Adrodd Straeon fel Offeryn Perthynasol ac Offerynnol ar gyfer Mynd i'r Afael â Chyfiawnder Hiliol

Awdur (au): Kevin Chin (Prifysgol McGill) a Kristi Rudelius-Palmer (Canolfan Hawliau Dynol Prifysgol Minnesota)
ffynhonnell: Hil / Ethnigrwydd: Cyd-destunau Byd-eang Amlddisgyblaethol, Cyf. 3, Rhif 2, Rhifyn Arbennig: Hawliau Dynol, Cyfiawnder Cymdeithasol, ac Effaith Hil (Gwanwyn 2010), tt. 265-281
Cyhoeddwyd gan: Gwasg Prifysgol Indiana

lawrlwythwch yr erthygl hon yma

 

Gall straeon helpu i ddatblygu meddylwyr hawliau dynol creadigol a all gyfrannu tuag at newid.

 

Crynodeb

Mae adrodd straeon yn chwarae rhan sylfaenol wrth fynnu hawliau a chyfrifoldebau pobl ledled y byd. Yn y gymuned addysg hawliau dynol (HRE), defnyddir nifer o ddulliau cyfranogi i fynd i'r afael â materion hawliau dynol. Mae un yn benodol, adrodd straeon, yn ganolog i hwyluso dealltwriaeth newydd trwy gysylltu profiadau byw amrywiol er mwyn adeiladu diwylliant cyffredinol o hawliau dynol. Mae'r erthygl hon yn canolbwyntio ar adrodd straeon person cyntaf am brofiadau hawliau dynol fel proses bwysig ar gyfer hyrwyddo materion cyfiawnder hiliol. Mae pŵer straeon yn gorwedd yn eu potensial i gysylltu pobl â'i gilydd mewn ffyrdd sylfaenol sy'n mynd y tu hwnt i faterion hil ac ethnigrwydd trwy ddatgelu themâu sylfaenol sy'n cryfhau bondiau cyffredin dynoliaeth ac yn newid systemau gormes presennol sy'n parhau anghyfiawnder hiliol. Mae'r erthygl hon yn tynnu sylw at ddau ddefnydd o straeon fel naill ai offer perthynol neu offerynnol. Er bod y cyntaf wedi'i anelu at godi ymwybyddiaeth rhwng pobl, nod yr olaf yw sicrhau newid pendant i'r systemau presennol. Mae'r defnydd o adrodd straeon fel offeryn perthynol a / neu offerynnol yn paratoi'r ffordd i'r gymuned HRE fyd-eang ganolbwyntio ar adeiladu diwylliant o hawliau dynol trwy rymuso unigolion a grwpiau un stori ar y tro. Mae'r broses adrodd straeon hefyd yn effeithiol gan ei bod yn rhoi llais i gyflawniadau yn y gorffennol a'r presennol ynghyd â chamdriniaeth barhaus, wrth ddarparu cyfleoedd ystyrlon i gysylltu ag eraill.

lawrlwythwch yr erthygl hon yma

 

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig