datblygiad #child

Galwad i Weithredu Byd-eang mewn ymateb i COVID-19 ar gyfer plant mewn lleoliadau bregus sydd wedi'u heffeithio gan wrthdaro

Yn yr alwad fyd-eang hon i weithredu, mae'r Consortiwm Heddwch Plentyndod Cynnar yn annog llywodraethau, llunwyr polisi ac arweinwyr cymunedol i ddiogelu hawliau plant ifanc sy'n byw mewn cyd-destunau bregus ac i flaenoriaethu buddsoddiad yn eu goroesiad, eu datblygiad a'u hamddiffyniad.

Galwad i Weithredu Byd-eang mewn ymateb i COVID-19 ar gyfer plant mewn lleoliadau bregus sydd wedi'u heffeithio gan wrthdaro Darllen Mwy »

Maxine Greene: mae'r plentyn yn ddelwedd wiriadwy o ddod

“I mi, mae’r plentyn yn ddelwedd wiriadwy o ddod, o bosibilrwydd, yn barod i gyrraedd tuag at yr hyn nad yw eto, tuag at dyfiant na ellir ei bennu neu ei ragnodi ymlaen llaw. Rwy’n ei gweld hi ac rwy’n llenwi’r gofod gydag eraill fel hi, yn peryglu, yn straenio, eisiau darganfod, gofyn eu cwestiynau eu hunain, profi byd sy’n cael ei rannu. ” - Maxine Greene

Maxine Greene: mae'r plentyn yn ddelwedd wiriadwy o ddod Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig