#newid hinsawdd

Torri allan o resymeg rhyfel: a oes persbectif heddwch i'r rhyfel Rwsia-Wcreineg?

Mae'r addysgwr heddwch Werner Wintersteiner yn dod â phersbectif ymchwil heddwch i ddeall deinameg rhyfel Rwsia-Wcráin ac yn archwilio'r posibiliadau ar gyfer heddwch. Gall ei chwe sylw fod yn gyfres o ymholiadau i gefnogi deialog feirniadol ar y sefyllfa a’i photensial i’w datrys a/neu drawsnewid.

Torri allan o resymeg rhyfel: a oes persbectif heddwch i'r rhyfel Rwsia-Wcreineg? Darllen Mwy »

Gwobr TGCh mewn addysg UNESCO: Galwad am enwebiadau sy'n agored i brosiectau sy'n creu synergeddau rhwng dysgu digidol ac addysg werdd

Mae Gwobr UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa ar gyfer defnyddio TGCh mewn addysg yn awr yn derbyn ceisiadau ac enwebiadau hyd at Chwefror 5, 2024. Thema rhifyn 2023 yw “Dysgu digidol ar gyfer addysg werdd”.

Gwobr TGCh mewn addysg UNESCO: Galwad am enwebiadau sy'n agored i brosiectau sy'n creu synergeddau rhwng dysgu digidol ac addysg werdd Darllen Mwy »

Adolygiad Diwedd Blwyddyn LACPSA-Ghana

Cyflwynodd y flwyddyn 2023 heriau i LACPSA-GHANA, gan gynnwys trychinebau cysylltiedig â hinsawdd a gwrthdaro treisgar. Roedd eu hymdrechion yn cynnwys hyrwyddo di-drais, ymgysylltu â'r gymuned, addysgu am newid yn yr hinsawdd, a chydweithio â'r cyfryngau a gwasanaethau brys. Mae eu ffocws yn y dyfodol ar ymgysylltu â sefydliadau addysgol a pharhau i anrhydeddu eu Harloeswyr Heddwch.

Adolygiad Diwedd Blwyddyn LACPSA-Ghana Darllen Mwy »

Y Nexus Hinsawdd-Niwclear: Ein Hargyfwng Hinsawdd a Rhyfel Niwclear

Mae Gweithwyr Proffesiynol Ifanc mewn Polisi Tramor (YPFP) Tokyo, Meddygon Rhyngwladol er Atal Rhyfel Niwclear (IPPNW), a Diplomyddiaeth Polisi Byd-eang a Chynaliadwyedd (GPODS) yn falch o gyhoeddi ein gweminar byd-eang sydd ar ddod: Navigating the Climate Nuclear Nexus: Our Climate Crisis and Rhyfel Niwclear ar 14eg Ionawr, 10:00 am EST.

Y Nexus Hinsawdd-Niwclear: Ein Hargyfwng Hinsawdd a Rhyfel Niwclear Darllen Mwy »

Fforwm Heddwch cyntaf Awstria

Sefydlwyd Fforwm Heddwch Awstria (Gorffennaf 3-6, 2023) i ailfeddwl am ddulliau o ddatrys gwrthdaro a chynnal heddwch, i dorri trwy niwl cynyddol anrhagweladwy byd-eang. Mae prif bynciau’r gynhadledd yn cynnwys Prosesau Heddwch mewn Byd Darniog, ac Arloesi ar gyfer Heddwch: Gwrthdaro, Newid Hinsawdd a Thechnoleg.

Fforwm Heddwch cyntaf Awstria Darllen Mwy »

Lleoli Hinsawdd, Heddwch a Diogelwch: Canllaw Cam-wrth-Gam Ymarferol ar gyfer Adeiladwyr Heddwch Lleol

Mae lleoli asesiadau risg diogelwch hinsawdd yn lleol yn cynnig llwybr i fynd i’r afael â risgiau diogelwch sy’n gysylltiedig â’r hinsawdd ac o bosibl atal y risgiau hynny rhag dod i’r amlwg neu gynyddu. Mae'r Canllaw Cam-wrth-Gam ymarferol newydd hwn, a gynhyrchwyd gan GPPAC, yn adnodd ar sut i ddogfennu, asesu a mynd i'r afael â heriau diogelwch hinsawdd ar lefel leol.

Lleoli Hinsawdd, Heddwch a Diogelwch: Canllaw Cam-wrth-Gam Ymarferol ar gyfer Adeiladwyr Heddwch Lleol Darllen Mwy »

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 1 o 3)

Un o nodweddion mwyaf llechwraidd patriarchaeth yw gwneud merched yn anweledig yn y byd cyhoeddus. O gofio mai ychydig, os o gwbl, fydd yn bresennol mewn trafodaethau gwleidyddol, a thybir nad yw eu safbwyntiau yn berthnasol. Nid yw hyn yn fwy amlwg na pheryglus yn unman nag yng ngweithrediad y system ryng-wladwriaeth y mae cymuned y byd yn disgwyl mynd i'r afael â bygythiadau i oroesiad byd-eang, a'r mwyaf cynhwysfawr ac ar fin digwydd yw'r trychineb hinsawdd sydd ar ddod. Mae'r Llysgennad Anwarul Chowdhury yn dangos yn glir yr anghyfartaledd rhyw sy'n achosi problemau grym y wladwriaeth (a phŵer corfforaethol) yn y tair erthygl sydd wedi'u dogfennu'n dda ar COP27 a ail-bostiwyd yma (sef post 1 o 3). Mae wedi gwneud gwasanaeth gwych i'n dealltwriaeth o arwyddocâd cydraddoldeb rhywiol i oroesiad y blaned.

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 1 o 3) Darllen Mwy »

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 2 o 3)

Un o nodweddion mwyaf llechwraidd patriarchaeth yw gwneud merched yn anweledig yn y byd cyhoeddus. O gofio mai ychydig, os o gwbl, fydd yn bresennol mewn trafodaethau gwleidyddol, a thybir nad yw eu safbwyntiau yn berthnasol. Nid yw hyn yn fwy amlwg na pheryglus yn unman nag yng ngweithrediad y system ryng-wladwriaeth y mae cymuned y byd yn disgwyl mynd i'r afael â bygythiadau i oroesiad byd-eang, a'r mwyaf cynhwysfawr ac ar fin digwydd yw'r trychineb hinsawdd sydd ar ddod. Mae'r Llysgennad Anwarul Chowdhury yn dangos yn glir yr anghyfartaledd rhyw sy'n achosi problemau grym y wladwriaeth (a phŵer corfforaethol) yn y tair erthygl sydd wedi'u dogfennu'n dda ar COP27 a ail-bostiwyd yma (sef post 2 o 3). Mae wedi gwneud gwasanaeth gwych i'n dealltwriaeth o arwyddocâd cydraddoldeb rhywiol i oroesiad y blaned.

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 2 o 3) Darllen Mwy »

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 3 o 3)

Un o nodweddion mwyaf llechwraidd patriarchaeth yw gwneud merched yn anweledig yn y byd cyhoeddus. O gofio mai ychydig, os o gwbl, fydd yn bresennol mewn trafodaethau gwleidyddol, a thybir nad yw eu safbwyntiau yn berthnasol. Nid yw hyn yn fwy amlwg na pheryglus yn unman nag yng ngweithrediad y system ryng-wladwriaeth y mae cymuned y byd yn disgwyl mynd i'r afael â bygythiadau i oroesiad byd-eang, a'r mwyaf cynhwysfawr ac ar fin digwydd yw'r trychineb hinsawdd sydd ar ddod. Mae'r Llysgennad Anwarul Chowdhury yn dangos yn glir yr anghyfartaledd rhyw sy'n achosi problemau grym y wladwriaeth (a phŵer corfforaethol) yn y tair erthygl sydd wedi'u dogfennu'n dda ar COP27 a ail-bostiwyd yma (sef post 3 o 3). Mae wedi gwneud gwasanaeth gwych i'n dealltwriaeth o arwyddocâd cydraddoldeb rhywiol i oroesiad y blaned.

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 3 o 3) Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig