#Betty Reardon

Blwyddyn Arall, Doler Arall: Myfyrdodau Rhagarweiniol ar Fehefin 12fed a Diddymu Niwclear

Mae'r swydd hon yn cyflwyno “Y Cyfnod Niwclear Newydd,” cyfres a fwriadwyd i ysbrydoli addysgwyr heddwch i fynd i'r afael â brys mudiad cymdeithas sifil o'r newydd ar gyfer diddymu arfau niwclear. Cyflwynir y gyfres wrth arsylwi dau ben-blwydd yn 40 oed, sy'n arwyddocaol i faes addysg heddwch a'r mudiad diddymu niwclear. 

Blwyddyn Arall, Doler Arall: Myfyrdodau Rhagarweiniol ar Fehefin 12fed a Diddymu Niwclear Darllen Mwy »

Galwad Diwrnod Arbennig y Ddaear am gyfraniadau i gyfrol sy'n ailddiffinio diogelwch byd-eang o safbwynt ffeministaidd

Bydd yr ailddiffiniad o ddiogelwch a wneir yn y gyfrol hon yn canolbwyntio ar y Ddaear yn ei harchwiliadau cysyniadol a'i roi mewn cyd-destun o fewn bygythiad dirfodol yr argyfwng hinsawdd. Rhagdybiaeth waelodol o'r archwiliadau yw bod yn rhaid inni newid ein ffordd o feddwl yn ddirfawr, am bob agwedd ar ddiogelwch; yn gyntaf ac yn bennaf, am ein planed a sut mae'r rhywogaeth ddynol yn perthyn iddi. Disgwylir cynigion ar 1 Mehefin.

Galwad Diwrnod Arbennig y Ddaear am gyfraniadau i gyfrol sy'n ailddiffinio diogelwch byd-eang o safbwynt ffeministaidd Darllen Mwy »

Galwad am Gyfraniadau at Gyfrol sy'n Ailddiffinio Diogelwch, “Safbwyntiau Ffeministiaid ar Ddiogelwch Byd-eang: Mynd i'r Afael ag Argyfyngau Presennol Cydgyfeiriol”

Bydd y casgliad hwn yn archwilio safbwyntiau diogelwch ffeministaidd a strategaethau newid posibl i drawsnewid y system ddiogelwch fyd-eang o wrthdaro / argyfwng endemig i ddiogelwch dynol sefydlog sy'n gyson yn seiliedig ar iechyd ecolegol ac asiantaeth a chyfrifoldeb dynol. Disgwylir cynigion ar 15 Mai.

Galwad am Gyfraniadau at Gyfrol sy'n Ailddiffinio Diogelwch, “Safbwyntiau Ffeministiaid ar Ddiogelwch Byd-eang: Mynd i'r Afael ag Argyfyngau Presennol Cydgyfeiriol” Darllen Mwy »

Mae Menyw o Afghanistan yn Galw Merched Americanaidd i Undod

Dylai'r llythyr agored hwn gan un fenyw broffesiynol i'r llall, gweinyddwr prifysgol yn Afghanistan herio pob merch Americanaidd i fynd i'r afael â chanlyniadau rhoi'r gorau i'r rhai sydd fwyaf parod i arwain Afghanistan tuag at aelodaeth adeiladol yng nghymuned y byd: y menywod addysgedig, annibynnol sy'n gyfrifol am enillion yn cydraddoldeb cymdeithasol bellach wedi'i sathru gan y Taliban. Gyda chymorth Swyddfa'r Tŷ Gwyn sy'n gyfrifol am faterion rhyw, mae'r llythyr gwreiddiol, heb ei olygu, a gyfeiriwyd at yr Is-lywydd Kamala Harris wedi'i gyflwyno i swyddfa'r Is-lywydd. Gobeithiwn y bydd hefyd yn cael ei ddarllen a'i drafod mewn cyrsiau mewn astudiaethau heddwch ac addysg heddwch i roi llais i'r menywod di-baid yn Afghanistan o dan yr un amgylchiadau â'r ysgrifennwr, y gobeithiwn y bydd rhai ohonynt yn dod o hyd i leoedd yn ein colegau a'n prifysgolion.

Mae Menyw o Afghanistan yn Galw Merched Americanaidd i Undod Darllen Mwy »

Bydd Cymdeithas Sifil yn Parhau i Eiriolaeth ar gyfer Afghanistan

Pan ddatganodd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Awst 30 i'r Taliban y byddai'n cael gwybod am y sefyllfa hawliau dynol yn Afghanistan ac yn cymryd rhan weithredol ynddi, cododd yr her i gymdeithas sifil i barhau a chynyddu ei gweithredu i eiriol dros achos y ddynoliaeth. diogelwch pobl Afghanistan.

Bydd Cymdeithas Sifil yn Parhau i Eiriolaeth ar gyfer Afghanistan Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig