Cyflwyniadau

Rhannwch Newyddion, Adnoddau, Digwyddiadau a Gwybodaeth gydag Addysgwyr Heddwch o Bob cwr o'r Byd

Oes gennych chi newyddion, digwyddiadau, ymchwil, cwricwlaidd neu syniadau eraill i'w rhannu gyda'r gymuned Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch? Os felly, cyflwynwch eich cynnwys gan ddefnyddio naill ai ffurflenni cyflwyno'r digwyddiad neu'r erthygl isod.

Adolygwch y meini prawf postio cyn eu cyflwyno a dewis categori o'r rhestr isod.

Yn y rhan fwyaf o achosion byddwn yn cymeradwyo swyddi sy'n amlwg yn berthnasol ac sydd angen golygu cyn lleied â phosibl heb gysylltu â chi. Pe bai gennym gwestiynau, pryderon perthnasedd, neu os oes angen golygiadau mawr arnom, byddwn mewn cysylltiad.

Byddwch yn siwr i ymunwch â'r Ymgyrch Fyd-eang a chofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau yn eich blwch derbyn felly gallwch weld eich post cyn gynted ag y bydd yn mynd yn fyw!

Meini Prawf Postio Sylfaenol

Y meini prawf pwysicaf i'w cynnwys yn y cylchlythyr yw perthnasedd. Ein blaenoriaeth yw cynnwys erthyglau sy'n goleuo heriau a llwyddiannau os yw maes addysg heddwch a'r ffyrdd y mae addysg heddwch yn tyfu ac yn datblygu ledled y byd. Rydym hefyd yn cynnwys newyddion ac adnoddau sy'n ymwneud â materion trais y dylai addysgwyr heddwch fod yn wybodus amdanynt fel y gallent ymgorffori'r wybodaeth hon yn eu cwricwla a'u hystafelloedd dosbarth.

Cyn cyflwyno cyfraniad posib, gofynnwch i'ch hun a yw eich cyflwyniad yn amlwg yn gysylltiedig ag addysg er heddwch. Mae addysg heddwch yn faes eang sy'n cynnwys gwaith ac ymchwil mewn nifer o is-feysydd cysylltiedig addysg gan gynnwys hawliau dynol, diarfogi, rhyw, gwrthdaro, nonviolence, ac ati.

Categorïau Cyflwyno

Newyddion a Golygfeydd

 • Newyddion: rhannu erthyglau'n ymwneud â datblygiadau addysg heddwch o bob cwr o'r byd
 • Barn: rhannu erthyglau barn a golygyddion yn ymwneud ag addysg heddwch
 • Adroddiadau Gweithgaredd: rhannu adroddiadau o ddigwyddiadau addysg heddwch, sesiynau hyfforddi, ac ati a chylchlythyrau achlysurol gan grwpiau addysg heddwch eraill
 • Rhybuddion Gweithredu: rhannu hysbysiadau am ymgyrchoedd, cystadlaethau brys a / sensitif i amser neu gyfleoedd cyllido

Adnoddau

 • Cwricwla: rhannu cwricwla sy'n ymwneud â heddwch, fideos, ac adnoddau hyfforddi athrawon
 • Ymchwil: rhannu ymchwil wreiddiol a chyhoeddedig ar addysg heddwch
 • polisi: rhannu newyddion, erthyglau, a dogfennaeth ar ddatblygiadau polisi addysgol yn ymwneud ag addysg heddwch

Dysgu a Gwneud

Gwybodaeth

 • Cyhoeddiadau: rhannu gwybodaeth am gyhoeddiadau newydd sy'n berthnasol i'r maes a galwadau am bapurau
 • Adolygiadau Llyfr: rhannu adolygiadau o lenyddiaeth bwysig yn y maes

Swyddi a Chyllid

 • Swyddi: rhannu swyddi a chyfleoedd gyrfa mewn addysg heddwch a meysydd cysylltiedig
 • Cyfleoedd Cyllido: rhannu gwybodaeth am gyfleoedd grant ac ysgoloriaeth

Cyflwyniadau Calendr Digwyddiad

Gallwch gyflwyno digwyddiad, cynhadledd, gweminar, neu gwrs ar-lein (unrhyw beth o dan y categori “Dysgu a Gwneud”) i'w gynnwys ar ein calendr addysg heddwch byd-eang.

* Os ydych chi'n cyflwyno digwyddiad, peidiwch â defnyddio'r ffurflen “cyflwyno erthygl” isod - bydd hyn yn atal a / neu'n achosi oedi cyn i'ch postio ymddangos ar ein gwefan.

 Cliciwch yma i gyflwyno'ch digwyddiadau sy'n ymwneud ag addysg heddwch i'r calendr byd-eang!


cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig