#Cameroon

Adroddiad ar lansiad trydydd cam Ymgyrch Addysg Heddwch Genedlaethol yn Camerŵn

Roedd yr Ymgyrch Genedlaethol Addysg Heddwch a lansiwyd yn Douala, y trydydd cam mewn ymdrech genedlaethol, yn cynnwys cyfranogwyr o gymdeithas sifil, athrawon, myfyrwyr, bancwyr, a bugeiliaid o wahanol enwadau. Trefnwyd y cyfarfod gan Sefydliad ROHI, Cymdeithas Sefydliad Heddwch Camerŵn, a'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch.

Adroddiad ar lansiad trydydd cam Ymgyrch Addysg Heddwch Genedlaethol yn Camerŵn Darllen Mwy »

heddwch ed bamenda

Adroddiad ar y Cyd o'r Ymgyrch Lansio Addysg Heddwch yn Bamenda, Camerŵn

Gyda chefndir trais cynyddol, cynhaliwyd fforwm i drafod ffyrdd posib o gynnal addysg heddwch mewn gwahanol gymunedau ledled Camerŵn. Yn bresennol gan aelodau o sefydliadau cymdeithas sifil, athrawon, myfyrwyr, a Bugeiliaid o wahanol enwadau, y cyfarfod oedd ail gam ymgyrch a lansiwyd yn Buea i sensiteiddio'r cyhoedd ar addysg heddwch.

Adroddiad ar y Cyd o'r Ymgyrch Lansio Addysg Heddwch yn Bamenda, Camerŵn Darllen Mwy »

Trawsnewid Bywydau Plant Ffoaduriaid yn Camerŵn

Yn 2016, gweithredodd Gwasanaeth Ffoaduriaid Jeswit brosiect sy'n hyrwyddo mynediad i addysg gynradd o safon i blant ffoaduriaid rhwng 6 a 13 oed yn y pentrefi yn Nwyrain Camerŵn Boubara a Kadey. Mae'r rhaglen yn helpu i hyrwyddo cydfodoli heddychlon rhwng y gymuned letyol a'r ffoaduriaid trwy gwrs darllen, sy'n canolbwyntio ar addysg heddwch, hawliau plant, a deialog rhyng-grefyddol.

Trawsnewid Bywydau Plant Ffoaduriaid yn Camerŵn Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig