#Afghanistan

Galwad i Gydwybod ar Hawliau Dynol Pobl Afghanistan

Cynhaliwyd cyfarfod rhyngwladol lefel uchel sylweddol ar y sefyllfa yn Afghanistan yn ddiweddar yn Doha. Mae’r llythyr hwn yn mynd i’r afael â chanlyniadau’r cyfarfod hwnnw. Gofynnwn i bawb sy'n cymryd rhan yn yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch am eich llofnod a'ch cefnogaeth i bob ymdrech i amddiffyn hawliau dynol pobl Afghanistan. 

Galwad i Gydwybod ar Hawliau Dynol Pobl Afghanistan Darllen Mwy »

Athro Afghanistan yn cael ei Garcharu Ar ôl Protestio Cyfyngiadau ar Fenywod

Roedd Chwefror 2 yn nodi 500 diwrnod ers i'r Taliban wahardd merched Afghanistan o addysg uwchradd. Y diwrnod hwnnw hefyd arestiodd y Taliban yr athro prifysgol Ismail Mashal, un o’r ychydig ddynion i brotestio’n ddewr gwaharddiad diweddar y Taliban ar addysg prifysgol i fenywod.  

Athro Afghanistan yn cael ei Garcharu Ar ôl Protestio Cyfyngiadau ar Fenywod Darllen Mwy »

Galwad am gefnogaeth tuag at lwybr cyfreithiol ar gyfer Ysgolheigion Fulbright Afghanistan yn yr UD

Unwaith eto, mae'r Unol Daleithiau yn methu â chyflawni ei rwymedigaethau moesol i Affganiaid. Yn yr achos hwn carfan 2022 o ysgolheigion Fulbright Afghanistan. Ar ôl cwblhau eu rhaglenni academaidd yn yr Unol Daleithiau, maent, fel yr amlinellwyd yn eu llythyr at yr Adran Gwladol, wedi'u postio yma, mewn limbo cyfreithiol ac economaidd.

Galwad am gefnogaeth tuag at lwybr cyfreithiol ar gyfer Ysgolheigion Fulbright Afghanistan yn yr UD Darllen Mwy »

Cyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar “Y Datblygiadau Diweddar a’r Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan”

“[Yr OIC] Yn annog Awdurdodau Afghanistan de facto i ganiatáu i fenywod a merched arfer eu hawliau a chyfrannu at ddatblygiad cymdeithas Afghanistan yn unol â’r hawliau a’r cyfrifoldebau a warantir iddynt gan Islam a chyfraith hawliau dynol rhyngwladol.” Pwynt 10, Communique gan y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd.

Cyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar “Y Datblygiadau Diweddar a’r Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan” Darllen Mwy »

Afghanistan: Taliban i osod rheolau newydd ar waith cymorth i fenywod, meddai’r Cenhedloedd Unedig

Cawn ein calonogi gan adroddiad taith Martin Griffith, Is-ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig dros Faterion Dyngarol, o amgylch Afghanistan, sy'n tynnu sylw at ryngweithio â'r Taliban sy'n dangos craciau ym monolith yr awdurdod presennol. Mae nifer calonogol o Taliban taleithiol yn ymddangos yn barod i newid.

Afghanistan: Taliban i osod rheolau newydd ar waith cymorth i fenywod, meddai’r Cenhedloedd Unedig Darllen Mwy »

Ni ddylai Hawliau Merched fod yn elfen fargeinio rhwng y Taliban a'r Gymuned Ryngwladol

Wrth i ni barhau â'r gyfres ar waharddiadau'r Taliban ar addysg a chyflogaeth menywod, mae'n hanfodol i'n dealltwriaeth a'n camau gweithredu pellach glywed yn uniongyrchol gan fenywod Afghanistan sy'n gwybod orau am y niwed y mae'r gwaharddiadau hyn yn ei achosi; nid yn unig ar y menywod yr effeithir arnynt a'u teuluoedd, ond ar y genedl gyfan Afghanistan. Mae'r datganiad hwn gan glymblaid o sefydliadau menywod Afghanistan yn disgrifio'r niwed hwn yn llawn.

Ni ddylai Hawliau Merched fod yn elfen fargeinio rhwng y Taliban a'r Gymuned Ryngwladol Darllen Mwy »

Datganiad i'r Wasg yn dilyn Ymweliad Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a Chyfarwyddwr Gweithredol Merched y Cenhedloedd Unedig ag Afghanistan

Mae'r swydd hon, datganiad sy'n deillio o ddirprwyaeth lefel uchel gan y Cenhedloedd Unedig i Afghanistan, yn rhan o gyfres ar olygiadau Rhagfyr y Taliban, sy'n gwahardd menywod rhag mynychu prifysgol a chyflogaeth yn y cyrff anllywodraethol sy'n darparu gwasanaethau hanfodol i bobl Afghanistan.

Datganiad i'r Wasg yn dilyn Ymweliad Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a Chyfarwyddwr Gweithredol Merched y Cenhedloedd Unedig ag Afghanistan Darllen Mwy »

Cymryd Gwystl Dyngariaeth – Achos Afghanistan a Sefydliadau Amlochrog

Mae amlochrogiaeth i fod i warantu hawliau dynol ac urddas, i bawb, bob amser. Ond wrth i gyfundrefnau llywodraethol wanhau, felly hefyd endidau amlochrog traddodiadol sy'n ddibynnol iawn ar y llywodraethau hynny. Mae’n bryd cael rhwydweithiau trawswladol cymunedol sy’n seiliedig ar arweinwyr sy’n pontio’r cenedlaethau, yn amlddiwylliannol ac yn sensitif i ryw.

Cymryd Gwystl Dyngariaeth – Achos Afghanistan a Sefydliadau Amlochrog Darllen Mwy »

Llythyr arwyddo i'r Cenhedloedd Unedig ac OIC ar Hawliau Dynol Merched yn Afghanistan

Os gwelwch yn dda, ystyriwch lofnodi'r llythyr hwn mewn ymateb i effaith ddinistriol y gwaharddiadau diweddar ar addysg uwch a gwaith menywod yn Afghanistan. Mae Crefyddau dros Heddwch a Chanolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd yn cynnal y llythyr hwn gyda chyrff anllywodraethol eraill sy'n seiliedig ar ffydd a dyngarol cyn cyfarfodydd lefel uchel rhwng Swyddogion y Cenhedloedd Unedig a'r Taliban neu “Awdurdodau De Facto.”

Llythyr arwyddo i'r Cenhedloedd Unedig ac OIC ar Hawliau Dynol Merched yn Afghanistan Darllen Mwy »

Ddim Yn Ein Enw: Datganiad ar y Taliban ac Addysg Merched

Mae'r Cyngor Materion Cyhoeddus Mwslimaidd, yn y datganiad hwn sy'n galw am wrthdroi gwaharddiad y Taliban ar addysg merched a menywod, yn ailadrodd yr haeriadau sy'n cael eu gwneud nawr gan gynifer o sefydliadau Mwslimaidd. Mae'r polisi yn wrth-Islamaidd ac yn gwrth-ddweud un o egwyddorion sylfaenol y ffydd ar yr hawl a'r angen am addysg i bawb, felly mae'n rhaid ei ddiddymu ar unwaith.

Ddim Yn Ein Enw: Datganiad ar y Taliban ac Addysg Merched Darllen Mwy »

PEIDIWCH Â FOD YN WYLIWR: Gweithredwch mewn Undod â Merched Afghanistan

Mae’r datganiad hwn yn gwneud gofynion penodol, gan gynnwys (ymysg eraill), cydnabod yr hawl ddynol i addysg gyda gwrthdroi ar unwaith y gwaharddiad ar ferched a merched rhag mynychu prifysgolion ac ysgolion uwchradd, a gofyn i’r gymuned ryngwladol roi llais ym mhob fforwm gyda “y awdurdodau de facto” i'r angen i gyflawni'r hawl hon.

PEIDIWCH Â FOD YN WYLIWR: Gweithredwch mewn Undod â Merched Afghanistan Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig