#Colombia

Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia

Rhwng Ebrill 24 a 26, roedd yn anrhydedd mawr i Fundación Escuelas de Paz a Sefydliad Manigua Rosa gymryd rhan yn y XXXIV CYNHADLEDD RYNGWLADOL AR DDIWYLLIANT A HEDDWCH YN GERNIKA. Cyflwynwyd y prosiect Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Heddwch dwfn yng Ngholombia.

Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia Darllen Mwy »

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia

La mesa técnica de construcción de paz a convivencia escolar es un esfuerzo de un trabajo en equipo liderado por docentes orientadores de la ciudad de Ibagué, Colombia, mediante propuestas de proyectos en beneficio de las instituciones educativas del la la ciudad de la ciudad de Ibagué, Colombia, canolrif ar gyfer sefydliadau addysgiadol cymdeithasol. La mesa ha realizado en estos de funcionamiento una cartografía social , estado del art , applicativo web para los docentes escióndo guías didácticas en sus asignaturas , a documento lineamientos de política publica and la recolección of the history of the history of Wales en las instituciones educativas de la ciudad.

(Tabl Technegol: Taith Gwaith Tîm dros Heddwch yn Ninas Ibague, Colombia) Mae'r tabl technegol ar gyfer adeiladu heddwch a chydfodolaeth ysgolion yn ymdrech tîm a arweinir gan athrawon arweiniol o ddinas Ibagué, Colombia, trwy gynigion prosiect er budd sefydliadau addysgol yn canolbwyntio ar gryfhau cyfalaf cymdeithasol y ddinas. Yn y blynyddoedd hyn o weithredu, mae'r tabl wedi cynnal cartograffeg gymdeithasol, o'r radd flaenaf, cymhwysiad gwe i athrawon weithredu canllawiau addysgu yn eu pynciau, dogfen o ganllawiau polisi cyhoeddus a chasgliad o straeon bywyd am ystumiau heddwch sy'n digwydd yn sefydliadau addysgol y ddinas.

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia Darllen Mwy »

Cynnig Dichonoldeb ar gyfer Creu Gweinidogaeth Heddwch i Colombia

Gwnaeth y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gweinidogaethau a Seilwaith dros Heddwch Pennod America Ladin a'r Caribî (GAMIP LAC), hanes rhyngwladol wrth adeiladu Gweinidogaethau Heddwch trwy gyflwyno'r cynnig i greu'r sefydliad hwn i Senedd Colombia. Mae'r cynnig, sy'n blaenoriaethu'r angen am addysg heddwch, bellach ar gael i'w ddarllen.

Cynnig Dichonoldeb ar gyfer Creu Gweinidogaeth Heddwch i Colombia Darllen Mwy »

Yr Ysgol yn Cofleidio'r Gwir (Colombia)

Ar 9 Mehefin, bu mwy na 1,300 o sefydliadau addysgol ledled Colombia yn coffáu pen-blwydd cyntaf cyflwyno Adroddiad Terfynol y Comisiwn Gwirionedd. Yng nghwmni sefydliadau cymdeithas sifil ac ysgrifenyddiaethau addysg, trefnodd yr ysgolion i fyw diwrnod arbennig gyda'u cymunedau addysgol, gan agor llwybr o ddeialog a myfyrio ar werth gwirionedd mewn cydfodolaeth a hanes y gwrthdaro arfog Colombia.

Yr Ysgol yn Cofleidio'r Gwir (Colombia) Darllen Mwy »

“Rhaid i gampysau prifysgolion Colombia fod yn fannau ar gyfer gwybodaeth ac adeiladu heddwch”: Y Gweinidog Aurora Vergara Figueroa

“Yn y Llywodraeth Genedlaethol rydym wedi ymrwymo i adeiladu diwylliant o heddwch, trwy ymarfer sy’n gorfod galw ar y gymdeithas gyfan i oresgyn y cylchoedd o drais sydd wedi achosi anafiadau a phoen ers degawdau. Byddwn yn parhau i fynd gyda'r Sefydliadau Addysgol Superior wrth ddylunio a gweithredu strategaethau, protocolau a llwybrau gofal ac atal yn erbyn unrhyw fath o drais ar y campws…” - Aurora Vergara Figueroa, y Gweinidog Addysg

“Rhaid i gampysau prifysgolion Colombia fod yn fannau ar gyfer gwybodaeth ac adeiladu heddwch”: Y Gweinidog Aurora Vergara Figueroa Darllen Mwy »

Llyfr newydd gan Angie Lederach - “Teimlwch y Glaswellt yn Tyfu: Ecolegau Heddwch Araf yng Ngholombia”

Gan dynnu ar bron i ddegawd o ymchwil ethnograffig a chyfranogol helaeth, mae Angela Jill Lederach yn datblygu damcaniaeth “heddwch araf.” Mae Lederach yn dangos sut mae’r campesino yn galw i “arafwch” y diweddarwyr ar lawr gwlad ar arferion heddwch, wedi’u seilio ar frwydrau aml-genhedlaeth dros ryddhad tiriogaethol.

Llyfr newydd gan Angie Lederach - “Teimlwch y Glaswellt yn Tyfu: Ecolegau Heddwch Araf yng Ngholombia” Darllen Mwy »

Deialogau Addysg dros Heddwch a gynhelir gan Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol yn Cartagena, Colombia

“Llwybrau posib newydd” oedd arwyddair y Cyfarfod Addysg dros Heddwch, gofod a’i bwrpas oedd cychwyn deialogau i gasglu gwybodaeth, profiadau, heriau a chynigion sy’n caniatáu cynnydd wrth weithredu addysg heddwch, cydfodolaeth a chymod yng Ngholombia.

Deialogau Addysg dros Heddwch a gynhelir gan Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol yn Cartagena, Colombia Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig