniau, rhaglenni a phrosiectau cenedlaethol. ac arferion rhyngwladol gyda'r nod o leihau allgáu cymdeithasol ac effaith trais, yn ogystal â chryfhau diwylliant o heddwch, cydfodolaeth heddychlon a chydnabod gwahaniaethau.

MANIFFESTO “COLECTIVO EDUCACCIÓN PARA LA PAZ”: Ffarwel i ryfel! Rhesymau dros Addysgeg dros Heddwch Darllen Mwy »

Myfyrdodau gan Addysgwr Heddwch ar Posibilrwydd Heddwch yng Ngholombia

Amada Benavides de Perez yw Llywydd Fundación Escuelas de Paz, corff anllywodraethol addysg heddwch yng Ngholombia. Mynychodd lofnod Medi 26 y cytundeb heddwch rhwng llywodraeth Colombia a FARC. Mae hi a chydweithwyr wedi bod yn gweithio’n ddiflino yn datblygu a hyfforddi rhwydweithiau o rwydweithiau ffurfiol ac anffurfiol ers degawdau, gan gyfrannu at y gwaith adeiladu heddwch sylfaenol gan wneud y posibilrwydd o’r cytundeb yn bosibl. Yn ystod y misoedd nesaf, bydd Fundacion Escuelas de Paz yn cydlynu ymdrechion addysg heddwch mewn tiriogaethau a arferai gael eu rheoli gan yr FARC.

Yn y neges hon, mae Amada yn cynnig ei myfyrdodau ar wythnos gythryblus a ddechreuodd gyda gobaith, dim ond i wrthdaro â dryswch a diflastod. Rydym yn sefyll mewn undod ag Amada, yr addysgwyr heddwch a dinasyddion Colombia am eu dewrder parhaus wrth geisio heddwch trwy addysg.

Myfyrdodau gan Addysgwr Heddwch ar Posibilrwydd Heddwch yng Ngholombia Darllen Mwy »

Gall prifysgolion Colombia ysgogi adeiladu heddwch o hyd ar ôl pleidlais

Mae José Manuel Restrepo-Abondano, sy’n bennaeth ar Brifysgol Del Rosario, yn dadlau bod gan brifysgolion ran fawr i’w chwarae o hyd wrth geisio cadarnhau heddwch yng Ngholombia hyd yn oed ar ôl y refferendwm aflwyddiannus. Mae ymchwil academaidd ar addysg a heddwch yn cynnig nifer o fewnwelediadau allweddol.

Gall prifysgolion Colombia ysgogi adeiladu heddwch o hyd ar ôl pleidlais Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig