Cefnogaeth yn tyfu ar gyfer “Tabŵ Niwclear o'r Norm i'r Gyfraith”

(Wedi'i ymateb o: Cylchlythyr NoFirstUse Global)

22,000 o gymeradwywyr newydd o Japan

Tabŵ Niwclear o Norm i'r Gyfraith, Datganiad o Gydwybod Gyhoeddus (DPC) a lansiwyd gan NoFirstUse Global yn gynharach eleni, wedi derbyn hwb o 22,000 o gymeradwywyr ychwanegol o Japan yn dilyn lansio'r apêl yn Japaneaidd ar Orffennaf 21.

Mae'r DPC yn croesawu'r datganiad a wnaed gan Arweinwyr y G20 yn eu Datganiad Uwchgynhadledd Bali bod 'mae'r bygythiad neu'r defnydd o arfau niwclear yn annerbyniol' a 'yn galw ar y Cenhedloedd Unedig, trwy benderfyniadau ei Gyngor Diogelwch a Chynulliad Cyffredinol, i ymgorffori annerbynioldeb y bygythiad neu’r defnydd o arfau niwclear fel Unben Cyfraith Ryngwladol, ac i’w gwneud yn ofynnol i bob aelod-wladwriaeth gydymffurfio’n llawn, drwy sicrhau eu polisïau diogelwch ac mae arferion yn diystyru cychwyn rhyfel niwclear, gan gynnwys unrhyw ddefnydd cyntaf o arfau niwclear.'

Mae'r Datganiad Cydwybod Gyhoeddus yn galw ar y Cenhedloedd Unedig…i ymgorffori annerbynioldeb y bygythiad neu'r defnydd o arfau niwclear fel Unben Cyfraith Ryngwladol.

“Rydym yn gweld risgiau cynyddol o ryfel niwclear yn deillio o ymosodiad Rwsia ar yr Wcráin, rhaglen arfau niwclear Gogledd Corea, gwrthdaro rhwng Gwladwriaethau arfog niwclear a gwladwriaethau cynghreiriol ym Môr De Tsieina a fflachbwyntiau niwclear eraill., "Meddai Yosuke Watanabe, Aelod Pwyllgor Llywio Byd-eang NoFirstUse a Chyfarwyddwr Ymchwil Depo Heddwch (Japan) a lansiodd yr apêl yn Japaneaidd.

"Mae gwaith dilynol gan y Cenhedloedd Unedig i gydgrynhoi datganiad Uwchgynhadledd Bali ar annerbynioldeb bygythiad a defnydd arfau niwclear yn hanfodol i sicrhau nad yw rhyfel niwclear yn cael ei gychwyn gan argyfwng, camgyfrifiad neu ddamwain,” meddai Mr Watanabe.

Datganiad Tabŵ Niwclear wedi'i gyflwyno i Bwyllgor Prep Com CNPT

Tabŵ Niwclear o Norm i'r Gyfraith Roedd cyflwyno i gyfarfod llawn o Bwyllgor Prep Com CNPT yn Vienna ar Awst 2, gan John Hallam, Aelod Pwyllgor Llywio Byd-eang NoFirstUse a Chyfarwyddwr Pobl dros Ddiarfogi Niwclear (Awstralia),

“Mae datganiad y G20 yn nodi datblygiad arloesol wrth gydgrynhoi arfer cyffredinol yn erbyn defnyddio arfau niwclear a dyrchafu hyn i norm a dderbynnir bellach, ar bapur o leiaf, gan y gwladwriaethau arfau niwclear,” meddai Mr Hallam. “Mae’n hanfodol bod y datblygiad arloesol hwn yn cael ei ailddatgan mewn cymaint o fforymau â phosibl - yma ym Mhwyllgor Paratoi CNPT 2023, ym Mhwyllgor Cyntaf UNGA, ac mewn cyfarfodydd G20 dilynol, fel yr un sydd i ddod yn Delhi.”

Wrth gyflwyno Tabŵ Niwclear O'r Normal i'r Gyfraith i Prep Com CNPT, tynnodd Mr Hallam sylw hefyd at y papur gwaith a oedd NoFirstUse Global a gyflwynwyd i Gynhadledd Adolygu CNPT 2022, Dim Defnydd Cyntaf o Arfau Niwclear: Ymchwilio i Ddulliau Unochrog, Dwyochrog a Lluosog a'u Diogelwch, Lleihau Risg a Goblygiadau Diarfogi, sy'n darparu dulliau ymarferol ar gyfer bwrw ymlaen â pholisïau o'r fath.

Cafodd mabwysiadu polisïau dim defnydd cyntaf - galwad allweddol yn natganiad Tabŵ Niwclear - ei godi a'i ddatblygu ymhellach yn NPT Prep Com gan Tsieina, y Glymblaid Agenda Newydd a grŵp arall o'r un anian o 11 gwlad (Awstria, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecwador, Kiribati, Liechtenstein, Malta, Mecsico, San Marino a Gwlad Thai). Gwel Mae pleidiau Gwladwriaethau CNPT yn galw am bolisïau Dim Defnydd Cyntaf.

Datganiad Tabŵ Niwclear i BRICS, G20 ac UNGA

Tabŵ Niwclear o Norm i'r Gyfraith wedi ei gyflwyno i arweinwyr Brasil, Rwsia, India, Tsieina a De Affrica cyn y Uwchgynhadledd BRICS a gynhelir yn Ne Affrica, Awst 22-24.

Yr oedd y Datganiad yn cyd-fynd a llythyr croesawu’r ffeithiau bod Tsieina ac India eisoes wedi datgan yn unochrog bolisïau dim defnydd cyntaf a bod gan Tsieina a Rwsia gytundeb dim defnydd cyntaf ar y cyd, a galw ar arweinwyr BRICS “peidio â cholli’r cyfle yn Cape Town ym mis Awst i ailddatgan safiad Bali yn benodol a phwyntio’r ffordd at fabwysiadu polisïau dim defnydd cyntaf yn ehangach, fel y gofynnwyd amdano yn Hiroshima gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.” (Gweler NoFirstUse Global, yr Arlywydd Putin ac Uwchgynhadledd BRICS).

Tabŵ Niwclear o Norm i'r Gyfraith hefyd yn cael ei gyflwyno i arweinwyr y G20 cyn y Uwchgynhadledd G20 yn cael ei gynnal yn Delhi Medi 9-10, 2023. A bydd yn cael ei gyflwyno i Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd yn ystod Wythnos diarfogi (Hyd 24-30).

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig