#Betty Reardon

Merched yn Gweithredu Diogelwch Dynol yng Nghanol Rhyfel: Digwyddiad Cyfochrog SSC er Anrhydedd i Dr. Betty Reardon

Wrth i ryfeloedd waethygu ar draws y byd, mae tlodi'n cynyddu a'r hinsawdd yn gwaethygu. Yn yr amgylchedd hwn, mae militareiddio a thrachwant corfforaethol yn dinistrio'r byd. Bydd y drafodaeth rithwir hon yn dod ag ymgyrchwyr benywaidd ac ysgolheigion o sawl gwlad i leisio’r gwaith amhrisiadwy yn aml yn ddi-dâl i gyflawni diogelwch dynol o dan sefyllfaoedd patriarchaidd. Ar gyfer y sesiwn rithwir hon ar Fawrth 18, rydym yn tynnu sylw at waith menywod ar lawr gwlad sydd wedi llunio'r agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch fyd-eang i dynnu sylw at eu gwaith heddwch parhaus i gefnogi'r rhai ar lawr gwlad.

Merched yn Gweithredu Diogelwch Dynol yng Nghanol Rhyfel: Digwyddiad Cyfochrog SSC er Anrhydedd i Dr. Betty Reardon Darllen Mwy »

IPRA-PEC yn 50: Gwneud y Gorau o Aeddfedrwydd

Mae Matt Meyer, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol (IPRA), a Candice Carter, cynullydd y Comisiwn Addysg Heddwch (PEC) o IPRA, yn ymateb i fyfyrdodau Magnus Haavlesrud a Betty Reardon ar 50 mlynedd ers y PEC. Mae Matt yn darparu ymholiadau ychwanegol ar gyfer myfyrio yn y dyfodol ac mae Candice yn rhannu mewnwelediadau ar y rôl arwyddocaol a deinamig y mae'r PEC wedi'i chwarae o fewn IPRA a maes addysg heddwch yn gyffredinol.

IPRA-PEC yn 50: Gwneud y Gorau o Aeddfedrwydd Darllen Mwy »

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 3 o 3)

Dyma’r drydedd mewn deialog cyfres tair rhan rhwng Betty Reardon a Dale Snauwaert ar “Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder.” Mae'r awduron yn gwahodd addysgwyr heddwch ym mhobman i adolygu ac asesu eu deialog a'r heriau a amlinellwyd, ac i gymryd rhan mewn deialogau a cholledion tebyg gyda chydweithwyr sy'n rhannu'r nod cyffredin o wneud addysg yn offeryn heddwch effeithiol.

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 3 o 3) Darllen Mwy »

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 2 o 3)

Dyma’r ail mewn deialog cyfres tair rhan rhwng Betty Reardon a Dale Snauwaert ar “Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder.” Mae'r awduron yn gwahodd addysgwyr heddwch ym mhobman i adolygu ac asesu eu deialog a'r heriau a amlinellwyd, ac i gymryd rhan mewn deialogau a cholledion tebyg gyda chydweithwyr sy'n rhannu'r nod cyffredin o wneud addysg yn offeryn heddwch effeithiol.

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 2 o 3) Darllen Mwy »

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 1 o 3)

Dyma’r gyntaf mewn deialog cyfres tair rhan rhwng Betty Reardon a Dale Snauwaert ar “Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder.” Mae'r awduron yn gwahodd addysgwyr heddwch ym mhobman i adolygu ac asesu eu deialog a'r heriau a amlinellwyd, ac i gymryd rhan mewn deialogau a cholledion tebyg gyda chydweithwyr sy'n rhannu'r nod cyffredin o wneud addysg yn offeryn heddwch effeithiol.

Deialog ar Heddwch fel Presenoldeb Cyfiawnder: Rhesymu Moesegol fel Nod Dysgu Hanfodol Addysg Heddwch (Rhan 1 o 3) Darllen Mwy »

IPRA-PEC – Rhagamcanu Cam Nesaf: Myfyrdodau ar Ei Wreiddiau, Prosesau a Dibenion

Wrth arsylwi 50 mlynedd ers sefydlu'r Comisiwn Addysg Heddwch (PEC) y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol, mae dau o'i haelodau sefydlu yn myfyrio ar ei gwreiddiau wrth iddynt edrych i'w dyfodol. Mae Magnus Haavlesrud a Betty Reardon (sydd hefyd yn aelodau sefydlu’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch) yn gwahodd aelodau presennol i fyfyrio ar y presennol a’r bygythiadau dirfodol i oroesiad dynol a phlaned sydd bellach yn herio addysg heddwch i ragamcanu dyfodol diwygiedig sylweddol i PEC a’i rôl. wrth dderbyn yr her…

IPRA-PEC – Rhagamcanu Cam Nesaf: Myfyrdodau ar Ei Wreiddiau, Prosesau a Dibenion Darllen Mwy »

Wedi'u gadael ar ôl, ac yn dal i aros

Pan dynnodd yr Unol Daleithiau yn ôl o Afghanistan, gadawyd miloedd o bartneriaid Afghanistan i ddial y Taliban - llawer ohonynt yn athrawon prifysgol ac yn ymchwilwyr. Rydym yn annog gweithredu parhaus gan gymdeithas sifil wrth ofyn am gefnogaeth weinyddol a chyngresol ar gyfer prosesu ceisiadau ysgolheigion sydd mewn perygl am fisas J1 yn deg ac yn gyflym.

Wedi'u gadael ar ôl, ac yn dal i aros Darllen Mwy »

O Llwynogod a Chwmni Cyw Iâr* - Myfyrdodau ar “Fethiant yr Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch”

Mae aelod-wladwriaethau’r Cenhedloedd Unedig wedi methu â chyflawni eu rhwymedigaethau UNSCR 1325, gyda rhith-silffoedd o gynlluniau gweithredu y bu llawer o sôn amdanynt. Fodd bynnag, mae’n amlwg nad yw’r methiant yn yr Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch, nac ym mhenderfyniad y Cyngor Diogelwch a’i esgorodd, ond yn hytrach ymhlith yr aelod-wladwriaethau sydd wedi walio yn hytrach na gweithredu Cynlluniau Gweithredu Cenedlaethol. “Ble mae'r merched?” gofynnodd siaradwr yn y Cyngor Diogelwch yn ddiweddar. Fel y mae Betty Reardon yn nodi, mae'r menywod ar lawr gwlad, yn gweithio'n uniongyrchol i gyflawni'r agenda.

O Llwynogod a Chwmni Cyw Iâr* - Myfyrdodau ar “Fethiant yr Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch” Darllen Mwy »

Coffâd ac Ymrwymiad: Dogfennu Mehefin 12, 1982 fel Gŵyl am Oes

Mae “In Our Hands,” ffilm gan Robert Richter, yn dogfennu’r llawenydd a’r ymwybyddiaeth a nodweddai’r 12 Mehefin, 1982 Mawrth ar gyfer diddymu niwclear; llawenydd wedi'i achosi gan yr egni positif anferth a oedd gan y gorymdeithwyr, ac ymwybyddiaeth o'r gwirioneddau amlwg fel y'u mynegwyd gan gynifer a gafodd eu cyfweld gan y gwneuthurwr ffilmiau. Cyflwynir y ffilm yma i gefnogi dysgu heddwch a myfyrio i gefnogi gweithredu ar gyfer dyfodol y mudiad diddymu niwclear.

Coffâd ac Ymrwymiad: Dogfennu Mehefin 12, 1982 fel Gŵyl am Oes Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig