Cyflwyniadau

Rhannwch Newyddion, Adnoddau, Gwybodaeth a Digwyddiadau gydag Addysgwyr Heddwch o bedwar ban byd

Oes gennych chi newyddion, digwyddiadau, ymchwil, cwricwlaidd neu syniadau eraill i'w rhannu â chymuned yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch? Os felly, cyflwynwch eich cynnwys gan ddefnyddio'r ffurflen cyflwyno erthygl isod. Adolygwch y meini prawf postio a'r categorïau cyflwyno cyn cyflwyno.

Dylid cyflwyno digwyddiadau, dosbarthiadau ar-lein, ac ati gan ddefnyddio ffurflen ar wahân:

Cliciwch yma i gyflwyno digwyddiadau i'r calendr byd-eang!
Adolygwch y Meini Prawf a'r Categorïau Postio

Meini Prawf Postio / Categorïau Cyflwyno

Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwn yn cymeradwyo postiadau sy'n amlwg yn berthnasol ac sydd angen ychydig iawn o olygu heb gysylltu â chi. Os bydd gennym gwestiynau, pryderon sy'n berthnasol, neu os bydd angen newidiadau mawr, byddwn mewn cysylltiad.

Byddwch yn siwr i ymunwch â'r Ymgyrch Fyd-eang a chofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau yn eich blwch derbyn felly gallwch weld eich post cyn gynted ag y bydd yn mynd yn fyw!

Meini Prawf Postio Sylfaenol

Y meini prawf pwysicaf i'w cynnwys yn y cylchlythyr yw perthnasedd. Ein blaenoriaeth yw cynnwys erthyglau sy'n amlygu heriau a llwyddiannau ym maes addysg heddwch a'r ffyrdd y mae addysg heddwch yn tyfu ac yn datblygu ledled y byd.  Rydym hefyd yn cynnwys newyddion ac adnoddau sy'n ymwneud â materion trais y dylai addysgwyr heddwch fod yn wybodus amdanynt fel y gallent ymgorffori'r wybodaeth hon yn eu cwricwla a'u hystafelloedd dosbarth.

Cyn cyflwyno cyfraniad posib, gofynnwch i'ch hun a yw eich cyflwyniad yn amlwg yn gysylltiedig ag addysg er heddwch. Mae addysg heddwch yn faes eang sy'n cynnwys gwaith ac ymchwil mewn nifer o is-feysydd cysylltiedig addysg gan gynnwys hawliau dynol, diarfogi, rhyw, gwrthdaro, nonviolence, ac ati.

Categorïau Cyflwyno

Newyddion a Golygfeydd

 • Newyddion: rhannu erthyglau'n ymwneud â datblygiadau addysg heddwch o bob cwr o'r byd
 • Barn: rhannu erthyglau barn a golygyddion yn ymwneud ag addysg heddwch
 • Adroddiadau Gweithgaredd: rhannu adroddiadau o ddigwyddiadau addysg heddwch, hyfforddiant, a chylchlythyrau achlysurol gan grwpiau eraill sy'n canolbwyntio ar addysg heddwch
 • Rhybuddion Gweithredu: rhannu hysbysiadau am ymgyrchoedd, cystadlaethau brys a/neu amser-sensitif, neu gyfleoedd cyllido

Adnoddau

 • Cwricwla: rhannu cwricwla sy'n ymwneud â heddwch, fideos, ac adnoddau hyfforddi athrawon
 • Ymchwil: rhannu ymchwil wreiddiol a chyhoeddedig ar addysg heddwch
 • polisi: rhannu newyddion, erthyglau, a dogfennaeth ar ddatblygiadau polisi addysgol yn ymwneud ag addysg heddwch

Dysgu a Gwneud

Gwybodaeth

 • Cyhoeddiadau: rhannu gwybodaeth am gyhoeddiadau newydd sy'n berthnasol i'r maes a galwadau am bapurau
 • Adolygiadau Llyfr: rhannu adolygiadau o lenyddiaeth bwysig yn y maes

Swyddi a Chyllid

 • Swyddi: rhannu swyddi a chyfleoedd gyrfa mewn addysg heddwch a meysydd cysylltiedig
 • Cyfleoedd Cyllido: rhannu gwybodaeth am gyfleoedd grant ac ysgoloriaeth

Ffurflen Gyflwyno Erthygl

(*Rhowch ychydig eiliadau i'r ffurflen ei phrosesu. Bydd cadarnhad yn ymddangos ar y sgrin hon ar ôl i'r cyflwyniad fynd drwodd.)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig