Newyddion ac Uchafbwyntiau

Addysg am heddwch: Gweledigaeth systematig a phroses aml-ddimensiwn (Colombia)

Mae trais aml-ddimensiwn yng Ngholombia wedi cael effaith ddinistriol ar delerau cymdeithasol-ddiwylliannol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol. Er mwyn sicrhau newid systemig, mae angen deall amrywiaeth amgylcheddau ac actorion sy'n effeithio ar ddysgu pobl ifanc. Gan ddeall y bydysawd hon o actorion a phrofiadau, mae Sefydliad Mi Sangre wedi cynllunio model ymyrraeth pedair lefel; cynnig sydd wedi esblygu dros amser mewn ymateb i anghenion y bobl ifanc eu hunain a chymdeithas heddiw. [parhewch i ddarllen…]

Rhybuddion Gweithredu

Gofyn am ymrwymiad brys Llywodraeth Colombia i weithredu Cytundeb Heddwch 2016 ac addysg heddwch yn llawn

Rydym yn gwahodd eich cefnogaeth i ymgysylltu â'ch swyddogion etholedig wrth ofyn am yr ymrwymiad brys i Lywodraeth Colombia tuag at weithredu Cytundeb Heddwch 2016 yn llawn, amddiffyn arweinwyr cymdeithasol, a gweithredu strategaethau addysg heddwch fel y ffordd orau o wneud strwythur a diwylliant. newidiadau yng nghymdeithas Colombia. [parhewch i ddarllen…]