#newid hinsawdd

Canllaw Adnoddau Addysgwr Streic Hinsawdd

GALW I WEITHRED I ADDYSGWYR! Mae pobl ifanc ddi-ri ledled y byd wedi cerdded allan o’u dosbarthiadau dros y flwyddyn ddiwethaf i fynnu bod gwleidyddion yn gweithredu yn yr hinsawdd go iawn. Ar Fedi 20, fe'ch gwahoddir i'w cefnogi fel rhan o #ClimateStrike byd-eang i fynnu atebion i'r argyfwng hinsawdd. Mae'r Canllaw Adnoddau i Addysgwyr yn amlinellu camau ymarferol y gallwch eu cymryd y tu mewn a'r tu allan i'r ysgol.

Canllaw Adnoddau Addysgwr Streic Hinsawdd Darllen Mwy »

Dysgu am Arweinyddiaeth Gynhwysol ar gyfer Heddwch Cynaliadwy

Wrth edrych gartref a thramor, mae rhywun yn profi llanw cynyddol o wrthdaro a thensiwn sy'n treiddio i'n byd; cymdeithasau wedi'u rhannu ar hyd llinellau bai gwleidyddol ac ideolegol, argyfyngau dyngarol enfawr, mudo byd-eang torfol, eithafiaeth dreisgar, gwadu newid yn yr hinsawdd a gweithredu blaengar, diraddio'r amgylchedd a difodiant rhywogaethau, a chwympo hen economïau newydd ac anwadal. Yn fyr, dyma heriau ein problemau oesol heb atebion hawdd. Mae rhai ohonom yn parhau i fod yn obeithiol yng ngrym addysg heddwch i drawsnewid unigolion a'r byd. Yn yr ysbryd hwnnw, gall yr addysgwyr ymhlith y darllenwyr yma ofyn y cwestiynau canlynol: Sut ydyn ni'n creu profiadau dysgu dwfn i'n myfyrwyr sydd wedi'u gwreiddio mewn dysgu trwy brofiad, wedi'i leoli mewn lleoliad ac sydd hefyd yn gysylltiedig â gweledigaeth a mentrau byd-eang? Sut ydyn ni'n ysbrydoli arweinwyr y dyfodol i gysegru eu gwaith tuag at liniaru trais a dioddefaint ac adeiladu heddwch cynaliadwy?

Dysgu am Arweinyddiaeth Gynhwysol ar gyfer Heddwch Cynaliadwy Darllen Mwy »

Y 12 Cwestiwn Mae Pob Gweithredwr Hinsawdd yn ei Glywed a Beth i'w Ddweud

Mae’r Climate Reality Project wedi creu e-lyfr rhad ac am ddim, “Y 12 Cwestiwn y Mae Pob Gweithredwr Hinsawdd yn ei Glywed a Beth i’w Ddweud,” i fanylu ar y camsyniadau a’r dadleuon mwyaf cyffredin yn erbyn realiti newid yn yr hinsawdd a achosir gan ddyn – a ffyrdd syml o egluro pam maen nhw'n hollol anghywir.

Y 12 Cwestiwn Mae Pob Gweithredwr Hinsawdd yn ei Glywed a Beth i'w Ddweud Darllen Mwy »

Ni Allwn Ddatrys Newid Hinsawdd Heb Ei Ddysgu - Pam Mae Mwy o Ddosbarthiadau'n Mynd Tu Allan

(Kate Stringer, Ydw! cylchgrawn) Er bod ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd wedi gwella dros y ddau ddegawd diwethaf, mae ystafelloedd dosbarth ysgolion canol ac uwchradd UDA yn treulio dim ond awr neu ddwy awr y flwyddyn ysgol yn ei gwmpasu ar gyfartaledd, yn ôl arolwg o athrawon gwyddoniaeth cyhoeddwyd yn rhifyn Chwefror 2016 o Science. Ac mae digonedd o wybodaeth anghywir: Dywed tri deg y cant o athrawon fod newid hinsawdd yn debygol o gael ei achosi gan ddigwyddiadau naturiol; nid yw deuddeg y cant yn pwysleisio achos dynol. Mae llond llaw o ysgolion ar draws yr Unol Daleithiau yn gweld bod dysgu seiliedig ar le yn creu cysylltiad gwerthfawr rhwng amgylchedd lleol myfyrwyr a'u haddysg, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o newid cyflym yn yr hinsawdd.

Ni Allwn Ddatrys Newid Hinsawdd Heb Ei Ddysgu - Pam Mae Mwy o Ddosbarthiadau'n Mynd Tu Allan Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig