Rhybuddion Gweithredu

Llythyr agored at Anthony Blinken yn galw am broses fisa deg ac effeithlon ar gyfer academyddion Afghanistan sydd mewn perygl

Mae'r apêl hon gan academyddion Americanaidd i'r Ysgrifennydd Gwladol yn galw am weithredu i gael gwared ar y rhwystrau sy'n atal proses fisa effeithlon a theg ar gyfer academyddion Afghanistan sydd mewn perygl. Rydym yn gwahodd pawb i gylchredeg y llythyr trwy eu rhwydweithiau priodol ac yn annog Americanwyr i'w anfon at eu Seneddwyr a'u Cynrychiolwyr. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Proses Fisa Annheg a Wynebir gan Affghaniaid Mewn Perygl sy'n Wynebu O'r Diwedd

Bwriad gwerthoedd cyfrifoldeb dinesig fel nodau dysgu addysg heddwch yw annog dinasyddion i fynnu a chynnig camau gweithredu sy'n cymhwyso sefydliadau ac adnoddau'r llywodraeth i sicrhau'r tegwch sy'n cynnwys cyfiawnder fel sylfaen heddwch. Anghyfiawnder presennol, sy'n arwain cymdeithas sifil i gymryd camau i gyflawni newid polisi, yw oedi a gwrthod fisas yr Unol Daleithiau i Affganiaid sydd mewn perygl. Ymatebodd yr ACLU a grŵp o Seneddwyr i gymdeithas sifil gyda chamau adeiladol wedi'u cyflwyno yn y ddau destun yn y swydd hon.  [parhewch i ddarllen…]